Redactie - 06 juli 2022

Dell Technologies: Duurzaam ondernemen is proces waar je nooit klaar mee bent

Dell Technologies: Duurzaam ondernemen is proces waar je nooit klaar mee bent image

Er zijn zo veel mogelijkheden om met de slimme inzet van technologie maatschappij en bedrijfsleven te verduurzamen, begint Isabel Moll enthousiast. Maar ook technologie zelf - zoals een IT-omgeving - kan veel duurzamer gemaakt worden. En, vindt de Vice President & General Manager van Dell Technologies Nederland: ook met medewerkers moet je duurzaam omgaan. “Technologie kan helpen in het bieden van een goede werk-privé balans, maar uiteindelijk moet je dit ook als organisatie faciliteren. En het liefste als gehele IT-sector: laten we allemaal ons best doen om te laten zien dat dit een mooie en duurzame sector is om in te werken.”

“Vanaf de start van mijn carrière heb ik al kennis gemaakt met alle aspecten van IT, zowel de hardware- als de software- en de services-kant”, vertelt Moll over haar keuze om sinds augustus 2021 bij Dell Technologies te gaan werken. “Hier komt al deze kennis mooi samen: denk aan hoe organisaties met behulp van onze technologie hun eigen versie van hun cloud kunnen ontwerpen en bouwen, in een hybride en/of een multi-cloudscenario. Maar ook: hoe kun je productie- en menselijke processen in een organisatie met technologie slimmer aanpakken?”
Dat gebeurt steeds vaker aan de rand van een netwerk, door aan deze edge al data- en compute-capaciteit in te richten. Zo is het mogelijk steeds meer data te verzamelen en heb je ook steeds vaker direct inzicht als basis voor datagedreven beslissingen, die bovendien ook weer geautomatiseerd kunnen worden.
“Denk bijvoorbeeld aan preventief onderhoud, omdat een lift kapot dreigt te gaan of wanneer er ergens meer stroom verbruikt wordt dan nodig is. Door het voorkomen van onnodige defecten en onderhoudstaken kun je slimmer omgaan met mensen, met recourses en met het milieu.”
Een ander interessant gebied is volgens Moll mobiliteit, waar ook veel te halen valt op het gebied van duurzaamheid. Dat vergt natuurlijk ook een gedragsverandering, maar met slim toepassen van technologie en het verkrijgen van nieuwe inzichten uit data kun je gedrag sturen – bijvoorbeeld door te tonen wat iemand bespaart in tijd of geld wanneer men anders dan met de auto reist.
“Maar denk ook verder: zoals door mobiliteit niet te laten plaatsvinden, dat natuurlijk heel zichtbaar wordt in alle nieuwe hybride werkvormen die nu ontstaan. Kortom, dankzij slimme inzet van technologie kun je zuiniger met je omgeving en je mensen omgaan.”

Visie en ambitie
Het is mooi dat Dell Technologies de producten en services levert om dat te realiseren, schetst Moll. En daarbij de visie en ambitie heeft om dat zelf op een zo duurzaam mogelijke wijze te doen. In de productie, in de logistiek en in het terughalen en hergebruiken van hardware. “Michael Dell heeft een keer in een ontmoeting met klanten verteld dat hij tot op de laptop nauwkeurig weet hoeveel devices Dell Technologies gemaakt heeft. En hij voelt zich verantwoordelijk voor een goede circulaire omgang van elke laptop, om uiteindelijk tot zero e-waste te komen.”
Dell Technologies heeft dan ook niet alleen een programma om oude producten terug te halen, maar ook om ze – geheel of als afzonderlijke componenten – te hergebruiken in nieuwe producten. En hoe je die nieuwe producten zuiniger kunt maken. In het productieproces, in het gebruik – denk aan energieverbruik – en in de supply chain.
Moll: “Zo hoef je producten niet altijd te verschepen. Soms is vervoer per trein zuiniger. Je kunt denken dat we dat al lang hadden moeten weten. Maar in alle onderdelen van het proces – van ontwerp tot en met vervoer – is kijken naar hoe iets beter, slimmer en duurzamer kan een continue ontwikkeling.”

Samenwerking
Dell Technologies zet dergelijke stappen niet alleen, benadrukt Moll. “Onze producten bevatten chips van Intel en werken samen met producten van softwareleveranciers zoals Microsoft. Je probeert die producten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo kan Microsoft ervoor zorgen dat diens werkplekomgevingen op onze laptops en servers zo zuinig mogelijk werken. En onze gesprekken met Intel gaan erover hoe we willen dat chips in onze producten zo zuinig mogelijk zijn. Dat doen we niet als enige in deze sector, maar we hebben hiervoor wel nauwe samenwerkingen.”

Moll benadrukt dat duurzaam ondernemen niet iets is waar je ooit klaar mee bent. “Dat zie je terug in ons Environmental, Social & Governance (ESG) rapport. Als we hierover vragen van klanten krijgen, kunnen we ze daarin meenemen: waar staan we nu, waar willen we naartoe en ook: hoe maken we dat meetbaar. Want ook dat is heel belangrijk: zonder meten en de data daaruit zullen we nooit weten of de duurzaamheidsdoelen zoals we die richting 2030 hebben realistisch zijn, wat we daarvoor moeten doen en of we daar ook in slagen.”

