Floris Hulshoff Pol - 20 februari 2023

Data specialist RadarRadar publiceert vooruitzichten voor industrie

Data specialist RadarRadar publiceert vooruitzichten voor industrie image

RadarRadar, integreerder en harmoniseerder van commodity data, publiceert zijn eerste vooruitzichten voor de industrie voor 2023. De prognose voorziet dat commodityproducenten, -handelaren en -verwerkers op grote schaal investeren om de risico's die de markt teisteren te beheersen. In het afgelopen jaar heeft RadarRadar de vraag naar up-to-date, geïntegreerde en betrouwbare dataplatforms en geavanceerde tools voor risicobeheer zien toenemen. Commodity bedrijven raken er steeds meer van overtuigd dat hun huidige softwaresystemen de inzichten missen om ze te beschermen tegen de ongekende marktvolatiliteit en veranderende omstandigheden. 

Volgens waarnemingen van RadarRadar onder klanten en andere commodityproducenten, -handelaren en -verwerkers, zijn er verschillende factoren die verklaren waarom deze ondernemingen nu op grote schaal investeren in risicobeperkende maatregelen. Zo verwacht de industrie langdurige schaarste aan IT-ers, met als gevolg vertragingen van en tekorten aan cruciale digitaliseringsprocessen. Interne en op maat gemaakte softwareoplossingen, of een single-system-for-all-strategie, zijn langetermijnoplossingen die gepaard gaan met een zeer lang implementatieproces.  Bovendien is het bouwen, onderhouden en up-to-date houden van deze oplossingen conform de laatste behoeften en normen van de sector complex en duur. Hoewel AI & Machine Learning-technologieën evolueren en inzetbaar zijn, vereist het gebruik ervan data van hoge kwaliteit, wat vaak een uitdaging is. 

Het vooruitzicht voor de industrie voor 2023 is ongunstig door significante veranderingen in de marktstructuur en -samenstelling. Geopolitieke problemen, consolidatie van de commodity-industrie en integratie leiden tot minder transparantie en meer marktbescherming. Analisten voorspellen (zie voorbeeld: recente vooruitzichten van Goldman Sachs) dat de hoge prijsvolatiliteit in de nabije toekomst zal aanhouden en mogelijk niet op zijn hoogtepunt is, zelfs niet als de marktliquiditeit afneemt. Bovendien betreden steeds meer niet-fysieke commodity marktparticipanten de industrie. Ze zijn vaak goed gefinancierd, hebben een bredere marktvisie, meestal niet industrie-gerelateerd en nemen speculatieve posities in. Niet-fysieke commodity marktparticipanten vergroten de kloof tussen fysieke- en financiële markten, waardoor blootstelling aan de risico's van hedging-activiteiten toeneemt. Dit vergroot de behoefte aan on-demand en betrouwbare inzichten in gecombineerde fysieke en financiële blootstelling. 

Door toenemende marktonzekerheid en rapportageverplichtingen van financiële toezichthouders, zoeken bedrijven naar innovatieve tools, kennis en expertise om kwalitatieve data uit verschillende bronnen te harmoniseren om zo risicobeheer te verbeteren. Veelgebruikte software voldoet vaak niet aan de huidige behoeften van commodity-bedrijven. E-/CTRM-systemen richten zich op de operationele aspecten van in- en verkoop. Voor geavanceerd risicobeheer zijn aanvullende inzichten en meer dataverwerking nodig. ERP-leveranciers hebben uitgebreide praktijkervaring, maar hun systemen zijn niet ontworpen om te voldoen aan de specifieke en complexe eisen van de commodity-industrie. 

Grote bedrijven investeren in data lakes gezien de evidente voordelen van gecentraliseerde opslag. Data lakes kennen echter ook nadelen. Het opschonen, standaardiseren en valideren van data is bijvoorbeeld moeilijk realiseerbaar door data lakes. Hierdoor is het een uitdaging om de kwaliteit en betrouwbaarheid van data voor risicobeheer te beoordelen. Door de integratie van grote hoeveelheden data kan een data lake bovendien verschillende structuren, indelingen en kwaliteitsniveaus aannemen.  

Citaat van Ito van Lanschot, algemeen directeur van RadarRadar: “Een zeer volatiele markt is het gevolg van onze steeds complexere en veranderlijke wereld. Tot voor kort probeerden onze klanten marktontwikkelingen te doorgronden door zoveel mogelijk data te verzamelen uit verschillende bronnen. Tegenwoordig zien we dat het cruciaal is om deze data bruikbaar te maken zodat er passend geacteerd kan worden op de snel veranderende marktdynamiek. 

Als reactie op de uitdagingen binnen de sector hebben we onze technologie nog verder verbeterd en Tradesparent omgedoopt tot RadarRadar om commoditybedrijven te helpen navigeren middels het omzetten van data naar betrouwbare en on-demand informatie. Zo kunnen de uitdagingen worden omgezet in kansen.”.  

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!