Witold Kepinski - 17 november 2022

VvDN onderzoek: omzet detacheerders blijft maar stijgen

VvDN onderzoek: omzet detacheerders blijft maar stijgen image

De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het derde kwartaal van 2022 wederom gestegen.

Ditmaal met maar liefst 17% per werkdag in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Detacheerders blijken in een arbeidsmarkt met grote tekorten, wel mensen aan zich te kunnen binden. Het aantal gedetacheerden in dienst is met dubbele cijfers gegroeid naar 16%. Het uurtarief steeg met bijna 7%, waardoor onder andere hogere kosten in verband met schaarste en indexaties ondervangen. Dat blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging. De groeicijfers staan in contrast ten opzichte van de uitzendwereld waar er op dit moment sprake is van een daling in het aantal uitzenduren. Dit komt in het algemeen vanwege de aard van de werkzaamheden. Detacheringswerk wordt gekenmerkt als specialistisch en hoogwaardig en is daardoor toch iets minder gevoelig voor de conjunctuur.

Binnen is binnen

Fred Boevé, bestuurslid VvDN: ‘De groei gaat maar door. De enorme krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat er veel kansen voor onze sector zijn. Waar organisaties en uitzendbureaus al de mensen niet meer hebben, hebben wij ze juist wel. Hoewel het niet vanzelf gaat, lukt het ons om goede kandidaten met veel gevraagde eigenschappen aan ons te binden. Hierbij is het zo dat onze leden zelfs specialisten een maand voordat een opdracht start, al in dienst nemen met een maand leegloop (‘geen opdracht’) op de koop toe. Maar om zo wel verzekerd te zijn dat de opdracht een maand later kan worden ingevuld. ‘Binnen is binnen’ is het devies. Je zou kunnen stellen dat detacheerders de probleemoplossers van veel organisaties zijn.’

Binnen de detacheringswereld springen er een aantal sectoren uit. Dit zijn sectoren die nu al een aantal kwartalen achter elkaar stijgen. De oorzaak van deze voortdurende stijging zit in de complexiteit van de vraagstukken en de duur van de daaraan gerelateerde projecten.

Zo is de vraag naar IT-personeel sterk gestegen ten opzichte van een jaar geleden, een belangrijke driver voor de omzettoename met 26%. Security vraagstukken en cloudoplossingen zijn ingewikkelde processen en vormen de oorzaak van deze stijging. Daarnaast is ‘data’ het nieuwe goud en elke organisatie heeft met datatransitie te maken. De energietransitie die nu in gang wordt gezet is mede de oorzaak dat de omzet in engineering stijgt met 18% ten opzichte van een jaar geleden. Engineers zijn bijna niet te vinden.
Gemeenten zijn debet aan de stijging (30%) van het aantal gedetacheerden in het sociale domein. Om de uitdagingen van onder ander de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de woningnood het hoofd te bieden, worden specialisten ingehuurd bij de detacheerders.

Last but not least heeft de vraag naar HR-medewerkers voor een omzetstijging gezorgd van maar liefst 41%. Door corona liggen er nu een aantal lastige projecten op het bord van HR. Denk aan de oplossingen voor hybride werken en het opnieuw formuleren van het mobiliteitsbeleid. Daarnaast kampen veel sectoren met veel moeilijk invulbare vacatures waardoor extra hulp op de HR-afdeling vaak broodnodig is.

Uitblijven corona-golf doet medische sector krimpen

Omdat de afgelopen maanden het corona-virus niet voor grote uitbraken en ingrijpende ontwrichting heeft gezorgd, worden er minder mensen (-26% t.o.v. Q3 2021) gedetacheerd in de medische wereld. Mocht er een opleving komen van het virus dan zou het zo kunnen dat er weer een opwaarts effect is waar te nemen in de omzetcijfers van de VvDN leden.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!