Redactie - 25 juli 2022

Provincie Gelderland kiest voor HR software van Visma | Raet

Provincie Gelderland kiest voor HR software van Visma | Raet image

De provincie Gelderland gaat vanaf 1 januari 2023 werken met de HR software van Visma | Raet. Hiermee vervangen ze het huidige personeels- en administratiesysteem van Centric dat het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt en niet meer door de leverancier wordt ondersteund. Dankzij de nieuwe software van Visma | Raet kan provincie Gelderland invulling geven aan haar HR-ambities en met vertrouwen de toekomst in.

Provincie Gelderland heeft de opdracht aan Visma | Raet gegund na een afgeronde Europese Aanbesteding op basis van ‘Best Value Procurement’ (BVP). Naast het vervangen van het e-HRM systeem, worden er in dit traject ook nieuwe mogelijkheden vanuit Visma | Raet toegevoegd. Zo worden Management Self Service en Employee Self Service ook in gebruik genomen, zodat managers en werknemers zelf meer controle hebben over hun HR-zaken.

De provincie Gelderland zal vanaf 1 januari 2023 de HR portal Youforce van Visma | Raet in gebruik nemen. Via deze portal gaat de provincie haar personeels- en salarisadministratie voeren, maar ook de doelstellingen rondom integraties, het verwezenlijken van een centraal geïntegreerd personeelsdossier en de rapportage behoeften realiseren.

“De opstart van de migratie naar de HR software is in volle gang en verloopt tot nu toe goed”, vertelt Annemiek Vlijm, projectleider provincie Gelderland. “We hebben er alle vertrouwen in dat we Youforce volgens planning en succesvol in gebruik gaan nemen. De samenwerking met Visma | Raet verloopt prettig. We zijn zeer te spreken over de professionaliteit en betrokkenheid van de werknemers. We kijken ernaar uit om via de software de mens nog meer centraal te kunnen stellen en de administratieve lasten rondom de uitvoering van de HR-processen te verlagen.”

Hendrik-Jan Vonk, Sales Director bij Visma | Raet, is erg blij met de gunning: “Na de marktverkenning begin 2021 startte het BVP-proces. Deze inkoopmethodiek gaat uit van de toegevoegde waarde die een leverancier en haar oplossing kunnen bieden. We zijn verheugd dat provincie Gelderland daarmee bij ons is uitgekomen. Bovendien ondersteunen we nu vijf van de twaalf Nederlandse provincies in hun HR-ambities en daar zijn we erg trots op!”

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!