Wouter Hoeffnagel - 14 februari 2023

Fontys ICT start met Master of Applied IT

Fontys ICT start met Master of Applied IT image

De eerste lichting studenten is op 7 februari gestart met de nieuwe HBO-Master of Applied IT van Fontys ICT. De nieuwe mastertrack binnen ICT sluit aan op de groeiende rol van onderzoek binnen het hoger onderwijs. De opleiding wordt gegeven in het Fontys ICT InnovationLab.

Een masteropleiding was lange tijd vooral de aangelegenheid van het wo (wetenschappelijk onderwijs), ook wel de universiteiten. Dat is terug te leiden naar het Bolognaverklaring uit 1999, waarin opleidingen gesplitst werden in een Europese bachelor/master structuur. Sindsdien volgen studenten op het HBO een 4-jarige bachelor, en op de universiteit een 3-jarige bachelor en een master met een duur van 1 of 2 jaar. Hbo-masters waren lange tijd wettelijk beperkt, met uitzondering van eerstegraads lerarenopleidingen en vakmasters.

Dat is inmiddels aan het veranderen, legt Senior Consultant Kwaliteit Sylvia Haerkens uit: "Er is al geruime tijd een roep vanuit het werkveld en de Landelijke Vereniging Hogescholen zet zich daarom in voor meer hbo-masters. Masters bieden Fontys groeikansen en zijn een impactvol product en een uitbreiding van ons onderwijs. Fontys Pulsed ging ons voor en initieerde de Master Digital Technology Engineering. Wij hebben daar veel lessen uitgehaald die ons geholpen hebben onze eigen brede Master of Applied IT te formuleren." De nieuwe masteropleiding (niveau 7) komt naast de bachelor (niveau 6) en de associate degree (niveau 5).

Gunstig klimaat voor een IT-master

De behoefte aan IT'ers in de regio is enorm en de kaders voor een hbo-master worden duidelijker. Haerkens: "Fontys wil beroepsexperts opleiden en een master heeft daarin veel potentie als aanvulling op het bestaande aanbod. Het past ook goed bij de groei van onderzoek in het hbo."

Nico Kuijpers is coördinator van de master of Applied IT en heeft ruime ervaring in het hoger onderwijs. Hij legt uit waarom deze master een belangrijke aanvulling is op het onderwijs: "Ambitieuze studenten die een master willen doen hebben nu alleen de optie om die aan de universiteit te doen. Ze moeten dan een inhaalslag maken op hun theoretische kennis en wiskundige vaardigheden, wat een drempel opwerpt. Bij ICT leiden we studenten op om in de praktijk te leren door te doen, samen met onze partnerbedrijven. Daardoor ontwikkelen zij hun kennis door praktijkervaring op te doen. Onze hbo-master sluit daarop aan, en maakt het makkelijker voor studenten om een mastergraad te behalen. Maar wel vanuit de kennis en ervaring die opgebouwd is in de hbo-bachelor.”

Een bijkomend voordeel van de master is dat deze een belangrijke rol speelt binnen het toegepaste onderzoek. Studenten dragen effectief bij aan onderzoeksprojecten en vergroten daarmee de slagkracht van de lectoraten.

Behoefte vanuit de markt en student

De masteropleiding beantwoordt volgens Fontys ICT niet alleen de leerbehoefte beantwoordt van studenten, maar helpt ook het werkveld. Kuijpers: “Onze masteropleiding biedt elke student de mogelijkheid om de diepte in te gaan binnen de eigen expertise. Daarnaast verwerven ze een bredere kennis in de andere ICT-disciplines. Ze gaan multidisciplinair werken, en leren om verder te kijken dan probleemoplossing. Zij komen met resultaten die breed toepasbaar zijn. Daarmee sorteer je voor op een aansturende rol, zoals je die vaker ziet in grotere organisaties van systeemarchitecten, project leads en teamleiders. Vooral grote organisaties in de regio hebben veel behoefte aan personeel met sterke analytische vermogens en praktische knowhow. Met een Master of Applied IT krijg je het allebei.”

SLTN Vierkant Trend Micro BW week 20 rm 23-2023
AWS Summit Amsterdam liggend tm 31 mei 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!