Witold Kepinski - 16 september 2022

Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten - ARBIT is vernieuwd

Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten - ARBIT is vernieuwd image

De vernieuwde Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2022 (ARBIT-2022), is op 10 september 2022 in werking getreden. Na aanpassingen in 2014, 2016 en 2018 zijn in de ARBIT-2022 verschillende wijzigingen doorgevoerd. Aanpassing of aanvulling houdt verband met onderwerpen als clouddienstverlening, audits en kwaliteitsmanagement, aansprakelijkheid, informatieveiligheid, geheimhouding, bescherming persoonsgegevens, artificiële intelligentie en agile softwareontwikkeling.

Agile softwareontwikkeling

Op verzoek van gebruikers van de ARBIT om de ARBIT meer geschikt te maken voor Agile ontwikkeltrajecten waarbij Maatwerkprogrammatuur wordt ontwikkeld (of bijvoorbeeld complexe Implementatie of configuratie van Programmatuur wordt gecontracteerd), is gekozen voor het opstellen van een nieuwe modelovereenkomst, de ‘Modelovereenkomst Agile’. In deze nieuwe modelovereenkomst is een aantal nieuwe, specifiek op Agile ontwikkeling ziende, begrippen gedefinieerd. Er is aangesloten bij het meest gebruikte kader: De Scrum Gids (“De Definitieve Gids voor Scrum: De Regels van het Spel. Ontwikkeld & onderhouden door Scrum-makers: Ken Schwaber en Jeff Sutherland”). Verder is zoveel mogelijk dezelfde systematiek gehanteerd als in de gewone modelovereenkomst ARBIT.

Clouddiensten

Met het oog op het contracteren van clouddiensten zijn aanpassingen doorgevoerd om de voorwaarden daartoe (nog) geschikter te maken. Zo wordt niet langer standaard een eeuwigdurend gebruiksrecht verlangd, en zijn bepalingen over audits, exit en informatieveiligheid aangevuld of aangepast. Naast de ARBIT zelf zijn ook in de modelovereenkomst aanpassingen doorgevoerd met het oog op het contracteren van clouddiensten.

Artificiële intelligentie (AI)

In het kader van de actualisatie van de ARBIT is ook gekeken naar het onderwerp artificiële intelligentie (AI). Om verschillende redenen zijn bepalingen over AI niet in de ARBIT zelf opgenomen, o.a. vanwege actuele ontwikkelingen in EU-verband op dit terrein. Er is daarom voor gekozen in de onderliggende modelovereenkomsten - die flexibeler qua aanpassing zijn dan de ARBIT zelf - een bepaling voor AI-toepassingen op te nemen.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!