Martijn Kregting - 31 mei 2022

NL AIC komt met online AI-cursus onderwijsprofessionals

NL AIC komt met online AI-cursus onderwijsprofessionals image

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) komt met een een bewustwordingscursus over de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in het primair en voortgezet onderwijs. 'AI voor Onderwijs' is een gratis online cursus die in eigen tijd en tempo te volgen is. Het doel ervan is om bewustwording over vraagstukken rondom AI te creëren bij onderwijsprofessionals.

De twee uur durende cursus schetst onder meer basisbegrippen zoals algoritmes, AI, machine learning en deep learning. Tracks en verhalen uit de onderwijspraktijk laten leerkrachten, docenten en bestuurders de wereld van AI zien binnen hun werkveld.

Kansen en uitdagingen AI

AI biedt volgens NL AIC kansen om leraren te ondersteunen in hun steeds veranderende vak en met hun groeiende werkdruk. Zo kan AI ondersteunen in het geven van feedback, leren op maat, overgangsbeslissingen en andere belangrijke onderwijsdilemma's. Maar behalve mogelijkheden brengt de toepassing van AI in het onderwijs uitdagingen met zich mee – onder meer op gebieden zoals privacy en ethiek. De NL AIC - in het bijzonder de werkgroep Onderwijs - willen zo de ontwikkeling van nieuwe AI-oplossingen in het onderwijs te ondersteunen.

Cursisten kunnen bij de start van de cursus zelf kiezen of zij de cursusvariant voor het voortgezet onderwijs of het primair onderwijs volgen. Aan het eind van de cursus krijgt de cursist een certificaat. De online cursus AI voor Onderwijs is gratis en in eigen tempo te doorlopen. De cursus is te volgen via de cursuswebsite: Onderwijs.AI-Cursus.nl.

Rol AI in onderwijs

In juni organiseren SURF, de SIG AI in Education, het Versnellingsplan, de Nederlandse AI Coalitie werkgroep Onderwijs en Kennisnet voor de tweede keer de maand van Artificial Intelligence (AI) in het onderwijs. In deze periode wordt gediscussieerd over de kansen en risico’s die AI met zich meebrengt. Er wordt gekeken naar de rol die het speelt bij onderwijsinnovatie én er is oog voor maatschappelijke en sociale aspecten. Ook wordt er dieper ingegaan op de praktijk: wat betekent de inzet van AI voor de docent of student? Welke voorbeelden van toepassingen van AI in het onderwijs zijn er al?

De NL AIC werkt aan verschillende projecten om de kennis van AI onder de beroepsbevolking te vergroten. Een voorbeeld van deze initiatieven zijn de ‘AI bewustwordingscursussen’. AI voor Onderwijs is één uit een reeks van zes online cursussen. Het afgelopen jaar zijn de AI Zorg cursus, AI cursus voor Agri en Food en AI voor Energieontwikkeld. Binnenkort worden nog twee cursussen gelanceerd: de AI-cursus voor de Creatieve Industrie (medio juni) en de AI-cursus voor Logistiek (begin juli). Voor de ontwikkeling van de AI bewustwordingscursussen werkt de NL AIC samen met Jim Stolze van Stichting Lowercase.

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!