Marco van der Hoeven - 25 oktober 2022

A10 Networks: Digitaal transformeren, maar wel veilig

A10 Networks: Digitaal transformeren, maar wel veilig image

Bedrijven hebben de afgelopen jaren met een breed scala aan uitdagingen te maken gehad. Het tempo van verandering door de voortschrijdende digitale transformatie ligt hoog, en tegelijkertijd ligt er de druk op om die transformatie efficiënt en vooral veilig te maken. Deze uitdagingen zijn nog eens vergroot door de verstoring van de pandemie, en later door de oorlog in Oekraïne. Deze trends bespraken we met Pieter Vermeeren, Regional Sales Manager Benelux bij A10 Networks.

“We hebben wereldwijd enorme macro-economische verschuivingen zien optreden, die grote invloed hebben gehad op de manier waarop bedrijven opereren. Ze hebben processen fundamenteel veranderd, onder meer door de opkomst van werken op afstand en de noodzaak klanten op een andere manier bij bedrijven betrokken te houden”, zegt Pieter Vermeeren. Regional Sales Manager Benelux bij A10 Networks. “Vóór de pandemie was werken op afstand al begonnen, en had het al impact op de IT-strategie met een verschuiving naar de cloud, inclusief de hybride cloud.”

“Deze trend is alleen maar versneld door het gemak van implementatiemogelijkheden en de toegankelijkheid van de benodigde software en cloudopties. Door al die veranderingen is echter het risico van beveiligingsinbreuken aanzienlijk groter geworden. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de opkomst van het nu populaire Zero Trust als raamwerk voor het beveiligen van netwerken in deze nieuwe situatie. Het is een effectief hulpmiddel om cyberbeveiligingsinitiatieven binnen de hele onderneming te stimuleren.”

Digitale veerkracht
In het tijdperk na de pandemie is digitale weerbaarheid een topprioriteit voor CIO’s, terwijl de cyberdreigingen alleen maar toenemen. “Dit betekent dat we een breed spectrum zien van gevaren en die zorgen ervoor dat organisaties hun security willen verbeteren. En nu we de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar beschouwen is dit een ideaal moment om de perceptie van ondernemingen over de toekomst te onderzoeken.”

Daarom heeft A10 Networks onderzoek gedaan onder 2.425 senior applicatie- en netwerkprofessionals uit tien regio's over de hele wereld. "Het zal niet verrassend zijn dat we bij dit onderzoek grote zorgen zijn tegengekomen over alle aspecten van de digitale transformatie en veerkracht, omdat voor respondenten bedrijfscontinuïteit voorop staat."

Private cloud
Het onderzoek door A10 heeft tot een aantal interessante trends blootgelegd. Eén daarvan is dat private cloud de voorkeur blijkt te hebben in enterprise IT-omgevingen. “Hoewel we de afgelopen jaren gezien hebben dat er een snelle overgang is geweest naar de cloud, zijn er nog volop on-premise omgevingen. Drieëntwintig procent van onze respondenten heeft zijn on-premises omgeving behouden, en dat zal waarschijnlijk in de toekomst niet snel veranderen. Private cloud bleek de voorkeursomgeving voor 30 procent van de respondenten, terwijl iets minder dan een kwart aangaf dat hun omgeving zich in een openbare cloud bevond. Voor SaaS-omgevingen was dat percentage even hoog.”

Een andere trend is dat digitalisering en nieuwe manieren van werken leiden tot heroverweging van de bestaande strategie. “Zorgen voor resilience is een discussie op directieniveau geworden, aangezien senior executives er zeker van willen zijn dat hun bedrijf in de toekomst disruptie het hoofd kan bieden. Onze enterprise-respondenten gaven aan dat oplossingen voor de digitale transformatie, bedrijfscontinuïteit -zowel technisch als organisatorisch- en strengere security allemaal hoog op de agenda staan. Dit zorgt voor een enorme druk op IT-professionals om hun architecturen en IT-strategieën te heroverwegen om die uitdaging aan te kunnen.”

De grootste zorgen van respondenten hebben te maken met de uitdaging om beveiligingstools te optimaliseren en daarmee concurrentievoordeel te behalen, IT-resources in de cloud te gebruiken en externe toegang en hybride werken mogelijk te maken, terwijl tegelijkertijd de medewerkers zich gesteund moeten voelen bij hun werk.

Bedreigingen
En de gevaren zijn reëel. Uit ander onderzoek door A10 Networks naar de aard van bedreigingen zijn bijvoorbeeld meer dan 15 miljoen ‘wapens’ voor DDOS-aanvallen gedetecteerd. De aanvallers richten zich daarbij niet alleen op diensten waar mensen dagelijks op vertrouwen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en financiën, maar ook op kritieke infrastructuur, zoals voedselvoorzieningsketens, nutsbedrijven en overheidsinstanties.

Daardoor is er een forse toename te zien van de middelen die kwaadwillenden kunnen gebruiken om die aanvallen uit te voeren. Ook de huidige oorlog heeft zichtbaar effect op cybersecurity. Zo heeft Oekraïne software van A10 Networks gebruikt om zich te beschermen tegen DDoS-aanvallen op de infrastructuur en communicatie in februari 2022, op het moment dat Rusland zijn aanval op dat land begon.

Toekomst
Als hij naar de toekomst kijkt, verwacht Vermeeren dat de acceptatie van cyberbeveiligingsinitiatieven niet alleen hoog zal blijven, maar zelfs nog hoger zal worden. Dit leidt tot een meer wijdverbreide toepassing van het Zero Trust-model binnen organisaties, omdat werknemers zich steeds meer bewust worden van de voordelen van een dergelijke strategie en benadering.

“Het is duidelijk dat er waarschijnlijk geen verlichting zal komen in de druk die ondernemingen en hun IT-professionals voelen door bedreigingen van hun infrastructuur. We zullen de komende jaren te maken krijgen met de verdere gevolgen van deze recente pandemiegerelateerde veranderingen, inclusief de voortdurende integratie van nieuwere technologieën en veranderende normen. Daarom moeten IT-organisaties blijven investeren in moderne technologieën die lopende digitale transformatie-initiatieven ondersteunen, en tegelijkertijd het evenwicht vinden tussen een sterke Zero Trust-verdediging aan de ene kant en operationele flexibiliteit voor al hun behoeften op het gebied van digitale veerkracht aan de andere kant.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023
SentinelOne BN BW 11-09 tm 18-09-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!