Floris Hulshoff Pol - 22 september 2022

Dustin: Moderne werkplek, tevreden werknemers en duurzame toekomst

Een werkomgeving op maat werkt efficiënter en prettiger. De mogelijkheden om die werkplek te personaliseren nemen bovendien snel toe. Daardoor groeit ook de behoefte aan een dienstverlener die organisaties hierbij volledig kan ontzorgen, constateert workspace expert Patrick Westerink van Dustin.

Hoewel veel kantoren alweer flink gevuld zijn, is hybride werken duidelijk een blijvertje. Des te jonger de generatie, des te hoger zij een werkgever kwalificeren die medewerkers de vrijheid geeft om op afstand te werken, blijkt uit diverse onderzoeken.

Voor veel organisaties betekent dat een extra uitdaging bij het visualiseren en inrichten van de optimale werkplek, weet Patrick Westerink. Als cloud-  en workspace expert bij Dustin is Westerink doorlopend op zoek naar nieuwe mogelijkheden on de dienstverlening van Dustin op dit gebied verder te verbreden en verdiepen.

Meer gebruiksgemak
“Een goede werkplek vraagt om veel meer dan alleen een laptop, telefoon en een goede internetverbinding”, vertelt Westerink. “Wij zien een sterke toename van het aantal klanten dat dit begrijpt. Een deel daarvan is ook al actief bezig met het inrichten van een aantrekkelijke employee experience. Naast productiviteit is daarbij met name ook veel aandacht voor gebruiksgemak en het welbevinden van medewerkers. Om dat goed te regelen moet je een groot aantal materiele én immateriële onderdelen naadloos op elkaar af kunnen stemmen.”

Persoonlijke aanpak
Die aanpak begint uiteraard wel direct bij de basis. Westerink: “Wij leveren grote en kleine organisaties al vele jaren alle hardware en software om een hoogwaardige werkplek te kunnen inrichten. Daarbij zien we nu duidelijk een ontwikkeling naar een meer persoonlijke aanpak. Dustin biedt nu bijvoorbeeld ook een zeer gebruiksvriendelijke portal aan waar de medewerkers van onze klanten geheel zelfstandig hun laptops, telefoons en andere devices kunnen uitzoeken. Veel medewerkers waarderen dat enorm. Bovendien blijkt uit onderzoek dat ze dankzij deze verbeterde employee experience ook efficiënter werken en meer tevreden zijn.”

Intensieve gebruikerssessies
Om dat mogelijk te maken, kijken de workspace adviseurs van Dustin uiteraard eerst goed naar de specifieke behoeftes van organisatie en functieprofielen. “Dat doen ze met een uitgebreide nulmeting, waar nodig aangevuld met intensieve gebruikerssessies”, vertelt Westerink. “Als je optimaal wilt inspelen op de behoefte van je medewerkers, moet je die immers eerst duidelijk in kaart brengen. Met de verzamelde informatie produceren onze adviseurs onder meer een lijst met functiepersona’s en de devices die daar het beste bij passen. En tijdens dit proces praten we onze klanten uiteraard ook uitgebreid bij over de laatste trends en technologische mogelijkheden.”

Nieuwe cloudstrategie
Naast de wensen en behoeftes van medewerkers, is er tijdens deze voorbereiding uiteraard ook veel aandacht voor de behoeftes en capaciteiten van de organisatie. Dat is onder meer van belang omdat de ondersteuning mogelijk aanvullende eisen stelt aan de bestaande infrastructuur, meent Westerink.
“Onze adviseurs kunnen daarom ook aanpassingen voorstellen die het inrichten en doorontwikkelen van hoogwaardige werkplekken makkelijker kunnen maken. Zoals het virtualiseren van applicaties, of het inzetten van clouddiensten. Veel klanten werken al met de cloud, maar vragen onze hulp om te kunnen inspelen op de nieuwe situatie die tijdens en na de coronacrisis is ontstaan.”

