Witold Kepinski - 12 juli 2021

Veiligheidsregio Hollands Midden kiest voor Protinus IT via aanbesteding Softwarebroker

Veiligheidsregio Hollands Midden kiest voor Protinus IT via aanbesteding Softwarebroker image

Veiligheidsregio Hollands Midden kiest voor Protinus IT via de aanbesteding 'Softwarebroker'. Aanleiding voor deze aanbesteding is om na afloop van de huidige overeenkomst te kunnen blijven beschikken over de reeds in gebruik zijnde licenties & diensten en de toekomstige behoefte van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Protinus IT is hierdoor de nieuwe leverancier waarmee VRHM één contactpunt heeft voor het leveren van diverse software tegen zo laag mogelijke kosten, het uitbrengen van advies over licentiemodellen en het efficiënt inzetten van licenties. Tevens wordt er inzicht verkregen in de afgenomen software inclusief varianten, aantallen en verloopdata.

VRHM sluit hiertoe een raamovereenkomst met Protinus IT af met een looptijd van 4 jaar. De maximale omvang van de Raamovereenkomst is gesteld op €1.950.000,-. Op het gebied van Microsoft werkt Protinus IT binnen deze aanbesteding samen met Insight Enterprises.

In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken, door het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden en afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen en defensie.

Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!