Wouter Hoeffnagel - 12 november 2022

Driekwart van de werknemers bezorgd over kostenstijging

Driekwart van de werknemers bezorgd over kostenstijging image

67% van de werknemers in Nederland maakt zich zorgen over de kostenstijging van levensonderhoud op hun persoonlijke financiën. Terwijl de bezorgdheid over persoonlijke financiën in heel Europa toeneemt, stijgen de spanningen tussen bedrijven en werknemers nu zowel werkgevers als werknemers kosten proberen te besparen.

Dit blijkt uit onderzoek van SAP Concur. In een rapport gaat het bedrijf dieper in op het thema inflatie en schetst de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd als het gaat om het bieden van een goede werknemerservaring. Ook geeft het inzicht in de gevolgen van een verkeerde aanpak en digitale tools die Europese (en dus ook Nederlandse) bedrijven implementeren om deze risico's in de toekomst aan te pakken.

Onkostenbeleid niet aangepast op thuiswerken en inflatie

Uit het onderzoek blijkt dat 47% van de Nederlandse werknemers aangeeft dat hun werkgever hen aanmoedigt om thuis te werken en zo te besparen op energiekosten op kantoor. Tegelijkertijd geeft 50% van de Nederlandse werknemers aan dat als hun werkgever het onkostenbeleid niet aanpast aan de stijgende inflatie, zij meer tijd op kantoor zullen doorbrengen om het energieverbruik thuis te verminderen.
 
Toch is er steun vanuit werkgevers, 42% van de Nederlandse werknemers verklaarde dat hun werkgever een eenmalige betaling heeft gedaan om hen te helpen met de hogere kosten van levensonderhoud.

Lasten verlichten

Nederlandse werknemers zijn transparant over wat hun lasten zal helpen verlichten. 56% van de ondervraagden zegt dat een hoger salaris of een loonsverhoging hun werkplezier zou vergroten, terwijl 45% zegt dat flexibele werktijden ook gunstig zouden zijn. 36% geeft aan dat een eenmalige uitkering voor de kosten van levensonderhoud zou helpen en 23% geeft aan dat benzine vouchers of een mogelijkheid om de kosten van woon-werkverkeer te vergoeden, welkom zouden zijn.
 
Ook blijkt uit het onderzoek van SAP Concur dat uitgestelde onkostenvergoedingen een bedreiging vormen voor de persoonlijke financiën van werknemers. Moeilijke financiële processen kunnen ook het financiële welzijn van werknemers ondermijnen. Veel bedrijven maken niet de nodige aanpassingen om hierbij te helpen. Uit het onderzoek blijkt dat:

  • 51% van de werknemers zich zorgen maakt dat vertraagde onkostenvergoedingen gevolgen hebben voor persoonlijke financiën. Financiële en HR-besluitvormers zijn het hiermee eens: 34% zegt dat de huidige economische situatie ertoe kan leiden dat kosten van werknemers te laat worden betaald, waardoor het personeel niet meer kan rondkomen.
  • 38% van de werknemers zegt dat het terugvorderen van onkosten zo moeilijk en/of tijdrovend is dat zij kleinere bedragen niet in rekening brengen. 48% is bezorgd dat zij financieel verlies lijden door niet-geclaimde uitgaven (bv. ontbrekende bonnetjes, vergeten op tijd in te dienen).
  • Het onkostenbeleid kan bijdragen aan de tevredenheid van werknemers tijdens een kostencrisis, maar toch zijn er maar weinig bedrijven die dit aanpassen. 60% van de HR- en financiële besluitvormers geeft aan dat werknemers ontevredener kunnen worden als zij hun onkostenbeleid niet aanpassen aan de inflatie.
  • Werknemers maken zich ook zorgen dat ze bij het declareren van onkosten de fout in gaan. 48% vreest dat hun managers slecht over hen zal denken als hun onkostendeclaraties hoog zijn. 47% vreest dat zij onbedoeld fraude plegen door fouten te maken of ongeoorloofde aankopen te doen. 54% maakt zich zorgen dat een manager in de problemen komt als zij hun onkosten verkeerd declareren.

Pino Spadaro (foto), Head of SAP Concur Benelux, legt uit: "De kostencrisis maakt het voor bedrijven nog belangrijker om het bestaande hybride werkbeleid en de onkostenbeheerprocessen ter discussie te stellen. Beleid en processen die misschien niet ideaal maar wel algemeen aanvaard waren, kunnen nu problematisch worden voor de werknemerservaring. Onkosten spelen een ondergewaardeerde rol bij de betrokkenheid van medewerkers: ze geven aan dat organisaties waardering hebben voor de medewerker en dat ze bereid zijn om voor het welzijn van medewerkers te zorgen. Maar onkostenprocessen brengen ook veel zorgen met zich mee voor werknemers - of dat nu de angst is om per ongeluk fraude te plegen of de angst om niet op tijd vergoed te worden. Automatisering kan processen helpen versnellen en veel van de ongerustheid in verband met onkosten wegnemen, maar toch vertrouwen veel bedrijven te veel op handmatige processen. Op de vraag hoe hun bedrijf het declaratieproces zou kunnen vereenvoudigen, antwoordt 50% van de werknemers dat automatisering de meest populaire optie is.”
 
Meer informatie is beschikbaar in het rapport ‘Onkostenbeheer in tijden van inflatie: hoe verbeter je de werknemerservaring’. Het rapport is gebaseerd op de meningen van 2.500 werknemers die regelmatig reizen voor hun werk, evenals 750 financiële besluitvormers en 750 HR-besluitvormers binnen bedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, de Benelux, Scandinavië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, door Coleman Parkes in juli en augustus 2022.


Het rapport "Onkostenbeheer in tijden van inflatie: hoe verbeter je de werknemerservaring"
 

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!