Floris Hulshoff Pol - 12 november 2022

KPN zet vol in op versnelde energiebesparing

KPN zet vol in op versnelde energiebesparing image

In tijden dat de energieprijzen fors stijgen is besparen op energie belangrijker dan ooit. "Juist ook voor een bedrijf als KPN waar duurzaamheid een integraal onderdeel van de strategie is. Daarom wordt vol ingezet op versnelde verdere verlaging van het energieverbruik. Een bedrijfsbreed actieplan moet ervoor zorgen dat op korte termijn het energieverbruik in de hele keten versneld omlaag gaat", zo meldt KPN.

Inmiddels zijn meerdere energie-efficiënte maatregelen genomen. Zoals energiebesparende aanpassingen in de vaste en mobiele netwerken en slimme oplossingen voor de koeling en verwarming van technische gebouwen, winkels en kantoren. Ook gaat KPN de komende twee jaar duurzame energie opwekken op de daken van circa 150 eigen gebouwen.

"De afgelopen jaren hebben we op het gebied van duurzaamheid flinke stappen gezet. Sinds 2010 bespaarden we reeds 45% van het absolute energieverbruik, en we willen tot 2030 nog eens 10% extra besparen op energie. Tegelijkertijd verwachten we dat het dataverbruik verder blijft stijgen, ongeveer 27x meer in het huidige decennium. Ook het relatieve energieverbruik per verstuurde gigabyte over ons netwerk willen we daarom verder omlaag brengen", aldus Chris Figee, CFO van KPN. "Ook wij voelen de impact van de gestegen energieprijzen, volgend jaar verwachten we 50 tot 60 miljoen euro extra aan energiekosten. Daarom loont het om versneld door te pakken met het slim verminderen van ons energieverbruik, het optimaliseren van onze energie efficiency en het opwekken van groene stroom. Zodat we op korte termijn toewerken naar de juiste energie op het juiste moment, en daarmee het gebruik van gas of stroom in het energienet zoveel mogelijk vermijden."

Vaste en mobiele netwerken en IT

Sinds 2011 gebruikt KPN 100% groene elektriciteit en per 2015 is de bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal. De meeste energie wordt gebruikt voor de netwerken en digitale infrastructuur. In het vaste netwerk voegt KPN daarom steeds meer slimme en energiebesparende software features toe. Bovendien is iedere nieuwe generatie weer energie-efficiënter dan de vorige. De overstap van koper naar glasvezel zorgt voor een flinke besparing, zeker wanneer op termijn het kopernetwerk op 2,2 miljoen adressen waar reeds glasvezel ligt uitgeschakeld wordt.

Ook in het mobiele netwerk wordt ingezet op verdere besparing. Het totale energieverbruik blijft min of meer gelijk, ondanks de continue toename van het dataverkeer. Dankzij de netwerkmodernisatie neemt de totale capaciteit 7,5 keer toe, terwijl de hoeveelheid energie per GB daalt met 86%. Ook heeft KPN een dynamische energiebesparende modus geactiveerd op mobiele zendmasten wanneer ’s nachts weinig mensen gebruik maken van het netwerk. Wanneer de vraag naar data toeneemt, schakelt het netwerk automatisch weer terug.

Ook in de IT infrastructuur gaat KPN versneld rationaliseren. Hierdoor kunnen eerder dan verwacht een aantal kleinere datacenters worden uitgezet. In kleine stapjes worden ook een aantal processen gevirtualiseerd, dat scheelt weer hardware en stroom.

Kantoorgebouwen, winkels, technische gebouwen & centrales

KPN bekijkt ook hoe het de vierkante meters aan kantoorruimte energie-efficiënter kan gaan gebruiken. Sinds corona wordt er definitief minder gebruik gemaakt van de verschillende kantoorgebouwen. Daardoor is de bezettingsgraad ook flink lager en kijkt KPN naar de toekomst hoe kantoorruimte efficiënter en optimaler kan worden ingericht. Mede daarom worden vanaf begin volgend jaar de kantoorwerkplekken in de regio Den Haag geconcentreerd op één locatie; Zoetermeer. Daardoor kan KPN de energierekening van locatie Maanplein fors verlagen. Ook wanneer een nieuwe huurder zich aandient.

In de verschillende winkels neemt KPN ook een aantal maatregelen; zo wordt onder meer geëxperimenteerd om gedurende openingstijden de winkeldeuren zoveel mogelijk gesloten te houden, zodat zo min mogelijk energie verloren gaat. KPN heeft verspreid over het hele land vele technische gebouwen en centrales. Het energieverbruik van deze gebouwen wordt doorlopend gemonitord. Zo zijn een aantal gebouwen optimaler ingericht, waardoor er minder verwarming of koeling noodzakelijk is. Ook zijn de instellingen van verwarming en koelinstallaties aangepast, zijn er koelgangen geïnstalleerd en wordt het gasgebruik teruggebracht. Ook zijn op honderden locaties de CV-ketels definitief van het gas afgehaald. En op een aantal locaties wordt geëxperimenteerd met warmtepompen.

Duurzame-energie opwekking

KPN is van start gegaan met het plaatsen van zonnepanelen op technische gebouwen en centrales. De komende twee jaar worden de daken van 150 locaties uitgerust met zonnepanelen. Deze daklocaties zijn technisch geschikt en ook gunstig gelegen waardoor zonne-energie de komende jaren een groter aandeel krijgt in de totale energiemix van KPN.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!