Marco van der Hoeven - 11 oktober 2022

Tomas Nielsen, Gartner: Strategisch leiderschap in tijden van disruptie

De eerste fysieke editie van Gartner ITSymposium/Xpo die dit najaar weer zal plaatsvinden in Barcelona komt weliswaar na de coronapandemie, maar de disruptie waar CIO’s mee te maken hebben is groter dan ooit. Dit maakt Gartner ITSymposium/Xpo een bijzonder evenement voor CIO’s. Executive People sprak met chairman Tomas Nielsen over wat zij kunnen verwachten in Barcelona.

“Als voorzitter van Gartner ITSymposium/Xpo 2022 zou ik als eerste willen zeggen: ‘Welkom terug, we hebben u oprecht gemist’, begint Tomas Nielsen het gesprek met Executive People over de aankomende editie van het grootste CIO-event van Europa. “En degenen die voor het eerst komen zou ik willen zeggen: 'U heeft een geweldige keuze gemaakt door u aan te sluiten bij uw peers'. We gaan de deelnemers een ervaring bieden waarbij zij zich kunnen onderdompelen in nieuwe ervaringen, nieuwe ideeën, nieuwe visies, en thuiskomen met inspiratie voor de komende jaren voor zichzelf en voor hun onderneming.”

Volgens hem ligt de nadruk op interactie en kennisuitwisseling: “Je kunt het eigenlijk zien als  een soort traditionele boekwinkel, waar je binnenloopt om bijvoorbeeld een boek over strategie te zoeken, of een boek over technologisch leiderschap. En soms als je in zo’n boekwinkel bent loop je rond en vind je juist andere informatie die misschien niet is wat je zocht, maar die je wèl inspireert ergens anders tegenaan te kijken.”

Standpunten
Hij vervolgt: “We hebben dus vier dagen om het beste van Gartner te laten zien, dat inzicht oplevert in een non-conformistisch programma dat een breed scala aan standpunten behandelt. We hebben de strategische top tien. De top-technologietrends, keynotesprekers, interactieve sessies in de workshops, rondetafelgesprekken enzovoort. Zo proberen we een ervaring te creëren waarbij CIO’s antwoorden op hun vragen kunnen krijgen, maar ook antwoorden op vragen waarvan ze niet eens wist dat ze die hadden.”

Het overkoepelende thema dit jaar is ‘Meet the moment, make the difference’. Nielsen legt uit: “De visie achter dit thema is dat CIO's en andere technology executives strategische leiders zijn in tijden van disruptie, en in tijden van groei. Dat kun je natuurlijk over vele jaren zeggen, maar in de afgelopen 30 jaar denk ik niet dat we ooit zoveel disruptie en verandering zo snel hebben zien optreden. En zo geconcentreerd. We hebben te maken met een conflict op een niveau dat we de afgelopen 40 of 50 jaar in Europa niet hebben gezien. Dat is natuurlijk een enorme verstoring.”

“Bovendien zien we nu ook de rente stijgen. Dus na tien jaar rentetarieven van bijna nul te hebben genoten, begint geld opeens weer geld te kosten. We zien de inflatie terugkeren, dus er komt een heel nieuw leiderschapsparadigma in het spel.”

Multipolair
Dit hele niveau van ontwrichting is een verschuiving van de grenzeloze globalisering na de Koude Oorlog naar een veel meer multipolaire wereld. “CIO’s staan als leider dus voor ongekende uitdagingen. In zo'n wereld, in zo'n situatie, kunnen we niet zomaar op de automatische piloot blijven vliegen. We moeten een stapje terug doen en daadwerkelijk bewuste keuzes maken. Daarom willen we in het kader van ‘Meet the moment, make the difference’ mensen helpen om die keuzes te definiëren. Wat hebben we als organisatie nodig? Er zijn veel trends, maar CIO's en IT-managers moeten alle trends zien, die wegen en vervolgens gebruiken voor hun organisatie.”

