Wouter Hoeffnagel - 06 november 2022

NEN werkt aan richtlijn voor inzicht in resultaten agile softwareontwikkeling

NEN werkt aan richtlijn voor inzicht in resultaten agile softwareontwikkeling image

Een nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) moet meer inzicht geven in de agile softwareontwikkeling in teams of een organisatie en grotere transparantie bij agile softwareontwikkeling of bij het contracteren van projecten. De NPR, ontwikkeld door NEN, kent als basis het meten van Key Performance Indicators (KPI’s) met onderliggende metrieken. NEN roept geïnteresseerde partijen op om hieraan deel te nemen.

Agile softwareontwikkeling is populairder dan ooit. Bij agile softwareontwikkeling leveren agile teams periodiek kleinere softwareonderdelen op en is tussentijdse bijsturing eenvoudig. Zo voorkom je zoveel mogelijk dat na afronding van de te bouwen functionaliteit het resultaat niet voldoet aan de wensen en vereisten van belanghebbenden (zoals gebruikers en de opdrachtgever). Tot dusver ontbrak een goede, genormeerde methode om de resultaten van agile softwareontwikkeling vast te stellen, objectief te beoordelen en te verbeteren.

KPI’s gedefinieerd

Er is een cijfermatige onderbouwing van de belangrijkste aspecten van agile softwareontwikkeling nodig om inzicht te verkrijgen en (bij) te sturen waar dat noodzakelijk is. Dit kan door het kwantificeren van vier KPI’s:

 • Beter – wat is de kwaliteit van de software?
 • Sneller – wat is de snelheid van opleveren van softwarefunctionaliteit?
 • Goedkoper – wat zijn de kosten van de software?
 • Tevredener – wat is de tevredenheid van belanghebbenden zoals medewerkers, klanten en leveranciers?

Dit model kan onder andere gebruikt worden voor het contracteren van agile softwareontwikkeling op basis van time and material of output-based. Bij output-based contracteren wordt de (interne/externe) leverancier niet betaald per uur maar per opgeleverde businessfunctionaliteit.

Doelgroep

Naast de agile teams zijn de grootste belanghebbende de gebruiks- en beheerorganisatie. Daarom worden de volgende doelgroepen van de NPR onderkend:

 • Scrum- en Kanban-teams– om transparantie te bieden en (eigen) verbeterinitiatieven objectief te kunnen meten en bespreken;
 • Product Owner – om besluiten te kunnen nemen in haar/zijn werk; Release train engineers (SAFe) – om verbeterinitiatieven objectief te kunnen meten en bespreken;
 • Leveranciersmanagement – om op een objectieve manier (de output van) softwareleveranciers te vergelijken;
 • Projectmanagers – om zicht te krijgen op agile softwareontwikkeling (met name vanuit het duivelsvierkant) en daarmee gerichte sturing door te voeren;
 • Beheerorganisatie – om zicht te krijgen op de verwachte werking van de operationele software (vanuit het perspectief van softwareontwikkeling);
 • IT-controllers – om zicht te krijgen op agile softwareontwikkeling;
 • (C-level) Management – om zicht te krijgen op agile softwareontwikkeling.

Nederlandse Praktijkrichtlijn

Het model wordt beschreven in een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR), een informatief document waarin wordt omschreven hoe je dit KPI-model met onderliggende metrieken in de praktijk toepast. Door het met meerdere Nederlandse partijen af te stemmen, ontstaat een zinvol model dat draagvlak heeft in de Nederlandse markt. Deelnemende partijen verkrijgen kennis en ervaring over het model en de praktische toepassing daarvan. Het bijdragen aan een NPR staat open voor alle organisaties die belang hebben bij het onderwerp. Nu is het moment om hierop aan te haken.

NEN is voor de ontwikkeling van deze NPR op zoek naar partijen die hieraan een inhoudelijke of financiële bijdrage willen leveren. Het kan gaan om verschillende organisaties met een interesse of belang. Qua expertise gaat het om onder meer deelnemers met (praktische) ervaring in agile teams, projectmanagers, IT-controllers en (C-level) management. Geïnteresseerden kunnen, ook voor vragen, contact opnemen met Inge Piek, consultant ICT standaardisatie, telefoon 015 2 690 260 of e-mail kid@nen.nl.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 IGEL - Cloud Expo BN BW start 27-11/7-12
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!