Wouter Hoeffnagel - 02 maart 2023

Helft van Generatie Z accepteert economische beperkingen met oog op duurzaamheid

Bijna de helft (45%) van Generatie Z in Nederland is bereid om economische beperkingen op korte termijn te aanvaarden, blijkt uit onderzoek van Dell Technologies. Het gaat daarbij onder meer om een lagere groei van het BBP, zodat beleidsmakers kunnen investeren in een langetermijnstrategie die duurzamere groei bevordert.

Het onderzoek werd in 15 landen wereldwijd uitgevoerd en geeft de mening weer van Gen Z-volwassenen (18-26 jaar) over sociale en economische strategieën. Bijna tweederde (64%) van de respondenten gelooft dat technologie een belangrijke rol zal spelen om de klimaatcrisis te bestrijden. In Italië is dit percentage het hoogst (88%) en in Japan het laagst (42%). Van de Nederlandse respondenten denkt 59% dit.

Economische beperkingen

Veel Gen Z’ers in Nederland zijn bereid om economische beperkingen op korte termijn te aanvaarden, als de overheid inzet op de voor hen drie belangrijkste investeringsgebieden: duurzame energie (38%), het stimuleren van een circulaire economie (29%) en duurzamer openbaar vervoer (25%). Verder sprak 19% van de respondenten zijn steun uit voor meer educatie op het gebied van duurzaamheid.

Aongus Hegarty, President International Markets, Dell Technologies, zegt: “Gen Z zal ongetwijfeld het meest worden beïnvloed door de publieke en private investeringsbeslissingen die vandaag worden genomen en zij zijn degenen die een duurzaam herstel op de lange termijn mogelijk maken en in stand houden. Er is een mogelijkheid om de steun van Gen Z te krijgen voor langeretermijn­strategieën die duurzaamheid centraal stellen in strategieën voor economische groei.”

Generatie Z is verdeeld over de resultaten van de recovery-investeringen van de publieke sector in de komende tien jaar. Zo heeft wereldwijd een derde (32%) weinig of geen vertrouwen dat deze resulteren in een bloeiende economie, terwijl 38% het nog niet weet en 29% heel veel of het volste vertrouwen heeft. In Nederland heeft 34% weinig tot geen vertrouwen, weet 34% het nog niet en heeft 32% het volste vertrouwen.

Geografische verschillen

Uiteraard zijn er geografische verschillen. In Singapore (56%) en Korea (41%) hebben de meeste respondenten een hoog of volledig vertrouwen. In Japan (47%) en Brazilië (49%) hebben de meeste respondenten weinig of geen vertrouwen.

Ook zeiden de respondenten dat de digitale toekomst een sterk cybersecurity fundament moet hebben. Meer dan de helft (56%) vindt dat robuuste wetgeving en meer investeringen in cyberbeveiliging nodig zijn om nationale infrastructuur te beschermen en ervoor te zorgen dat particuliere bedrijven aan strenge normen voldoen. In Nederland is 39% van Gen Z hiervan overtuigd. Om dit mogelijk te maken en om het vertrouwen in overheden te verbeteren, wil 38% van de respondenten (zowel in Nederland als wereldwijd) dat de private en publieke sector samenwerken en verantwoording aan elkaar afleggen.

Het dichten van de digitale vaardigheidskloof

Gen Z erkent de waarde van het ontwikkelen van de noodzakelijke digitale vaardigheden voor hun toekomstige carrière. Zo beschouwt 65% in Nederland het leren van nieuwe digitale vaardigheden als essentieel om hun toekomstige carrièremogelijkheden te vergroten of is van plan deze aan te leren.

Nederlandse respondenten vinden dat hun opleiding hen beter had kunnen voorbereiden op het vlak van digitale vaardigheden. 35% geeft aan dat ze op school alleen basiscomputervaardigheden hebben geleerd, en ongeveer een op de tien (9%) kreeg geen opleiding in technologie of digitale vaardigheden. Iets meer dan een kwart (27%) beweert dat ze op school (onder 16 jaar) niet de technologische vaardigheden hebben geleerd die nodig zijn voor hun geplande carrière.

Digitale vaardigheidskloof

Om de digitale vaardigheidskloof te helpen overbruggen, stelt bijna een kwart (23%) van de Nederlandse respondenten voor om technologiecursussen op alle niveaus van het onderwijs interessanter te maken en op grotere schaal beschikbaar te stellen. Ook is 19% van mening dat verplichte technologiecursussen voor jongeren tot 16 jaar hen ertoe zullen aanzetten om voor een technologische carrière te kiezen.

