Witold Kepinski - 27 december 2022

Gartner belicht Cloud Database Management Systems toppers

Gartner belicht Cloud Database Management Systems toppers image

Gartner heeft recent de belangrijkste spelers in Cloud Database Management Systems (DBMS) van 2022 belicht. Marktleider in Leaders is AWS, gevolgd door Microsoft, Oracle en Google. Daarna volgen Snowflake, SAP, Databricks, Teradata, IBM, Alibaba, Cloudera en MongoDB.

Challenger is Redis. Visionaries zijn InterSystems en MarkLogic. Niche spelers zijn Tencent Cloud, Neo4j, Couchbase, TigerGraph en Cockroach Labs.

Gartner definieert de markt voor clouddatabasebeheersystemen (DBMS) als de markt voor producten van leveranciers die volledig door de provider beheerde openbare of particuliere cloudsoftwaresystemen leveren die gegevens in cloudopslag beheren. Gegevens worden opgeslagen in een cloudopslaglaag (zoals een objectopslag in de cloud, een gedistribueerde gegevensopslag of een andere eigen cloudopslaginfrastructuur) en kunnen meerdere gegevensmodellen gebruiken — relationeel, niet-relationeel (document, sleutel-waarde, brede kolom, grafiek ), georuimtelijk, tijdreeksen en andere. Deze DBMS'en weerspiegelen optimalisatiestrategieën die zijn ontworpen om transacties en/of analytische verwerking te ondersteunen voor een of meer van de volgende gebruiksscenario's: traditionele en uitgebreide transactieverwerking, traditioneel en logisch datawarehouse, datawetenschappelijke verkenning/deep learning, stroom-/gebeurtenisverwerking,

De markt convergeert naar een reeks geavanceerde mogelijkheden, wat resulteert in een complex landschap dat klaar is om de volgende golf van disruptie in te gaan. Dit Magic Quadrant helpt data- en analyseleiders om de juiste cloud DBMS-keuzes te maken in een complexe en snel evoluerende markt.

Aannames voor strategische planning

Tegen 2025 zal 90 % van de nieuwe data- en analyse-implementaties plaatsvinden via een bestaand data-ecosysteem, wat leidt tot consolidatie in de hele data- en analysemarkt. Tot 2024 zullen organisaties die agressieve metadata-analyse toepassen in hun volledige databeheeromgeving de tijd tot levering van nieuwe data-assets aan gebruikers met maar liefst 70% verkorten, aldus Gartner.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!