Martijn Kregting - 19 oktober 2022

Eugene Tuijnman, SLTN: Gebruik in plaats van bezit van IT wordt steeds meer de norm

Eugene Tuijnman, SLTN: Gebruik in plaats van bezit van IT wordt steeds meer de norm image

Het is niet alleen belangrijk om inzicht te hebben in de technologische ontwikkelingen die op ons af komen, maar ook om te weten wanneer je die moet vertalen naar je eigen klanten. SLTN (IT-services en -consultancy) doet dit al jaren voor onder meer de health-sector, overheden en de financiële sector. Allemaal met bedrijfskritieke infrastructuren die 24/7 moeten draaien. En hoewel organisaties als ziekenhuizen en banken vaak geen early adopter zijn, kiezen ook zij in toenemende mate voor het uitbesteden van IT-infrastructuur en -beheer, vertelt SLTN-CEO Eugene Tuijnman. “Gebruik in plaats van bezit van IT wordt steeds meer noodzaak voor organisaties die datagedreven willen werken.”

Tuijnman zit met goede reden al jaren in de global advisory councils van Dell, HP en IBM. “Zo hou ik de vinger aan de pols van wat er op IT-gebied op Europa af komt. De VS lopen één tot twee jaar voor op de rest van de wereld. Digitalisering is daar ook belangrijk vanwege de grote afstanden. Beeldbellen was er al heel gewoon toen we dat hier nog onzin vonden.”

Die vinger aan de pols wordt steeds belangrijker, want IT verandert steeds sneller, ziet Tuijnman. “Eén van mijn rollen in die councils is het vertalen van wat er op IT-gebied in de VS ontwikkeld wordt naar Europa. Wij zijn nu eenmaal geen Verenigde Staten van Europa, we hebben een grote diversiteit aan culturen en talen.”

Dat zie je terug in trends zoals de opkomst van hybride- en multi-Cloud toepassingen. Hierbij is Nederland een van de snelste adoptielanden in Europa, samen met het VK en Zweden. Noorwegen en Denemarken komen snel daarna, Frankrijk volgt ook vrij vlot en België zit enigszins tussen de Noord- en zuiderbuur in. De DACH-landen daarentegen – Duitsland, Europa en Zwitserland – zijn veel trager met de adoptie.

Bedrijfskritieke infrastructuren
Weten wat er op ons af komt qua technologische ontwikkelingen is volgens Tuijnman belangrijk, maar ook de timing om die trends naar de Nederlandse praktijk te vertalen. “Als SLTN weten we wat er aan komt. We zullen alleen nooit een early adopter worden. De reden is simpel: alle klanten die we bedienen, vallen onder bedrijfskritieke infrastructuren.”

De sectoren waar SLTN actief is - gezondheidszorg (cure en care), overheden en overheidsinstanties – zoals ministeries en onder meer de Belastingdienst - de financiële en verzekeringssector, hebben namelijk hele andere IT-behoeften dan een innovatieve AI-startup. Ze moeten er 100 procent zeker van zijn dat hun business 24/7 blijft draaien en dat hun data altijd beschikbaar zijn. Dát faciliteren, is waar SLTN sterk in is.

Niet afwachten
Dat betekent niet dat SLTN afwacht, vervolgt Tuijnman. “Zo omarmden we een jaar of vijf geleden al Pure Storage als belangrijke scale up. Hetzelfde geldt voor bedrijven zoals Rubrik, Veeam, Nutanix en Cohesity. We bouwen al vroeg een relatie op, zodat we hun technologie – data storage, security, backup & recovery – wanneer het meer mainstream wordt, direct kunnen toepassen.”
Tuijnman merkt dat in een omgeving waarin Cloud – en dus gebruik in plaats van bezit van IT – steeds belangrijker wordt, de voorkeur voor bepaalde merken afneemt. Desalniettemin positioneert de onderneming zich als een brede multivendor-aanbieder. Naast de genoemde scale ups zitten ook merken van al langer gevestigde partijen als Dell, HP en IBM in het portfolio. Een mix van mainstream en nieuwe, innovatieve niche-spelers.

Adoptie Cloud onomkeerbaar
De adoptie van Cloud als alternatief voor on premise is ook in bedrijfskritieke sectoren onomkeerbaar. De wens tot meer schaalbaarheid, meer flexibiliteit, IT efficiënter inzetten en het al langer bestaande tekort aan IT-specialisten zijn hier drijvende factoren, schetst Tuijnman.
“Wel zie je een groeiende volwassenheid in de keuze voor en het gebruik van Cloud-toepassingen. Een paar jaar geleden was de trend er vooral een van ‘we gaan naar de Cloud’. Dat waren destijds vooral public Clouds, van grote partijen als Microsoft Azure, AWS en Google Cloud. Inmiddels zie je veel partijen terugkomen op die vaak eenzijdige keuze. Er ontstaat steeds meer een mix van public en private Cloud – die laatste al dan niet in eigen beheer.”
Een reden hiervoor is onder meer de wens tot meer flexibiliteit al naar gelang de IT-behoeften. Ook beseffen organisaties dat de keuze voor één Cloudpartij hen kwetsbaarder maakt. Zeker als het gaat om het voldoen aan wetgeving en compliant zijn, is de keuze voor een grote Amerikaanse Cloud-aanbieder niet altijd handig of zelfs mogelijk.
“Daarnaast hebben grote Cloud-partijen als Oracle en Microsoft de afgelopen jaren de prijzen fors verhoogd, deels terecht, deels ook niet”, vindt Tuijnman. “Hoe dan ook, als je helemaal aan hen overgeleverd bent, kun je niet zomaar kiezen om alles of een deel van je IT-omgeving te verhuizen als de kosten opeens fors stijgen.”