Decentrale aanpak
Volgens Westerink werd de eerdere inzet van de cloud in de werkomgeving veelal ingegeven door de wens om die centraal en efficiënt te kunnen beheren. “Maar het hybride mobiele werken dat we de afgelopen twee jaar zien ontstaan, vraagt juist veel meer om een decentrale aanpak”, stelt de cloud & workspace expert van Dustin. “Wij zien bijvoorbeeld dat een toenemend aantal applicaties webbased worden ontsloten via de devices zelf. Dat levert tegelijk wel weer een nieuwe uitdaging op: welk migratietraject moet je immers volgen als de public cloud niet meer de heilige graal is?”

One-stop-shop
Met dit soort vragen kunnen organisaties goed bij Dustin terecht. Zoals bekend is Dustin de nieuwe naam van Centralpoint, dat als grootste onafhankelijke IT-leverancier van de Benelux al duizenden Nederlandse bedrijven beleverde of volledig ontzorgde op hardware gebied: van uitrol en installatie tot beheer en terugname.
“Ons Zweedse moederbedrijf Dustin nam bovendien ook verschillende andere Nederlandse organisaties over”, vult Westerink aan. “Die beschikken onder meer over zeer diverse capaciteiten op cloudgebied. Dankzij die krachtenbundeling kunnen we de klant nu nog verder ontzorgen.”

Strategisch advies
Tot de door Dustin overgenomen bedrijven behoort onder meer ook de Vincere Group, een specialist in managed services en gerelateerde IT-oplossingen. “Daaronder ook zeer diverse cloudcapaciteiten voor het samenwerken, beheren en beveiligen van devices op afstand”, aldus Westerink, “en bijvoorbeeld ook voor het delen, opslaan of herstellen van grote hoeveelheden data in de cloud. Het samengaan binnen Dustin maakt ons tot echte one stop shop voor de inrichting van de moderne werkplek. Bovendien voorzien we klanten ook steeds vaker van strategisch advies op dit gebied.”

Strategische raakvlakken
Westerink ziet veel raakvlakken tussen de inrichting van moderne werkplekken met bijpassende employee experience en andere strategische speerpunten. “Volgens onderzoek door KPMG zijn bedrijven die hierin investeren vaak succesvoller. Dit is daarom vaak ook niet meer het exclusieve domein van de IT-afdeling. Wij praten hierbij ook steeds vaker met C-level management, HR en Legal. Daarbij merken we bijvoorbeeld ook een sterk groeiende aandacht voor duurzaamheid. Dat staat sowieso hoger op de agenda, en met name jongere mensen vinden het heel belangrijk dat hun werkgever daarmee serieus aan de slag gaat.”

Dustin biedt daarom ook verschillende mogelijkheden voor het minimaliseren van de carbon footprint en het optimaliseren van de circulariteit. “Als je geen drie maar vier jaar met dezelfde pc doet, heeft dat al een enorme positieve impact op je totale CO2-footprint. Er zitten heel veel zogenaamde embedded carbon emissions in. Daarmee bedoelen we de totale hoeveelheid CO2 die is uitgestoten om het product werkend bij de gebruiker te krijgen, zowel bij productie als logistiek. Omdat we als Dustin in 2030 zowel intern als in onze keten een zero emission bedrijf willen zijn, is dit een focus waar we veel aandacht aan besteden.”

Vertrouwde partner
Dustin wil ook klanten helpen bij het terugdringen van hun CO2-emissies. Het bedrijf biedt daarom onder meer een Carbon Footprint Calculator aan, zodat organisaties hun eigen CO2-voetafdruk nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Zowel hierbij, als bij het inrichten van een moderne werkplek, moeten organisaties volgens Westerink echter wel beseffen dat het gaat om een lange termijn proces.
“En voor elke organisatie zal dat proces anders zijn. Er is simpelweg geen one size fits all. Ook daarom is het heel prettig als je samenwerkt met een bekende, vertrouwde aanbieder die je technologische uitdagingen en zakelijke doelen begrijpt, en meegaat in de ontwikkeling van je organisatie.”

Auteur: Arnoud Groot

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!