Redactie - 04 juni 2022

Flex IT: Resellers moeten circulaire systemen bieden

Flex IT: Resellers moeten circulaire systemen bieden image

Circulaire IT kan voor resellers zeer interessant zijn. Vooral als zij eindklanten hiermee de juiste technologie tegen een goede prijs kunnen leveren. Dit stelt hen in staat zich van hun branchegenoten te onderscheiden, zegt CEO Andreas Mayer van de circulaire IT-specialist Flex IT in gesprek met Dutch IT-channel.

Duurzaam gebruik van IT-apparatuur of circulaire IT is gestaag in opkomst. Bij circulaire IT wordt de levensduur van IT-appratuur verlengd, waarna de apparatuur weer wordt teruggebracht in de verkoopcyclus. Op deze manier kunnen bedrijven de groeiende berg aan e-waste terugdringen en beter beantwoorden aan de eigen duurzaamheidsdoelstellingen en die van andere belanghebbenden, zoals aandeelhouders en overheden.

Drie aanjagers
Flex IT, met het hoofdkantoor in Leiden en meerdere vestigingen elders in Europa, is één van de grootste Europese spelers op het gebied van circulaire IT in Europa. Het bedrijf verlengt de levensduur van IT-systemen en -devices, van grote zakelijke toepassingen tot smartphones en laptops, en brengt deze met behulp van fabrikanten, distributeurs en resellers terug in de verkoopketen.

Ook deze specialist ziet de vraag naar circulaire IT de laatste tijd flink toenemen, zo geeft de nieuwe CEO Andreas Mayer aan. Mayer is zelf flink bedreven in de Europese techindustrie, onder meer door zijn inspanningen bij grote fabrikanten als HP, IBM en Lenovo. Tot zijn recente aanstelling bij Flex IT was hij CEO van de onlangs door Flex IT overgenomen Duitse demo-poolleverancier MKCL.

“Er zijn eigenlijk drie redenen waarom circulaire IT de afgelopen jaren meer aandacht heeft gekregen. In de eerste plaats is alles rondom duurzaamheid een hot topic. Vooral omdat de jongere generatie eist dat hieraan aandacht wordt besteed.” De tweede reden is de recente Covid-19-pandemie. “Tijdens de pandemie was er een grote vraag naar extra IT-apparatuur om onder meer het thuiswerken mogelijk te maken. Hierbij liepen bedrijven tegen tekorten aan via de normale kanalen. Op zoek naar alternatieven, maakten zij kennis met het bestaan van circulaire IT-producten. Dit hielp hen ook meer bewustzijn te krijgen voor duurzaamheid in het algemeen.”

De derde factor was, volgens Mayer, het algemene onderdelentekort waarmee de IT-markt op dit moment kampt. “Het onderdelentekort, zoals bijvoorbeeld processors, maar ook de lastige supply chain-omstandigheden van dit moment, zorgen ervoor dat bedrijven ergens anders voor IT- apparatuur gaan kijken. Ook hierdoor ontdekten zij de circulaire IT-markt. ”

Bedrijven zien noodzaak
In het algemeen wordt duurzaamheid voor eindklanten dus belangrijker, vervolgt de CEO van Flex IT. “De circulaire IT-markt is nog niet volwassen, maar we zitten wel in een duidelijk transformatieproces. De meeste grotere bedrijven hebben tegenwoordig een duurzaamheidsstrategie. Dit omdat aandeelhouders hier steeds meer om vragen, maar ook doordat hiervoor steeds meer regelgeving komt. Bedrijven moeten steeds vaker bewijzen dat zij aan duurzaamheidsnormen doen. Wegkomen met bijvoorbeeld ISO-certificeringen kan niet meer. Daarom kijken ze wat zij nog meer kunnen doen. Het duurzamer maken van de IT-infrastructuur is daarbij steeds vaker een terugkerende keuze. Dit heeft uiteindelijk een belangrijke impact op het terugdringen van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot.”

