Johan van Leeuwen - 16 december 2022

Fundaments wil maximale databescherming en cloud-controle

Fundaments wil maximale databescherming en cloud-controle image

Larik-Jan Verschuren heeft Fundaments zien ontwikkelen van webhoster tot IaaS-specialist. “Ik heb het op de goede manier uit de hand zien lopen”, lacht hij. Het bedrijf heeft vandaag de dag een duidelijk doel: volledige databescherming over de assen technologie, proces en mens. De zeldzame VMware Sovereign Cloud-status is in dat opzicht belangrijk en veelzeggend, zo legt hij uit.

Larik-Jan Verschuren is de CTO van Fundaments en daar haalt hij veel voldoening uit. “In een wereld die evolueert, denken wij steeds na over de vraag hoe we relevant kunnen blijven. Daardoor blijft het voor mij, met een technisch hart, interessant.” Hij merkt dat de vragen uit de markt veranderen. “Toen we vanuit het bedrijf Oxilion actief waren met alleen shared webhosting, kregen we op een gegeven moment steeds meer vragen over informatiebeveiliging, processen en certificeringen. Daar kwam acht jaar geleden Fundaments uit voort, met Oxilion als label voor de webhosting. Dat ontwikkelde zich heel snel.”

Antwoord op hyperscalers
Vanaf het eerste moment had Fundaments het doel om een volledig Nederlands, gecertificeerd antwoord te zijn op de grote hyperscalers. Dat is nog steeds zo, maar er is in die jaren wel iets veranderd. Verschuren: “Die grote spelers worden meer omarmd dan vroeger. In de coronatijd zijn we allemaal heel snel de publieke cloud ingegaan. Veel bedrijven hebben daar ook hun kroonjuwelen staan. Je ziet dat ze daar nu wel opnieuw over na gaan denken.”

“De cloud-vijver is heel erg groot”, vervolgt hij. “Maar er komen meer spelers bij en de grote partijen vergroten hun marktaandeel. Dus moeten we aantonen wat onze meerwaarde is. Doordat we standaarddiensten aanbieden, met allemaal bouwblokken voor de cloud, eigenlijk een beetje zoals lego, zijn we heel interessant als het om de kosten en vooral de voorspelbaarheid daarvan gaat. Maar daarnaast is er ook veel ruimte voor maatwerk. We kunnen dingen bouwen die in de publieke cloud heel lastig te maken zijn. We koppelen bijvoorbeeld het netwerk in een lokale fabriek aan software die bedoeld is om robotarmen aan te sturen.”

VMware Sovereign Cloud status
Sinds kort heeft Fundaments een belangrijke troef in handen als het gaat om het aantonen van haar meerwaarde. Het haalde, als eerste Nederlandse partij, de VMware Sovereign Cloud status. Die status, die sinds 2021 bestaat, is volgens VMware zelf met name bedoeld om overheden en klanten uit gereguleerde industrieën met extreem gevoelige en kritieke data, te helpen bij hun cloudstrategie. De status biedt klanten de garantie dat hun data voor de volle honderd procent door hun cloud service provider wordt gecontroleerd, beheerd en bewaakt, in het eigen land en binnen de wet- en regelgeving over privacy en dataopslag die daar geldt. Op moment van schrijven is Fundaments in Nederland nog altijd de enige met de status, wereldwijd geldt het voor enkele tientallen bedrijven.

“De status lag precies in lijn met onze onderscheidende kracht”, geeft Verschuren aan. “Het draait bij de status volledig om het thema databescherming. Als we daarnaar kijken, hebben we het altijd over drie domeinen: technologie, proces en mens. Bij technologie gaat het over de vraag of je je cloud-hardware en -software op orde hebt en of je van A tot en met Z in regie bent. Staat alles in het juiste datacenter, in het juiste land en in samenwerking met de juiste partijen? Kun je letterlijk aanwijzen waar je data staat? Kan er geen sprake zijn van inmenging? Maar daarnaast zijn ook mensen en processen heel belangrijk, met name bij overheden. Bijvoorbeeld als je praat over de veiligheid van een land. Dan screen je je personeel en maak je keuzes over wie er wel en niet aan bepaalde knoppen mogen zitten. Dat moet je ook in een bepaalde vorm gieten, zodat je de continuïteit daarvan kunt waarborgen.”

Heel streng
Om de status te krijgen en te behouden moet de databescherming over die drie assen aantoonbaar op orde zijn. “VMware kijkt onder andere naar hoe we de technologie gebruiken. Daarvoor hadden we al de VMware Cloud Verified-status. Maar vervolgens gaat het er bij de Sovereign Cloud-status ook om wat je doet met processen en mensen. Dat moet je ook laten zien met bepaalde normeringen, van verschillende ISO-certificeringen tot ISAE3402 en SOC2. VMware kijkt daarnaast ook naar usecases. Heb je bijvoorbeeld een overheid als klant die dit soort regels oplegt? Dat wordt helemaal uitgepluisd. Ze zijn er heel erg streng in en doen elk jaar een nieuwe review.”

Hij merkt in de markt dat het onderwerp heel erg leeft. “Als we dit verhaal vertellen aan klanten of andere bedrijven, dan hechten ze er veel waarde aan. Meer nog dan ik had verwacht. Het liefst zouden veel mensen zien dat zo’n status er ook komt als bijvoorbeeld een ISO-certificering of een andere normering. Ik vermoed dat dat ook zal gaan gebeuren en dat het zelfs in aanbestedingen een rol gaat spelen. Wij zouden dat zeker toejuichen.”

“Je merkt, zo blijkt ook uit onderzoek van VMware, dat bedrijven hun data willen beschermen”, vervolgt hij. “Ze denken na over het classificeren en categoriseren van data. Daar begint het mee. Een framework zoals de Sovereign Cloud kan daar een heel positieve invloed op hebben. Security en compliancy officers zijn er dan ook enthousiast over.”

Porteerbaarheid
Verschuren spreekt over ‘de reis naar de soevereine cloud’. Daarbij gaat het volgens hem niet alleen om het beschermen van data. “Ook de porteerbaarheid is heel belangrijk. Cloud wordt steeds meer een onderliggend platform waar je data op landt en beschermd wordt. Als je maximale controle wilt, moet je die data kunnen porteren. De cloud wordt steeds abstracter en Kubernetes is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dat is nu bijna standaard in iedere cloud te vinden. Als je applicatie in een Kubernetes-stack draait, kun je hem overal laten landen. Bij de verschillende hyperscalers, maar ook bij ons. Die keuze kun je af laten hangen van hoe gevoelig de data is. Je kiest dus niet meer voor een specifiek merk voor al je data. Die kant gaan we de komende jaren op en daar zijn we helemaal klaar voor.”

Auteur: Johan van Leeuwen

Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!