Witold Kepinski - 28 januari 2023

ACM legt focus op energie, digitale economie en verduurzaming

ACM legt focus op energie, digitale economie en verduurzaming image

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) focust dit jaar in het bijzonder op de energiemarkt en digitale economie. Dat betekent: strenger toezicht op energiebedrijven. Ook gaat de ACM meer marktgegevens publiceren om de energiemarkt transparanter te maken. Daarnaast richt de ACM haar toezicht op de digitale economie en de verduurzaming van de economie. Dat staat in de Focus Werkzaamheden van de ACM voor 2023.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Deze tijd vraagt om stevig toezicht van een wendbare markttoezichthouder. We hebben te maken met grote uitdagingen op veel markten. Dit vergt nieuwe initiatieven om mensen beter te beschermen. Maar er is niet één oplossing die voor altijd werkt. We moeten ons dus voortdurend aanpassen binnen de bewegingsruimte die er is.”

Energietransitie voor iedereen

De ACM vindt het belangrijk om met haar toezicht te helpen de energietransitie te versnellen, maar ook om te voorkomen dat met name kwetsbare consumenten in de problemen komen door grote schokken in de energiemarkt. Daarom scherpt de ACM het toezicht op energieleveranciers aan. Om de concurrentie onder energieleveranciers aan te jagen en de markt transparanter te maken, publiceert de ACM vanaf februari elke maand een energiemonitor. Er komt een nieuwe regeling voor opzegvergoedingen zodat energieleveranciers weer vaste contracten gaan aanbieden.

Om de energietransitie te versnellen, gaat de ACM stimuleren dat energiebedrijven het elektriciteitsnet slimmer benutten. Ook komen er nieuwe richtlijnen om beter zicht te houden op de investeringsplannen van energienetbeheerders.

Digitale economie

Om iedereen te kunnen laten profiteren van de voordelen die de digitale economie biedt, richt de ACM zich op bestrijden van misleiding en manipulatie van grote onlinebedrijven. De ACM gaat bijvoorbeeld scherper letten op hoe webshops de keuzes van consumenten beïnvloeden met zogeheten dark patterns of nepreviews. Ook tegengaan van misbruik door bedrijven met een sleutelpositie in de digitale economie staat hoog op de agenda, onder meer vanwege nieuwe Europese regels die volgend jaar ingaan. De ACM richt zich bijvoorbeeld op het voorkomen dat bedrijven die online zaken willen doen, in de knel komen doordat platformbedrijven of leveranciers van ict-diensten het spel niet eerlijk spelen.

Verduurzaming

Om bij te dragen aan een duurzamere economie, focust de ACM op het voorkomen van vage en misleidende informatie over de duurzaamheid van artikelen of diensten die consumenten op het verkeerde been zet. De ACM dringt bij de wetgever aan op betere regels voor keurmerken. En de ACM helpt bedrijven die willen samenwerken om duurzame doelen te bereiken om binnen de wettelijke kaders te blijven.

Focus Werkzaamheden ACM 2023

SLTN Vierkant Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023
SentinelOne BN BW 11-09 tm 18-09-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!