Redactie - 21 juni 2022

Axians: IT noodzakelijke voorwaarde voor vergroenen

Axians: IT noodzakelijke voorwaarde voor vergroenen image

De digitale transformatie en de energietransitie raken steeds meer met elkaar verweven. Ook Axians, niet voor niets een dochterbedrijf van VINCI Energies, merkt dit in de vragen die het bedrijf krijgt uit de markt. “De digitale transformatie en de energietransitie zijn nauw met elkaar verweven. IT speelt daarin een steeds belangrijker rol.”

“Binnen onze organisatie, dus Axians als onderdeel van VINCI Energies, spelen twee hoofdthema’s”, zegt Edwin Kanis, Directeur Marketing & innovatie bij Axians Nederland.: “Dat zijn de digitale transformatie en de energietransitie. Die twee zaken hebben natuurlijk steeds meer met elkaar te maken. Neem het project dat we gedaan hebben met Port of Rotterdam. Een IoT-platform om autonoom schepen te onboarden biedt een uitgelezen mogelijkheid voor de haven om verder te vergroenen op de lange termijn wanneer kleinere electrisch aangedreven schepen als een soort tramverbinding als vanzelf varen en verladen.”

Een van de meest recente initiatieven is de Axians Green +Calulator, die samen met een aantal andere partijen, zoals Cisco, is opgesteld. “Dit is een calculatiemodule die we gebruiken bij het opstellen van een nieuwe architectuur. Hiermee maken we inzichtelijk wat de energie-effecten zijn van bepaalde combinaties in hardware, zodat klanten daar kun keuzes mede op kunnen baseren. Dit zal in de toekomst een nog dynamischer model worden, waarmee we continu aan energiemonitoring kunnen doen en tenminste het bewustzijn van verbruik verhogen.”

De Green +Calculator ziet hij als één van de belangrijkste duurzame ontwikkelingen binnen Axians. “Die maakt inzichtelijk hoeveel CO2 de opdracht genereert en in welke onderdelen van het project dit gebeurt. Axians gebruikt de calculator om actief tegenmaatregelen in te zetten, waardoor de CO2-uitstoot gereduceerd, gecompenseerd of, bij voorkeur, geëlimineerd kan worden.”

Vraag naar duurzaam ondernemen
Vanuit de markt wordt de vraag naar dergelijke informatie over duurzaamheidseffecten steeds groter. Kanis: “We zien dat met name de afgelopen jaren sterk toenemen in het publieke domein, maar ook bij steeds meer bedrijven staat het op de agenda. Social return en milieu zijn duidelijk thema’s, dus daar moeten we ons als leverancier in blijven ontwikkelen. Daarnaast hebben we natuurlijk een aantal zusterbedrijven die zich bezighouden met die energietransitie, en je ziet daarin dat IT een noodzakelijke voorwaarde wordt voor vergroenen. Het is zelfs een essentiële component geworden.”

Hij vervolgt: “Bij Axians maakt duurzaamheid en verantwoord ondernemen zichtbaar deel uit van ons DNA. Onze visie en activiteiten op dat gebied hebben we in een Greenbook geformuleerd. We streven ernaar een balans te bereiken tussen de belangen van werknemers, een gezonde leefwereld en economische resultaten. Dit is gebaseerd op de lange termijn stabiliteit van de onderneming - People, Planet, Prosperity – als onderdeel van het Manifesto.”

Klimaatneutraal in 2030
“Onze duurzame visie werkt door in alle lagen van de organisatie: van leverancier en transport tot aan de leaseregeling van werknemers. Wij zijn er bijvoorbeeld trots op dat wij al over de hoogst mogelijke Ecovadis Platinum certificering beschikken, waarmee wij tot de top 1 procent wereldwijd behoren. Dit maakt Axians uniek in Nederland. Deze certificering vullen we aan met andere relevante duurzaamheidcertificaten, zoals de CO2-Prestatieladder Niveau 3 en ISO-14001.”

Een van de maatregelen binnen de eigen organisatie is dat het wagenpark van Axians, met 1.350 medewerkers, dit jaar voor ruim 20 procent elektrisch zal zijn. Werknemers van Axians worden daarnaast gestimuleerd om energiezuinige auto's te leasen. Zo is er een maximale uitstoot van 140 gram per benzineauto en 120 gram per dieselauto in het regelement opgenomen.

Axians zet ook transportbedrijven in die transport aanbieden op duurzame brandstoffen, zoals groen gas, blauwe diesel, bio-ethanol en biodiesel. Axians beperkt het aantal vervoersbewegingen door niet te werken met deelleveringen, tenzij een klant daar uitdrukkelijk om vraagt. In dat geval zal Axians bespreken hoeveel impact dit heeft op de CO2-uitstoot van het project. Axians zal daarnaast in lijn met de doelstelling 'klimaatneutraal in 2030', de CO2-uitstoot van lokaal transport in 2030 teruggebracht hebben naar O door uitsluitend elektrische voertuigen in te zetten.