IT-leveranciers volgen
Ook de grote IT-leveranciers zelf zien dat zij duurzamer moeten worden. Het liefst op een manier die verenigbaar is met hun bestaande businessmodel. Niet alleen voor het behalen van de eigen duurzaamheidsdoelstellingen maar ook omdat eindklanten dit van hun eisen.

Hierbij helpt dat IT-leveranciers in Europa wellicht binnenkort verplicht circulaire oplossingen en -toepassingen moeten leveren. “De Europese Unie werkt aan wetgeving die IT-leveranciers verplicht tot het aanbieden van circulaire producten. Dit betekent dat deze leveranciers dit dus snel moeten regelen. Pas dan neemt circulaire IT echt een vlucht. Dit in combinatie natuurlijk met de wens van de eindklanten voor dit soort producten en de groeiende aandacht bij het management voor duurzaamheid.”

Resellers kunnen meeprofiteren
Deze ontwikkelingen vinden vanzelfsprekend hun weg in het distributie- en resellerkanaal, vervolgt de CEO van Flex IT. “Wanneer IT-leveranciers serieus aan een circulair IT-aanbod werken, volgt de rest van het verkoopkanaal vanzelf. Veel resellers hebben al interesse, maar wachten nog steeds op het initiatief van de IT-leveranciers. Daardoor blijft een echt goed circulair marktproduct nog uit.”

Toch kunnen volgens Mayer resellers hier zelf wat aan doen. “Resellers kunnen ook zelf hun klanten een meer circulair aanbod voorstellen en kunnen zich daarmee onderscheiden van hun collega’s. Circulaire IT had eerst een imago van tweedehands, maar dat perspectief is nu wel veranderd. Het gaat echt om high-techapparatuur waarvan de uiteindelijke eindklanten niet meer de indruk hebben dat het met een tweede leven bezig is. Eindklanten kunnen daardoor best een circulair aanbod overwegen, als het maar om de juiste gewenste technologie gaat. Niet alleen vanuit duurzaamheidsoverwegingen, maar ook uit financieel perspectief.”

“Het is belangrijk dat resellers een aanbod ontwikkelen waarbij een ideale mix wordt geboden die voor eindklanten zowel uit technologisch en financieel oogpunt, als uit duurzaamheidsoverwegingen interessant is. Bijvoorbeeld een aanbod met een prijs van 1.000 euro die voor 800 euro uit nieuwe en 200 euro uit circulaire IT-apparatuur bestaat.”

Initiatieven Flex IT
Flex IT wil zelf hierop de komende jaren nog verder uitbouwen. “Een belangrijk onderdeel is het vergroten van onze samenwerking met de diverse grote vendors.”, geeft Andreas Mayer aan. “We hebben al overeenkomsten met onder andere HP, Lenovo en Dell, maar daar kunnen andere aanbieders bijkomen.” Daarnaast wil de circulaire IT-specialist het eigen dienstenaanbod verder uitbreiden. Hierbij spelen dochterbedrijven als Flex IT Rent, voor de verhuur van (circulaire) IT-apparatuur, en het recent overgenomen Duitse MKCL een rol. Deze laatste partij is onder meer een grote speler voor het verpakken, ophalen, schoonmaken en leveren van demo-apparatuur. Deze apparatuur kan vanzelfsprekend ook weer zijn weg vinden naar de circulaire IT-markt.

Tussenpositie
Flex IT neemt eigenlijk een positie in tussen enerzijds de IT-leveranciers en anderzijds de resellers en hun eindklanten. “Beide doelgroepen komen met initiatieven voor circulaire IT en duurzaamheid en wij hebben daarvoor een ideale tussenpositie. Met beide partijen hebben we zeer goede relaties en zijn we een vertrouwde partner. De IT-leveranciers kunnen we helpen met ontwikkelen van de juiste circulaire IT-programma’s en -portfolio’s die voldoende tractie kunnen krijgen bij resellers. Zodat deze laatste groep zijn eindklanten de juiste technologische producten kan leveren, tegen een eerlijke prijs en met aandacht voor duurzaamheid”, zo besluit CEO Andreas Mayer van Flex IT.

Auteur: Floris Hulshoff Pol

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!