Floris Hulshoff Pol - 27 januari 2023

Slechts een op de vijf Europese techfunctie vervult door een vrouw

Slechts een op de vijf Europese techfunctie vervult door een vrouw image

De technologiesector in Europa wordt tegen 2027 geconfronteerd met een tekort van 1,4 miljoen tot 3,9 miljoen werknemers. De huidige talentenpool, die voornamelijk uit mannen bestaat, is echter niet groot genoeg om aan de groeiende vraag naar Europees talent te voldoen.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van McKinsey. De marktonderezoeker becijferde dat vrouwen slechts 22% van alle tech-banen in Europa bekleden. In sectoren met grote vraag zoals cloud en DevOps is dat zelfs maar 8 procent. "Dat gebrek aan genderdiversiteit in het technologielandschap leidt tot aanzienlijke nadelen voor werknemers, innovatievermogen en de Europese samenleving", zegt Kate Smaje, Global Leader bij McKinsey Digital.

Grote verschillen in Europa

Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Terwijl de Scandinavische en Oost-Europese landen bijna gendergelijkheid hebben bereikt in STEM-studies, blijft de rest van Europa ver achter. De landen die op dit punt het best presteren zijn Griekenland (41%) en Zweden (41%). Hekkensluiter is Spanje (13%).

Uit de studie blijkt ook dat het aandeel vrouwen in technologische profielen weer sterk daalt wanneer afgestudeerden de arbeidsmarkt betreden. Slechts 23 procent van de vrouwelijke STEM-afgestudeerden beginnen hun carrière in een technologiebaan. Voor mannen ligt dit percentage met 44 procent bijna op het dubbele.

"Door het aandeel van vrouwen in deze technologiebanen tegen 2027 te verdubbelen tot 45% kunnen de innovatiekracht en het Europese concurrentievermogen vergroten. Europa's BBP kan hierdoor toenemen met 600 miljard euro", aldus McKinsey.

Maatregelen

De vraag is of Europese bedrijven hun tekort aan vrouwelijk talent kunnen opvullen. Daartoe hebben ze volgens McKinsey eigenlijk maar één optie, en dat is hun talentenpool diversifiëren. "Dat betekent meer investeren in talent dat tot nu toe te weinig aandacht heeft gekregen. We kunnen ons concurrentievoordeel alleen versterken met meer diversiteit", zegt Kate Smaje.

De studie doet daarom vier concrete suggesties. De eerste: 'reframe' oftewel herkader, zodat vrouwen kunnen slagen in technologieberoepen. Mogelijke maatregelen zijn effectieve sponsoring, het aanpakken van vooroordelen en het aanbieden van flexibele werkmodellen en kinderopvang. Geef vrouwen daarnaast een reden om in de technologie te blijven, klinkt het. Meer dan de helft van hen verlaat de sector halverwege hun carrière - een percentage dat twee keer zo hoog ligt als bij mannen. Als gevolg van deze onbalans, stromen veel minder vrouwen door naar managementfuncties.

Verder pleiten de McKinsey-onderzoekers ervoor om meer talent te ontwikkelen in niet-traditionele talentenpools (redeploy) en om ervoor te zorgen dat minder studenten de STEM-opleidingen verlaten.

In samenwerking met Data News

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!