Bewust energieverbruik
De grootste kostenpost voor CO2-uitstoot is het energieverbruik van de componenten in een project. Om dit te reduceren, zegt Kanis, kiest Axians bewust voor een Energy Star-gecertificeerde fabrikant en bijvoorbeeld access points met laag energieverbruik ten opzichte van concurrerende fabrikanten: zo verbruiken de door ons aangeboden access points gemiddeld 13 Watt bij 20 actieve clients, ten opzichte van gemiddeld 20,5 Watt bij vergelijkbare access points van andere fabrikanten.  Ook biedt Axians de meest energiezuinige firewalls in de branche.

“Om het energieverbruik van de componenten verder te verlagen raadt Axians aan deze, waar mogelijk en eventueel volledig automatisch, uit te zetten in daluren óf wanneer deze niet gebruikt worden. Axians geeft hieraan binnen haar interne organisatie invulling door apparatuur automatisch aan en uit te zetten via scripts en software, zonder verlies van configuraties. Het netwerk is op deze wijze steeds meer onderdeel van een slim gebouw aan het worden.”

Sturing van de gehele keten
Wat betreft CO2-uitstoot is de productie van componenten eveneens een hoge kostenpost, benadrukt Kanis “Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid via een actieve benadering richting de fabrikant: via ons MVO-beleid en de inzet van onze CSR­ manager, sturen wij onze fabrikanten aan om stappen te nemen richting klimaatneutrale productie van componenten.”

“Maar we willen daarin ook realistisch zijn. We beseffen dat dit een verandering in het wereldwijde beleid van onze fabrikanten vereist. Daarom beginnen we met een compensatie van CO2 die deze post uitstoot via het project Trees tor All, een Nederlands CBF-erkend goed doel. Zo compenseren wij de CO2 die uitgestoten wordt door de productiefase van een project.

Levensduur verlengen met software
“In het transport bieden we onze klanten de mogelijkheid te kiezen voor vervoer per boot, in plaats van het vliegtuig. Dit brengt de CO2-uitstoot al aanzienlijk terug.” Ook op het gebied van vervanging is winst te behalen. Wanneer netwerkcomponenten bijvoorbeeld binnen vijf jaar vervangen worden, zorgt dat voor meer CO2-uitstoot, want de nieuwe componenten moeten opnieuw geproduceerd worden. De technische levensduur van veel componenten is echter veel langer, zeker nu deze steeds meer softwarematig worden aangestuurd en geupdate. Naast dat het uitstellen van de vervanging van de componenten direct impact heeft op de productie-uitstoot, heeft dit ook impact op de afvalverwerking, daarin selecteren we leveranciers met een duidelijk retourbeleid en bieden we de mogelijkheid in onze as a Service contracten om af te schalen.”

Zo tekenden Microsoft en Axians eerder dit jaar de ‘Partner Pledge’, een convenant voor samenwerking gericht op een duurzame toekomst, wat zich richt op vijf belangrijke gebieden: digitale vaardigheden, diversiteit en inclusie, ethiek in AI en natuurlijk duurzaamheid.

Eigen stichting
“Tenslotte werkt Axians samen met klanten in de eigen VINCI Foundation, die doelen steunt die zich inzetten voor maatschappelijke participatie (Social Return). Een voorbeeld van zo’n initiatief is Excelsior4AII. Via deze stichting wil de Rotterdamse voetbalclub Excelsior niet alleen bijdragen aan de sportieve ontwikkelingen, maar ook aan de sociale- en economische ontwikkeling van de regio waarin zij is gevestigd. Via het programma 'Talentontwikkeling= Topsport' biedt de stichting vrouwen uit een achterstandsituatie een training van tien weken, waarin ze kunnen werken aan hun sportieve-, persoonlijke- en professionele ontwikkeling.”

“Naast onze VINCI Foundation zetten wij ons voor dit specifieke project in voor Trees tor All: een CBF-erkend goed doel. Trees tor All plant bomen, zowel lokaal als internationaal, en heeft daardoor niet alleen impact op klimaat en biodiversiteit, maar ook op leefomstandigheden van de lokale bevolking, zoals voedsel, water, werk en inkomen. Op dit moment heeft Trees tor All 42 concrete bosprojecten wereldwijd gerealiseerd die zorgen voor compensatie van zo'n 450.000 ton CO2.”

VINCI Energies, en daarmee Axians, laat zien dat zij haar rol in de maatschappij actieve invulling geeft door sturing te geven aan zowel het interne beleid als het ondersteunen van klanten op het vlak van digitalisering en energie transtie.

Auteur: Marco van der Hoeven

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!