Duurzame omgang met werknemers
Duurzaamheid – en de slimme inzet van technologie - komt ook terug in hoe je met werknemers om gaat, vindt Moll, als onderdeel van een sociale en inclusieve aanpak. “Dat is een mix van factoren. We waren al bezig om mensen hybride te laten werken en om ze een betere werk-privé balans te bieden en dat is door corona enorm versneld.”

Daar heb je technologie voor nodig, maar ook beleid. Faciliteer gebruik van het OV door je kantoor - zoals Dell Technologies dat doet - dicht bij een treinstation te plaatsen. Biedt medewerkers een fietsplan en zorg ervoor dat ze die fiets eenvoudig kunnen stallen bij het kantoor. Laat mensen zelf nadenken over wat meer duurzame vormen van vervoer hen aan voordelen oplevert.

Door zo een aantrekkelijke werkgever te zijn, kun je ook het groeiende personeelstekort in een sector als de IT aanpakken, meent Moll. “Daarvoor hebben wij bij Dell Technologies ons Family Life Balance-programma: het is niet meer van deze tijd om alleen de focus te leggen op hard werken en je targets te halen. Je wil samen met je medewerkers een optimale en duurzame balans voor hen bereiken en kijkt naar wat daar allemaal bij hoort, zoals sport, mentaal welbevinden, eten en leefstijl.”

Meer diversiteit in talent
Daarnaast is Dell Technologies dit jaar een pilot begonnen om te kijken naar het effect van mensen parttime laten werken. “In deeltijd werken kon al, maar targets veranderden niet. Dan moet je dus harder werken om je targets te halen. We zijn nu op kleine schaal op één locatie begonnen met targets die aangepast zijn aan het aantal uren. Zo willen we achterhalen of dit iemand productiever maakt, of het werkt in diens team. Maar ook of we zo meer divers talent kunnen binnenhalen: bijvoorbeeld mensen die niet per se een maximaal aantal uren willen werken, maar wel graag in de IT actief willen zijn.”

Moll stelt zelf ook onderdeel te zijn geweest van de oude cultuur, maar vindt die cultuur verouderd. “Prima als je wel nog maximaal wil werken, maar alleen dát benadrukken, past niet meer bij deze tijd. Zo beperk je jezelf in het binnenhalen van nieuw talent én je verliest mensen die dit niet meer willen en elders gaan werken of zelfs de IT-sector verlaten.”

Nieuw en ander talent
Met de kennis opgedaan uit de pilot hoopt Moll op grotere schaal nieuw en ander talent binnen te halen. “Denk aan mensen die een startup begonnen zijn, maar dat willen combineren met een parttime dienstverband, waarbij ze interessante ideeën meebrengen uit hun eigen omgeving. Of om meer midcareer vrouwen voor een baan in de IT te interesseren. Dat is een initiatief waar ik ook bij Microsoft actief mee bezig was, vrouwen omscholen en zo meer vrouwelijk talent voor de sector als geheel beschikbaar te krijgen.”

Dell Technologies is dit jaar met de pilot parttime werken gestart. Moll wil echter de hele techsector uitnodigen om anders te kijken naar werktijden. “Als we het samen doen, kunnen we het onderwerp werktijden echt in beweging krijgen. De hele sector heeft behoefte aan het aanboren van een groter reservoir aan talent. Door het samen op te pakken, kunnen we het beeld van de sector als geheel veranderen: dat je hier alleen maar welkom bent als je minimaal 40 uur wil werken en niet terugdeinst voor overwerken. Bovendien zullen klanten dan ook eerder accepteren dat ze bijvoorbeeld niet altijd hetzelfde aanspreekpunt hebben, omdat iemand in deeltijd werkt.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Moll ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om er als sector voor te zorgen dat technologie en IT al in het curriculum van de middelbare school een centrale plek krijgt. “Zodat je ook die pool aanspreekt van meisjes die nog weinig beeld krijgen bij het werken in deze sector of nu nog denken dat technologie typisch een mannenbolwerk is.”

Het zijn veel ideeën, en Moll beseft dat het niet allemaal tegelijk en met dezelfde snelheid kan. “Dan krijg je te maken met een soort tanker waarvan je het roer helemaal om wil gooien. Het is belangrijk gericht en niet te groot te beginnen en er organisch in te groeien. Op een gegeven moment zul je de versnelling erin zien komen. Zet mensen aan het denken door een voorbeeld te geven, nodig uit en doe het met elkaar, het hele ecosysteem. Dan wordt het werk lichter omdat iedereen een deel van de uitdaging oppakt en lessen met elkaar deelt. Zo krijg je een vliegwieleffect, omdat je het niet alleen voor jezelf doet en je eigen gewin, maar voor de hele sector en iedereen die daarin werkt.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Comstor BW 5 dec tm 10 dec 2023 SLTN Vierkant
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!