Isabel Moll, CEO van Dell Technologies Nederland: “Generatie Z is bijzonder maatschappelijk betrokken. Ze verdiepen zich in onderwerpen die hen na aan het hart liggen en hebben een sterke mening over topics als het milieu, duurzaamheid en zorg. Daar willen ze over het algemeen echt een positieve bijdrage aan leveren. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat slechts een kleine groep van deze generatie van mening is dat technologie een enabler is om maatschappelijke veranderingen te realiseren. Het slim toepassen van informatietechnologie wordt echter steeds kritischer en van strategisch belang in elke sector, organisatie en voor elke maatschappelijke uitdaging.”  

Meer aandacht voor technologie in het onderwijs

“Dit wetende, zouden het onderwijs, onderwijsinstellingen en docenten zich meer in technologie en de toepassing daarvan moeten verdiepen”, vervolgt Moll. “Docenten - van basisschool tot en met universiteit – weten echter vaak niet wat er op de markt is en vinden het doorgaans erg ingewikkeld om de trends in moderne technologie te combineren met hun specifieke vakgebied. Alle rollen hebben een verantwoordelijkheid in de verandering, dan kom je tot nieuwe resultaten. Docenten zouden op de hoogte moeten zijn welke technologie relevant kan zijn voor het betreffende vak en hoe dit toegepast wordt en kan worden.

Ten tweede zouden ze er zelf mee aan de slag moeten gaan om hun vakgebied en curriculum up-to-date te houden. Dit is belangrijk om wat en hoe je doceert echt relevant te laten zijn en blijven. Ten derde moet technologie integraal wordt ingebed in het onderwijssysteem. Tenslotte is een connectie met de diverse sectoren belangrijk, denk aan gastcolleges en bedrijfsbezoeken.”

“Als je deze perspectieven aanpakt, zullen scholieren meer interesse krijgen in technische vakken. Ze zullen begrijpen hoe technologie een bijdrage kan leveren aan diverse vakgebieden, maar ook hoe ze met technologie invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Op deze wijze zullen we een bredere en meer diverse groep studenten van jongs af een interesse en passie voor technologie kunnen laten ontwikkelen”, besluit Moll.

Top 3 focusgebieden

Naar aanleiding van hun standpunt dat overheden prioriteit moeten geven aan investeringen om de digitale kloof tussen verschillende locaties, bevolkingsgroepen en sociaaleconomische groepen te helpen dichten, is dit de top 3 belangrijkste aandachtgebieden volgens Gen Z: toegang tot apparaten en connectiviteit voor kansarme groepen (33%), connectiviteit in plattelandsgebieden (24%) en meer meisjes en vrouwen die STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)-vakken en loopbanen kiezen (17%). Voor Nederlandse respondenten was de top 3 iets anders: toegang tot apparaten en connectiviteit voor kansarme groepen stond ook op de eerste plaats (met 33%). Op plek twee staat dat ouderen bijscholing nodig hebben om toegang te krijgen tot digitale diensten (20%), plek drie was hetzelfde (18%).

Uit het onderzoek bleek ook dat:

 • Het verbeteren van de gezondheidszorg (21%), het investeren in onderwijs om de digitale vaardigheidskloof te dichten (11%) en het investeren in duurzame/groene infrastructuur (11%) wereldwijd volgens Gen Z de drie belangrijkste prioriteiten waren om de economische groei te ondersteunen;
 • Meer dan de helft (57%) van Gen Z heeft er weinig vertrouwen in dat zorgverleners hun persoonlijke gegevens volgens de voorschriften bewaren;
 • Meer dan de helft (55%) van Gen Z beschouwt flexibel werken en werken op afstand als een belangrijke overweging bij het kiezen van een werkgever.

Onderzoek

Het veldwerk werd van juli tot augustus 2022 uitgevoerd in 15 landen door het marktonderzoeksbureau Savanta ComRes. Aan het onderzoek namen 15.105 'Gen Z'-volwassenen (leeftijd 18-26) deel, met nationaal representatieve quota voor geslacht en regio in elke markt. Respondenten zijn afkomstig uit de volgende landen:

 • Australië (1.018 respondenten)
 • Brazilië (1.021 respondenten)
 • Canada (1.011 respondenten)
 • Frankrijk (1.014 respondenten)
 • Duitsland (1.020 respondenten)
 • Italië (1.063 respondenten)
 • Japan (1.021 respondenten)
 • Korea (1.020 respondenten)
 • Mexico (1.005 respondenten)
 • Nederland (1.013 respondenten)
 • Nieuw-Zeeland (811 respondenten)
 • Singapore (1.022 respondenten)
 • Spanje (1.019 respondenten)
 • Verenigd Koninkrijk (1.041 respondenten)
 • Verenigde Staten (1.006 respondenten)

Lees de volledige resultaten hier.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024 V2

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!