Floris Hulshoff Pol - 05 december 2022

EuroISPA kondigt benoeming aan van nieuwe bestuurders

EuroISPA kondigt benoeming aan van nieuwe bestuurders image

EuroISPA is 's werelds grootste vereniging van Internet Services Providers Associations, die meer dan 3.300 Internet Services Providers (ISP's) in de EU- en EVA-landen vertegenwoordigt, meldt dat twee van de voormalige bestuurders zijn teruggetreden. Nieuwe functionarissen zijn gekozen na een stemming door de EuroISPA-leden; Alex de Joode en Elina Ussa zullen het voorzitterschapsmandaat delen, elk voor een jaar, Michel Combot zal toetreden als vicevoorzitter en Thomas Bihlmayer zal aanblijven als penningmeester.

Alex de Joode verklaarde: “Ik zou persoonlijk, en namens de raad van bestuur, Alexandra Lafitte willen bedanken voor haar begeleiding en leiderschap van EuroISPA in haar contacten met de EU en internationale instellingen. Hartelijk dank gaat ook uit naar Innocenzo Genna, voor zijn sterke bijdragen aan de organisatie en de impact ervan op beleidskwesties, waaronder gegevensbescherming, cyberbeveiliging en aansprakelijkheid van tussenpersonen.”

Elina Ussa, die eind 2023 haar rol als voorzitter zal opnemen, zei: “Naar schatting is tot 80% van de wetgeving op dit gebied afkomstig uit de EU. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk nauw betrokken te zijn bij de beïnvloeding van verschillende wetgevingsprojecten. De uitstekende lobby van EuroISPA is veelomvattend. Het is geweldig om de kans te krijgen om in de kern te staan en expertise mee te nemen uit Finland, Europa's leidende land op het gebied van digitale ontwikkeling.”

Michel Combot, die zijn rol als vicevoorzitter op zich neemt, zei: “Onze industrie en ons ecosysteem vormen de kern van het dagelijks leven van bedrijven en onze medeburgers. Hoewel de aard van internet soms in twijfel wordt getrokken, vertolkt EuroISPA de stem van ISP's in Europa, brengt het alle belanghebbenden samen en biedt het een forum voor samenwerking tussen zijn leden." Thomas Bihlmayer , verder als penningmeester, verklaarde: “Ik ben erg trots en dankbaar dat ik ben herkozen voor een tweede termijn als bestuurslid van EuroISPA. Gedurende haar 25 jaar is de Association een belangrijke stem geweest voor de internetindustrie en ik kijk ernaar uit om deze actieve deelname voort te zetten. Technologie ontwikkelt zich continu en daarmee ontstaan nieuwe uitdagingen.”

De laatste algemene vergadering van 2022 verzamelde de leden persoonlijk op het kantoor van EuroISPA in Brussel. De tweedaagse programmacommissievergaderingen, algemene administratie en updates over de vereniging, evenals de verkiezing van de nieuwe functionarissen. EuroISPA verwelkomde bijdragen van gastsprekers, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Zweedse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU.

Voormalig EuroISPA-voorzitter Alexandra Laffitte zei: “Na vier opwindende jaren als lid van EuroISPA's Officers te hebben gediend, ben ik verheugd de nieuwe Officers te verwelkomen: Alex de Joode, Elina Ussa, Michel Combot en Thomas Bihlmayer. Deze vernieuwde Board of Officers zal de vereniging een opwindend nieuw perspectief bieden, en ik wens hen het allerbeste terwijl EuroISPA zich blijft inzetten voor cruciale kwesties voor onze samenleving, zoals digitale rechten of encryptie. Ik wil iedereen die betrokken is bij EuroISPA bedanken voor hun vertrouwen, samenwerking en begeleiding in de afgelopen jaren, en hun voortdurende bijdragen aan deze organisatie.” Vice-voorzitter Innocenzo Genna, die na 16 jaar in de raad terugtreedt, verklaarde: “Het was een lange reis om EuroISPA te dienen als functionaris in een groot aantal relevante beleids- en bestuurszaken. Ik blijf me inzetten voor de vereniging en haar activiteiten in de toekomst ondersteunen, en ik dank mijn medeleden voor jullie steun door de jaren heen.”

De Joode besluit: “Wij geloven dat een diversiteit aan bestuursleden de vereniging nieuwe energie zal geven. Het vernieuwde bestuur brengt nieuwe expertise naar EuroISPA vanuit verschillende nationale juridische culturen en ervaringen, evenals managementervaring, aangezien twee van de nieuwe bestuursleden zelf twee ledenverenigingen leiden. Om enige continuïteit te behouden, blijft Thomas Bihlmayer penningmeester en pak ik de rol van voorzitter op na een onderbreking van twee jaar. Ik kijk ernaar uit om met de EU in gesprek te gaan over verschillende beleidsdossiers als voorzitter, maar ook in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Safer Internet Committee om ervoor te zorgen dat er een effectieve CSAM-regelgeving komt die bijdraagt aan een open en vrij internet in Europa.”

Arctic Wolf BW vierkant Axians BW MAESTRO start 28-9 tm 28-10
Jamf BW E-book 21-09 tm 28-09-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!