Gebruik in plaats van bezit
Gebruik in plaats van bezit van IT is inmiddels ook genormaliseerd in de sectoren waar SLTN actief is. Vergelijk het met de leaseauto, schetst Tuijnman. “Heb je een gezin met kinderen, dan krijg je een SUV, zijn de kinderen het huis uit, dan krijg je een cabrio van de zaak. Dat is handiger dan wanneer je een SUV koopt en daar in moet blijven rijden, ook al zijn je kinderen het huis uit.”
Hetzelfde geldt voor de benodigde IT. Investeer je een half miljoen euro in een eigen IT-omgeving, dan is die over een jaar of drie misschien verouderd. Maar als het nog niet is afgeschreven, moet je er mee door. Het alternatief is IT gebruiken en daarvoor betalen, waarbij je veel eenvoudiger op een veranderende business-vraag kunt inspelen. “Behalve meer flexibiliteit gaan hier financiële aspecten zoals de stijgende rente voor geleend geld een rol spelen, evenals de terughoudendheid van banken om te financieren.”

Huurmodel
Grote spelers zoals Dell en HP hebben een huurmodel ontwikkeld om op deze verandering in te spelen. Deze modellen zijn volgens Tuijnman de afgelopen paar jaar goed uitgekristalliseerd. “Je hebt in de basis een vrij simpele keuze. Kopen kost bijvoorbeeld 100 euro, een financial of operational lease-model kost 85 euro en een huurmodel voor puur en alleen gebruik kost 80 euro.”
Partijen zoals Dell en HP hebben ook de slagkracht om hardware op deze wijze aan te bieden, weet Tuijnman. Vier jaar oude hardware wordt niet afgedankt, maar gerefurbished voor doeleinden waarvoor het nog geschikt is, of compleet gerecycled. Gezien de groeiende schaarste aan componenten en grondstoffen is hiervoor een steeds betere business case.

Uitbesteden IT-beheer
Uitbesteden van IT-omgevingen gaat ook steeds vaker hand-in-hand met het uitbesteden van het IT-beheer. IT wordt steeds complexer – denk aan de opkomst van IoT, edge computing - en de meeste organisaties hebben hier de ervaren menskracht niet meer voor. Ook hier doet het tekort aan IT- en zeker security-specialisten zich gelden. “Dan kiest men er steeds vaker voor om een externe partij het beheer te laten doen. De eigen IT-afdeling wordt meer een regie-organisatie, een brug tussen de externe IT en de eigen business.”
Een derde trend die Tuijnman ziet, is dat de opkomst van de datagedreven organisatie steeds meer vergezeld wordt van een focus op compliance en risk. Dit komt onder meer voort uit strengere eisen van overheden op gebieden als security en privacy. Steeds meer organisaties stellen hiervoor al een aparte verantwoordelijke aan, zoals een Chief Data Officer.
“Ook dat kost weer meer tijd en geld. Je moet er iemand voor aanstellen, je moet geld besteden aan software om in de gaten te houden of je wel compliant bent en wat je risiconiveaus zijn. Die software moet ook weer beheerd worden en brengt extra workloads met zich mee, terwijl je er de mensen niet voor hebt. Het is een vicieuze cirkel.”
Het toepassen van AI-technologie en het inzetten van bijvoorbeeld robot process automation (rpa) kan wel een mitigerende rol spelen, denkt Tuijnman, door IT’ers steeds meer (repetitief) werk uit handen te nemen. Maar het kan de groeiende druk van een meer complexe IT en meer regeldruk niet wegnemen, hoogstens beperken. De trends van het uitbesteden van IT-infrastructuur en -beheer en groeiende Cloudadoptie zullen dan ook een stijgende lijn blijven vertonen.

Geen one size fits all
Er is hier overigens geen one size fits all. De zorgsector loopt voorop in uitbesteden en versnelt verder. Veel overheidsorganisaties lopen nog wat achter maar kiezen wel steeds vaker voor shared service centers. Hele grote zakelijke partijen doen nog veel zelf, maar gebruiken ondersteunende externe IT-partijen zoals Indiase outsourcers. Verder kiezen dergelijke grote organisaties meer voor een zelf gebouwde private Cloud, zij het vaak met een constructie waarbij de hardware in een extern datacenter staat of nog ‘on premise’ is, maar niet meer op de eigen balans staat.
Elke sector groeit zo op de eigen manier en in eigen tempo toe naar gebruik in plaats van bezit van IT, concludeert Tuijnman. “We verwachten de komende twee tot vijf jaar dan ook steeds vaker de vraag te krijgen: ‘Kun je de IT voor ons regelen? Wat hebben we nodig voor onze business en processen?’ Organisaties komen ook steeds vaker voor de keuze te staan of ze nog een bepaald merk kopen, of dat de focus komt te liggen op gebruik op basis van functionaliteit en prijs. Ik verwacht dat die keuze met het groeiend gebruik in plaats van bezit van IT, steeds vaker op het tweede aspect gaat vallen.”

Auteur: Martijn Kregting

Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024 Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!