Redactie - 09 juni 2022

BPSOLUTIONS: applicaties met hoge cloud readiness en lage businessimpact eerst

BPSOLUTIONS: applicaties met hoge cloud readiness en lage businessimpact eerst image

Het antwoord op de vraag ‘hoe migreer je naar de cloud’ is hetzelfde als het antwoord op ‘hoe eet je een olifant’: in stukjes. Dat doe je door applicaties stuk voor stuk te bekijken en te meten aan de hand van een businessimpact-cloud readiness matrix, zo vertelt Mark de Groot, CEO bij BPSOLUTIONS. ‘Je kunt niet zomaar applicaties gaan migreren als je de businesscontinuïteit niet in gevaar wilt brengen.’

Mark de Groot vertelt in dit artikel hoe je een goede cloudstrategie opzet: https://dutchitchannel.nl/693308/bpsolutions-datacenter-migreren-naar-de-cloud.html

Stel, je hebt een positieve businesscase-opzet voor een migratie naar de cloud. Je hebt bepaald welke clouds dat voordeel kunnen bieden en een goede exitstrategie opgezet. Maar hoe ga je vervolgens aan de slag met de cloudmigratie? Welke applicaties moeten überhaupt over? En welke migreer je dan eerst? En hoe zorg je dat je bedrijfsprocessen zo min mogelijk hinder ondervinden? Mark de Groot, CEO van BPSOLUTIONS, zet het uiteen.

Stap 1: zet een Cloud Center of Excellence op
Het is raadzaam om een Cloud Center of Excellence op te zetten, vertelt De Groot. ‘Een gedegen cloudtransformatie wordt geleid vanuit zo’n cloudcenter waarin verschillende competenties samengebracht zijn. Het managen van de cloud vergt namelijk andere vaardigheden dan van traditionele IT-omgevingen.’

Het cloudcenter faciliteert niet alleen de transformatie, maar voert ook de governance. ‘Je kunt daarvoor mensen aannemen, maar ook opleiden. Het is belangrijk om te begrijpen hoe je de cloud goed kan managen. Niet alleen vanuit beleid, security en risico-overwegingen, maar ook omdat solide kostenmanagement moet worden gevoerd, als je niet verrast wilt   worden door torenhoge rekeningen.’

Stap 2: breng je applicatielandschap in kaart
Hoewel veel organisaties hun applicatielandschap precies in kaart hebben en dus snel verder kunnen gaan naar stap drie, is het onontbeerlijk dat je precies weet welke applicaties welke processen ondersteunen. ‘Je kunt niet zomaar applicaties gaan verhuizen als je continuïteit van je businessprocessen wilt waarborgen. Zorg daarom dat je altijd een up-to-date overzicht van de applicaties hebt met bijbehorende life cycle managementstrategie.’

Stap 3: bepaal per applicatie de geschiktheid en complexiteit
Het meeste werk zit in het bepalen van de cloud readiness, businessimpact, de kosten, risico’s en mogelijke integraties, vertelt De Groot. Dat doe je per applicatie, zodat je een goede afweging kunt maken welke applicatie als eerste gemigreerd kan worden. De cloudstrategie geeft sturing aan dat proces, maar de afhankelijkheden en geschiktheid per applicatie vaststellen helpt je om de juiste prioriteit te stellen.

Cloud readiness
Met cloud readiness bepaal je of een applicatie of workload daadwerkelijk gemigreerd kan worden en welke cloud het meest geschikt is. De Groot: ‘Als een applicatie als SaaS beschikbaar is, dan heeft dat waarschijnlijk de voorkeur. Is dat geen optie, dan kan je kiezen voor PaaS of zelfs IaaS. Maar naast technische geschiktheid kijk je ook naar gevoeligheid van de data die wordt gebruikt: is het wel handig om die data in de public cloud te zetten?’

