Wouter Hoeffnagel - 21 februari 2023

Nederlandse zorginstellingen missen vaardigheden en capaciteit voor digitalisering

Nederlandse zorginstellingen missen vaardigheden en capaciteit voor digitalisering image

Nederlandse zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg kampen met een tekort aan capaciteit en vaardigheden voor het succesvol uitvoeren van digitaliseringstrajecten. Dit is de belangrijkste conclusie van een rondgang onder de deelnemers aan het seminar ‘Digitalisering van zorglogistiek’, afkomstig van zorginstellingen uit het hele land. Het seminar werd georganiseerd door Bizzomate, gespecialiseerd in software-oplossingen voor het digitaliseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, en expert in robotgestuurde procesautomatisering (RPA) Tacstone.

Deelnemende zorginstellingen is gevraagd naar de grootste uitdagingen voor hun verdere digitalisering; 57 procent van de respondenten noemt daarbij het gebrek aan vaardigheden en capaciteit als belangrijkste uitdaging. Daarnaast is ook gevraagd welke stelling de voortgang van de digitalisering bij de zorginstelling het beste omschrijft. Met 34 procent geeft ruim een derde van de deelnemers aan een duidelijk plan voor digitalisering van hun bedrijfsprocessen te hebben gemaakt, en gestart te zijn met de uitvoering. 28 procent zegt nog bezig te zijn met de ontwikkeling van hun visie hierop.

Charles Bronzwaer, partner bij Bizzomate is niet verrast door de uitkomst: “Zorginstellingen hebben te maken met een aantal specifieke uitdagingen, zoals de toenemende regeldruk, veranderende wet- en regelgeving en lange wachtlijsten. Daardoor voelt iedere instelling inmiddels de noodzaak van doelgerichte automatisering wel. Veel organisaties weten welke kant ze op willen, maar de uitvoering blijkt vaak een lastig te nemen horde. Uit ons onderzoek blijkt dat verschillende factoren hierbij een rol spelen, zoals gebrek aan ontwikkelkracht, oude legacy software die in de weg zit, of een haperende samenwerking tussen IT en de werkvloer.”

Ruimte voor meer digitalisering

Ruim 80 procent van de zorginstellingen geeft aan het eens te zijn met de stelling dat er meerdere processen in de organisatie gedigitaliseerd, geoptimaliseerd of zelfs geautomatiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd geeft bijna 55 procent van de instellingen aan dat het beheer van taken en processen nog regelmatig gebeurt met behulp van gedeelde mailboxen en in spreadsheets.

Bronzwaer: “Het gedecentraliseerd werken met bijvoorbeeld Excel is vaak het resultaat van een keuze om de digitalisering van processen die uniek zijn voor een instelling deels neer te leggen bij makers van standaard software. Hierdoor worden die processen vaak niet optimaal gedigitaliseerd, worden tijdelijke oplossingen permanent en resulteert dit in processen die uiteindelijk niet veel efficiënter worden. Door te kiezen voor maatwerk applicaties op basis van low-code is het mogelijk om applicaties sneller, op een visuele wijze en toegespitst op de unieke werkwijze van de instelling te ontwikkelen. Zo kunnen processen écht worden geoptimaliseerd en kunnen de maatwerkapplicaties ook daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening.”

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!