Middelpunt
Welke rol speelt technologie bij het voldoen aan de eisen van deze tijd? “Ik denk dat technologie nog nooit zo cruciaal is geweest als nu. We hebben dat niet alleen de laatste twee jaar van COVID gezien, waar werken op afstand veel CIO’s en technologiemanagers in de spotlight van de ondernemingen heeft gezet, omdat technologie het werkmodel mogelijk heeft gemaakt dat essentieel was om te overleven tijdens COVID.”

“Wat we nu zien komt daar bovenop: er leven vragen over werk in de toekomst, er spelen discussies over de vraag hoe de toekomstige organisatie eruit zou moeten zien in termen van werken op afstand, in termen van een wereldwijd gedistribueerde organisatie. Technologie staat nu dus echt centraal.”

Digitale business
“Bovendien is er al tien jaar een onderliggende stroom naar meer digitale business. Technologie en business komen volledig samen. We zien steeds vaker dat technologie niet langer door de IT-afdeling wordt gedaan, maar wordt uitgevoerd door mensen in de business. Dus CIO's en executives worden nu geconfronteerd met een situatie die we al langer 'de democratisering van technologie' noemden. Dit betekent dat het hele technologielandschap steeds complexer wordt, terwijl het ook steeds essentiëler wordt voor ondernemingen.”

Die democratisering is volgens hem echt aan de gang, en dit betekent dat ondernemingen en organisaties in de publieke sector zich steeds meer in een situatie bevinden waarin werken zonder een digitale visie of een technologische visie onmogelijk wordt. “We kunnen het gebruik van technologie niet stoppen, we moeten het gegeven omarmen dat iedereen technologie nu gebruikt.”

Orkestreren
De andere vraag is: betekent dit dat de CIO verdwijnt? “Ik zou daar zeker ‘nee’ op antwoorden, dat is niet het geval. Want gebruikers van technologie in de business doen dat op basis van bestaande technologieplatformen, op basis van richtlijnen van een enterprise architect, en ze baseren zich op best practices. De CIO is dus ideaal gepositioneerd om dit alles te orkestreren. Er is dus weliswaar een ander technologielandschap, maar de onderliggende trend dat technologie steeds belangrijker wordt voor ondernemingen en organisaties in de publieke sector zet zich nog steeds voort.”

“Inmiddels horen we ook van veel opdrachtgevers dat technologie nu een rol speelt in de strijd om toekomstig talent. Plots wordt technologie daarmee ook gezien als onderdeel van de employee value proposition. Wie over de technologie beschikt om werknemers op afstand of in een hybride situatie te laten werken kan daadwerkelijk op wereldwijde schaal mensen werven. De rol van technologie is dus ook hiermee centraler geworden dan ooit tevoren.”

Energie
Dat raakt dus ook weer de opzet van ITSymposium/Xpo: “Voor mij is de waarde het ontmoeten van mensen, de energie, de discussie, het hebben van alle willekeurige gesprekken in de wandelgangen. Daar ontmoet je collega's, je ontmoet klanten. Willekeurige ontmoetingen kunnen zeer inspirerende connecties opleveren. We zijn de afgelopen twee jaar zo gewend geraakt om in onze thuiskantoren te zitten, met een volledig volgepland programma. Ik kijk er naar uit om weg te komen van die setting en geïnspireerd te worden, met deze willekeurige ontmoetingen die je plotseling een heel ander inzicht geven.”

“Het is een soort executive leiderschapsopleiding, gebaseerd op nieuw onderzoek en nieuwe inzichten. Ik weet niet waar je anders zo geconcentreerd dergelijke input zou kunnen krijgen. En het heeft een enorme waarde om jezelf uit je dagelijkse omgeving te halen. We weten allemaal dat als je hier thuis zit, soms zelfs een wandeling maken je helpt om effectiever te zijn in je werk. Het symposium is daar een soort uitvergrote versie van, om je te laten onderdompelen in een leeromgeving. Het is bijna een op maat gemaakte campus voor de CIO, die in drie of vier dagen wordt opgebouwd en dan weer wordt afgesloten.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!