Businessimpact
Naast gevoeligheid van data is het ook belangrijk om te kijken naar businessimpact: hoe centraal staat een applicatie in de bedrijfsprocessen? En kunnen we überhaupt wel migreren zonder grote risico’s ten aanzien van de bedrijfscontinuïteit? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is nauwe samenwerking tussen business en IT onontbeerlijk, stelt De Groot. ‘Een goede cloudtransformatie kan niet zonder een hechte samenwerking tussen business en IT.’

Kosten en tijdslijnen
Naast het bepalen of een oplossing geschikt is voor de cloud en welke businessimpact een migratie heeft, is het ook goed om te kijken naar de kosten en tijdslijn die een migratie met zich meebrengt. Bijvoorbeeld om te bepalen welk budget gealloceerd moet worden per migratie en welke tijdslijnen daarbij horen. ‘Door dat per applicatie in kaart te brengen, kan je de migratie faseren en veel beheersbaarder houden.’

Integraties
Een aspect dat de migratie natuurlijk vele malen complexer maakt, is de vraag met welke andere applicaties de applicatie die je wilt migreren verbonden is. ‘Hoe zorg je dat integraties blijven werken? Kan dat überhaupt vanuit de cloud? En wat gaat dat dan vervolgens kosten? Er zijn applicaties waarvoor je geen positieve businesscase kan maken omdat er te veel integraties en maatwerk nodig zijn. Daar moet je allemaal rekening mee houden.’

Stap 4: bepaal de prioritering
Als je de bovenstaande aspecten in kaart hebt gebracht, kan je gaan prioriteren. Een cloudmigratie is bij voorkeur géén big-bang approach, maar een stapsgewijs project waarbij applicaties worden geprioriteerd op basis van cloud readiness en businessimpact, vertelt De Groot: ‘Ik adviseer altijd een twee-bij-twee matrix, waarbij cloud readiness op de ene as staat en businessimpact op de andere. En daarin plot je de applicaties.’

‘Je begint vervolgens met de applicaties met een lage businessimpact en een hoge geschiktheid voor de cloud. Daarna pak je de applicaties met een hoge businessimpact en een hoge cloud readiness. Pas daarna kijk je naar de lastigere applicaties. Als je dat in kaart hebt, kan je vervolgens applicaties bundelen in fases. Ook hier is het belangrijk om de business in deze plannen en keuzes mee te nemen.’

Stap 5: communiceer met de business
Niet alleen in het opzetten van het migratieplan moet business betrokken worden om te bepalen welke businessimpact een migratie kan hebben. De business moet ook nauw betrokken zijn in prioritering, uitrol en testen. ‘De cloudmigratie gaat tenslotte over het realiseren van business benefits, dus het is belangrijk om hierover goed te blijven communiceren in zowel de business als IT-organisatie. Een rol die bij uitstek belegd kan worden binnen het Cloud Competence Center of Excellence.’

Hoelang een migratie duurt, is vooraf natuurlijk moeilijk te bepalen, aangezien het van veel factoren afhankelijk is. ‘Daarom raad ik aan om van tevoren alle details goed in kaart te brengen en per applicatie of een groep van applicaties te migreren. Dan kan je namelijk veel beter inschatten hoeveel tijd het gaat kosten. Je hebt meer houvast en het verloopt veel meer gestructureerd. Dit is het plan waarlangs je de applicaties beheerst naar de cloud kan migreren.’

Wil je in één dag bijgepraat worden over alles over de cloud? Meld je dan aan voor de Cloud Lead in a Day van BPSOLUTIONS. Tijdens dit digitale event geven CIO’s, IT-managers en CISO’s uit de praktijk inzichten in hoe zij de stap naar de cloud hebben gemaakt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: leadership, valkuilen, change management, communicatie, sustainability en cloud security.

Meld je snel aan via: https://cloudleadinaday.bpsolutions.com/

Auteur: Anne van den Berg

Cloudian BW - week 11/12-2023 Nutanix BW 30-05 tm 15-06-2023
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!