Wouter Hoeffnagel - 02 augustus 2022

Wantrouwen over delen van data remt technologische vooruitgang

Wantrouwen over delen van data remt technologische vooruitgang image

Meer dan de helft (56%) van de Nederlandse consumenten (64% van de Europese consumenten) weet niet wie toegang heeft tot hun persoonsgegevens en hoe die worden gebruikt. Toch staat de meerderheid nog steeds open voor digitale vooruitgang: 59% van de respondenten (60% in Europa) is ervan overtuigd dat technologie kan bijdragen aan de digitale vooruitgang van hun land door nieuwe banen en bestaansmiddelen te creëren. Maar liefst 63% (67% in Europa) wil dat er wordt geïnvesteerd in technologische innovatie om onze wereld te verbeteren – vergeleken met de 8% (7% in Europa) die wil dat zaken als ruimtetoerisme worden gecommercialiseerd.

Dat blijkt uit de nieuwe studie van VMware onder meer dan 7.200 consumenten in Europa, waaronder 1.021 consumenten uit Nederland. Deze kloof tussen de digitale honger van consumenten en hun vertrouwen in de manier waarop hun gegevens worden gebruikt om dergelijke diensten en ervaringen te creëren kan het potentieel van technologie ondermijnen om onze economie, maatschappij en planeet te verbeteren, concludeert VMware.

Hoewel 43% van de mensen in Nederland (47% in Europa) aangeeft dat de invoering van nieuwe technologie ongemakkelijk of beangstigend kan zijn, zijn ze er wel van overtuigd dat dit noodzakelijk is om het welzijn van burgers en de samenleving te verbeteren – slechts 16% (16% in Europa) vindt van niet.

Digitale voetafdruk

Uit de onderzoeksresultaten blijkt echter ook dat de overheid en het bedrijfsleven stappen moeten zetten om ervoor te zorgen dat consumenten beter geïnformeerd worden over het delen van gegevens en het benutten van de mogelijkheden van een digitale wereld. De meerderheid (51%) van de Nederlandse burgers (57% van de Europese) maakt zich steeds meer zorgen over de veiligheid van hun online digitale voetafdruk. Bijna driekwart (67%; 71% in Europa) maakt zich zorgen over de rol die technologie speelt bij de verspreiding van desinformatie en 45% (47% in Europa) voelt zich paranoïde omdat organisaties bijhouden en registreren wat zij op hun apparaten doen. Daar komt nog bij dat slechts 13% van de Nederlandse consumenten (10% in Europa) vindt dat bedrijven en overheden duidelijk genoeg zijn over de technologieën die zij gebruiken en hoe zij die gebruiken.

“We zijn op een moment aangekomen waarop technologische innovatie en digitale ervaringen ons leven, onze economie, onze samenleving en onze planeet positief kunnen beïnvloeden. Maar er is te weinig bewustzijn over het soort gegevens dat nodig is om deze vooruitgang te stimuleren, en consumenten voelen terecht wantrouwen. De meeste mensen hebben alleen inzicht in gegevens wanneer een verhaal over een beveiligingslek de voorpagina’s haalt. Er is niet altijd zicht op alle ongelooflijke dingen die we kunnen doen in de geneeskunde, met autonome voertuigen, in mobiel entertainment, winkelen en de samenleving”, zegt Joe Baguley, VP & CTO EMEA, VMware. “Op dit moment is de prijs die we betalen voor vooruitgang te hoog – consumenten zijn nog niet volledig bereid om de gegevens te delen die nodig zijn om verandering te voeden. Willen consumenten dit omarmen, dan moeten ze weten wat er met hun gegevens – waarvan het merendeel niet persoonlijk identificeerbaar is – gebeurt. We moeten er bovendien op kunnen vertrouwen dat er veilig en zorgvuldig mee wordt omgegaan.”

Force for Good

Momenteel heeft het wantrouwen ten aanzien van gegevens een punt bereikt waarop het de steun voor het potentieel van technologie om als een force for good te fungeren, belemmert. 51% van de Nederlandse consumenten (59% van de Europese) is bang of voelt zich ongemakkelijk bij het delen van hun persoonlijke, dagelijkse gegevens om overheden en bedrijven te helpen slimmere en groenere infrastructuren te ontwerpen. En minder dan een vijfde (16%; 17% in Europa) is enthousiast over het vooruitzicht van een digitale schaduw van de stad waarin ze wonen, die de efficiëntie van hun fysieke omgeving kan verbeteren. Een digitale schaduw wordt gedefinieerd als een virtuele replica op basis van continue gegevens van sensoren rond een locatie om zaken als luchtkwaliteit, verkeer, energieverbruik in gebouwen, afvalproductie enzovoorts te monitoren.

“Volgens de Europese Commissie kan het ontsluiten van de waarde van data de EU tegen 2025 maar liefst 550 miljard euro opleveren. Maar wij in de sector en de overheid moeten een actieve rol spelen en consumenten helpen zich bewuster te worden van gegevens en het vertrouwen hierin te vergroten, zodat we samen de digitale economieën kunnen stimuleren. Dat kan door oplossingen te ontwikkelen die zijn gebaseerd op individuele keuze en controle over gegevens, door te inspireren en te onderwijzen zodat onze bevolking technologisch geletterd wordt, en door vertrouwen te scheppen dat de partijen die omgaan met gevoelige gegevens geschikt zijn om dat te doen. De afgelopen twee jaar vond er een verschuiving plaats richting een volledig digitale wereld, maar nu moeten we ons opnieuw oriënteren om de volgende grens van innovatie in te luiden”, besluit Joe Baguley.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online enquête, in opdracht van VMware, onder 7.274 consumenten verspreid over 6 landen – VK (2.060), Frankrijk (1.124), Duitsland (1.030), Italië (1.020), Spanje (1.021) en Nederland (1.021). Het veldwerk is uitgevoerd door YouGov, tussen 31 januari en 22 maart 2022. De cijfers zijn gewogen en representatief voor alle volwassenen (18+) in het land.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!