Redactie - 13 december 2021

Rechtbank Gent stelt werking Permission Machine aan de kaak

Rechtbank Gent stelt werking Permission Machine aan de kaak image

Permission Machine (Visual Rights Group), een Belgisch tech bedrijf uit regio Antwerpen dat ook in Nederland namens de ANP foto auteursrecht schendingen claimt, heeft in Gent een rechtszaak verloren tegen Kortom. Bij vonnis van 3 november 2021 gaf de rechtbank Kortom gelijk en verklaarde ze de vordering van Permission Machine ongegrond. Na grondig onderzoek van de werkwijze die Permission Machine stelselmatig toepast is de rechter van oordeel dat dat de vordering misbruik uitmaakt: ze sporen overtredingen in eerste instantie op om er munt uit te slaan, niet om die stop te zetten zo meldt Kortom, een onafhankelijke vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie. Permission Machine gaat niet in hoger beroep, zo melden de advocaten van Kortom.

Didier Deneuter en Ellis Vandorpe van Advocatenbureau Modo Law traden tijdens deze rechtszaak op als advocaten van Kortom. Zij onderbouwen dat auteursrechten moeten worden gerespecteerd. "De beheersentiteit ‘Permission Machine’ volgt die rechten op maar doet dat op een agressieve manier en met onredelijke eisen. De Gentse ondernemingsrechtbank deelt deze visie in een rechtszaak die Permission Machine aanspande tegen Kortom", zo melden de advocaten die de zaak ook later in een online sessie hebben belicht.

Commercieel baat bij schendingen

In de uitspraak staat het volgende: "de activiteiten die Permission Machine ontwikkelt zijn hoofdzakelijk gericht op het onder druk genereren van inkomsten uit vastgestelde (vermeende) schendingen van auteursrechten en niet op het doen ophouden ervan: de beheersentiteit verkrijgt haar inkomsten uit licenties die zij opdringt in functie van de aangetroffen inbreuken en exploiteert de auteursrechten niet actief; eiseres (Permission Machine) heeft er commercieel baat bij dat schendingen in stand worden gehouden, terwijl haar algemene opdracht er net in bestaat deze te bestrijden zodat de rechtenhouder zich verzekerd weet van een sluitende bewaking die in de eerste plaats streeft naar het vermijden van inbreuken.”

Daarbij tilt de rechter zwaar aan de volgende elementen:

De vanzelfsprekendheid waarmee Permission Machine ervan uitgaat dat de foto’s waarvan zij de rechten zegt te beheren beschermd zijn door het auteursrecht en het gebrek aan overtuigend bewijs dat zij de rechten op de bewuste foto’s heeft verkregen.

De willekeurige vaststelling van de vergoeding die Permission Machine eist. Die vergoeding sluit niet aan bij indicatieve tarieven en drijft ze op met onbewezen kosten.

Permission Machine wachtte méér dan een jaar om naar de rechtbank te stappen, zonder ooit te vragen de foto’s te verwijderen of te onderzoeken of de foto’s nog publiek toegankelijk stonden.

Lees meer in het bericht van Kortom.

ANP

Permission Machine is opgericht door Ywein Van den Brande. Hij is tevens eigenaar van ICT Law Partners. Het bedrijf is gevestigd in Antwerpen, waar Van den Brande ook bestuurder is.

Permission Machine is namens het ANP ook actief in Nederland met claims die in een aantal gevallen worden ondertekend door ANP managing director Bas van Beek en de Belgische advocaat / jurist Nico Matthijs.

Rechtszaken en Gerechtsdeurwaarders

ANP en Permission Machine / Visual Rights Group voeren ook hier rechtszaken rond auteursrechtschendingen, vooral tegen bloggers en kleinere websites, vaak in samenwerking met een incassobedrijf of deurwaarder, zoals Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V. Er zijn inmiddels op rechtspraak.nl verschillende rechterlijke uitspraken online te vinden. 

Rechters wijzen claims van het ANP vaak toe, maar niet altijd. Eind 2021 heeft ANP een rechtszaak verloren. De kantonrechter oordeelt dat het ANP niet of onvoldoende heeft kunnen aantonen zij gerechtigd is om rechtsvordering in te stellen wegens auteursrechtinbreuk op de foto. De foto staat in de beeldbank van ANP, niet het is gebleken dat de fotograaf de foto heeft gemaakt terwijl hij in dienst was van ANP. Op grond van artikel 2 Auteurswet is voor zowel de (gehele of gedeeltelijke) overdracht van auteursrechten als het verlenen van een exclusieve licentie een akte vereist. Die akte heeft ANP niet.

Online scan met reverse image tracking technology

De claims rond auteursrechtschendingen worden verstuurd nadat Permission Machine met een online systeem foto's op sites scant. Dat wordt gedaan met reverse image tracking technology. Daarna wordt een schikking gevraagd per foto, vaak enkele honderden euro's of nog meer. Het bedrag moet worden overgemaakt op de Belgische KBC Bank.

Onrechtmatige claims ANP Permission Machine op legaal gebruik foto's

Fotowerk van fotografen mogen niet zomaar worden overgenomen volgens het auteursrecht. In een aantal gevallen zijn de foto's volgens het Nederlands recht gewoon legaal in gebruik, zoals bij Emerce en Astroblogs.nl, maar dat moet altijd worden tegen bewezen vindt het Belgische bedrijf, dat namens het ANP 'schikkingen' stuurt, waar onder andere een zekere L. Sevenhans de brieven beantwoord. De enige persoon die op internet een soortgelijke naam heeft is Luc Sevenhans, een Belgische jurist en politicus uit de regio Antwerpen en in het verleden actief voor het Vlaams Blok / Vlaams Belang en vervolgens N-VA.

Het lijkt erop dat bepaalde claims na de scan automatsch zijn verstuurd zonder rekening te houden met wat wel en niet mag volgens het Nederlands auteursrecht. De Belgische organisatie en het ANP bieden geen excuses of onkostenvergoeding aan als ze een organisatie onrechtmatig een schikking hebben gestuurd waar niks van klopt,

Grote rel om foto claim MH17 aankomst dodelijke slachtoffers door Permission Machine

Permission Machine maakte ook een pijnlijke fout bij fotomaker Christian Timmers uit Veldhoven. Hij maakte in 2014 op Vliegbasis Eindhoven de iconische foto van de landing van één van de vliegtuigen met MH17-slachtoffers. Hij bood de foto vervolgens gratis aan, maar kreeg via Permission Machine een claim. Volgens Ywein van den Brande beruste het 'op een misverstand'.

Auteursrechttrol

De Standaard beschrijft in een recent artikel naar aanleiding van de uitspraak Permission Machine onder andere als een auteursrechttrol waarbij niet zomaar direct voor een claim moeten worden betaald.

Eerder publiceerde AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, een artikel over 'Auteursrecht-trollen: Hoe ze te herkennen en hoe ze te bestrijden', waarin Permission Machine ook in voorkomt.

Winstgevend bedrijf

De claims leveren Permission Machine elk jaar meer omzet en winst op zo staat op Companyweb.be te lezen. De winst in boekjaar 2020 bedraagt 562.982 euro aldus Companyweb.be (PDF).

Hoger beroep

Permission Machine zou volgens Modo Law in hoger beroep gaan maar uiteindelijk berust Permission Machine in de uitspraak van de rechtbank. Nu heet het bedrijf 'Visual Rights Group'.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!