Wouter Hoeffnagel - 02 maart 2023

Drie manieren waarop autonome tech financiële afdelingen beïnvloeden

Drie manieren waarop autonome tech financiële afdelingen beïnvloeden image

Leiders op het gebied van financiële planning en analyse (FP&A) en financiële controles krijgen de komende jaren met een aantal trends te maken die hun functie beïvnloeden. Gartner adviseert hen een plan te creëren voor het inspelen op manieren waarop digitale versnelling legacy processen in hun functies verstoort.

"We zien een wijdverbreide acceptatie onder financiële leiders dat technologie financiële processen naar een autonome staat van werking leidt", zegt Matthew Mowrey, senior director analist, onderzoek in de Gartner Finance-practice. “80% van de CFO's die we in 2022 hebben ondervraagd, verwacht bijvoorbeeld de komende twee jaar meer uit te geven aan AI. Ongeveer tweederde van de financiële leiders die we hebben ondervraagd, denkt dat hun functie binnen zes jaar een autonome staat zal bereiken.”

Autonomous finance

Om autonomous finance werkelijkheid te laten worden, moeten organisaties verder gaan dan investeringsprioriteiten en drie aspecten van hun activiteiten heroverwegen. Het gaat daarbij om:

  • hoe functies semantische modellen kunnen versterken ter verbetering van de gegevenskwaliteit en transparantie;
  • hoe kan technologie het aantal teams vergroten dat op oordeel gebaseerde activiteiten uitvoert versus handmatige activiteiten;
  • en hoe autonome financiering de bedrijfsprestaties kan verbeteren door het minimaliseren van de last van data-analyse en besluitvorming.

Om leiders in FP&A- en financiële controllers te helpen bij het plannen van deze toekomst doen Gartner-experts drie voorspellingen over de impact van autonome technologieën tot 2028.

Datalineage-technologieën worden gemeengoed

Zo voorspellen de experts dat tegen 2025 zo'n 70% van de organisaties datalineage-technologieën zoals grafiekanalyse, machine learning (ML), kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain inzetten als cruciale componenten van hun semantische modellering.

FP&A-teams bouwen rapporten en analyses met behulp van gegevens uit meerdere, vaak losgekoppelde, systemen. Eindgebruikers hebben niet altijd duidelijk inzicht in deze transformaties en kunnen financiële gegevens niet vertrouwen of misbruiken bij het nemen van beslissingen.
 
"Wanneer slecht begrepen gegevens worden gebruikt en FP&A de behandeling ervan niet kan verklaren, vallen besluitvormers vaak terug op instinct of onderbuikgevoel", zegt Mowrey. "Data lineage-oplossingen beloven de behandeling van gegevens beter uit te leggen en de transparantie voor besluitvormers te verbeteren."
 
Een steeds meer gereguleerde data-omgeving in combinatie met een groeiend datavolume en grotere vraag naar ondersteuning bij besluitvorming dwingt organisaties tot het nastreven van ambitieuzere oplossingen. FP&A-teams zijn geneigd dit als een IT-initiatief te zien, aangezien het gekoppeld is aan enterprise data en analytics-architectuur. FP&A-teams beschikken echter de juiste vaardigheden en capaciteiten om dit binnen de organisatie aan te sturen, stelt Gartner.

9 op de tien analyses zijn in 2027 geautomatiseerd

90% van de de beschrijvende en diagnostische analyses in de financiële wereld zijn in 2027 volledig geautomatiseerd, voorspelt de marktonderzoeker. "Er is een recente trend van leveranciers van analyse- en business intelligence (A&BI)-tools die aanbieders van datawetenschap en machine learning overnemen, wat aangeeft dat ze deze mogelijkheden willen benutten om het genereren van beschrijvende en diagnostische inzichten te automatiseren", licht Mowrey toe. "De huidige A&BI-platforms verschuiven de nadruk van de analist als consument naar de beslisser als consument."
 
Hoewel geautomatiseerde of uitgebreide A&BI met behulp van beschrijvende en diagnostische inzichten de barrière voor analytische vaardigheden kunnen minimaliseren, moeten besluitvormers hen nog altijd begrijpen en hier op de juiste manier naar handelen. FP&A-leiders moeten helpen bij het opzetten van doorlopende en evoluerende digivaardigheidsprogramma's voor alle werknemers - inclusief senior executives - om relevant en concurrerend te blijven.

De helft van de organisaties kiest in 2028 voor AI in plaats van bottom-up prognosebenaderingen

50% van de organisaties heeft in 2028 tijdrovende bottom-up prognosebenaderingen vervangen door AI. Dit resulteert in autonome operationele, vraag- en andere soorten planning.
 
"AI-ondersteunde besluitvorming is net in opkomst als een praktische, kant-en-klare innovatie en zal naar verwachting binnen de komende vijf jaar volwassen worden", aldus Mowrey. "Hoewel het beschikbaar is in veel toepassingen voor financiële planning, wordt het gewoon niet zo vaak gebruikt, maar we verwachten dat dit de komende jaren aanzienlijk zal veranderen."
 
Organisaties moeten oplossingen uitproberen op vlakken waar de huidige methoden voor besluitvorming tekortschieten, zodat gebruikers zich meer op hun gemak voelen met de rol van AI in het besluitvormingsproces. Meer comfort met AI leidt tot een grotere acceptatie en kan binnen de organisatie momentum creëren voor verdere acceptatie.
 
Gartner-klanten kunnen meer lezen in 'Predicts 2023: The Impact of Autonomous Technologies on FP&A and Controller Processes'. Daarnaast kunnen CFO's en financiële leiders deelnemen aan Gartner-onderzoek en aanvullende toegang krijgen door lid te worden van de Gartner Research Circle.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!