Wouter Hoeffnagel - 16 maart 2023

Ministerie van BZK krijgt Open Source Program Officer

Ministerie van BZK krijgt Open Source Program Officer image

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt een Open Source Program Office en Open Source Program Officer (OSPO). De OSPO krijgt als belangrijkste taak het wegnemen van interne blokkades en knelpunten rond opensource.

De OSPO gaat afspraken maken met de diverse onderdelen van het ministerie van BZK over het uitvoeren van pilots rondom opensource of het opensource maken van bestaande applicaties. Het ministerie wil hierbij kennis en ervaring opdoen voor de omschakeling naar opensource werken.

'Open, tenzij'-beleid

Het Open Source Program Office wordt onderdeel van et CIO BZK. Het gaat samenwerken met verschillende beleids- en stafdirecties, onder meer op het gebied van inkoop, de openbaring van overheidsinformatie en de European Digital Identity wallet. Het ministerie van BZK meldt zo concrete stappen te willen zetten in het toepassen van het 'open, tenzij'-beleid. Als onderdeel van dit beleid moet de broncode van overheidssoftware opensource zijn, tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken.

Ook geeft het ministerie invulling aan een aanbeveling uit een adviesrapport dat adviesbureau Berenschot vorig jaar opstelde. Deze realiseerde een opensourcestrategie in opdracht van BZK. Deze concretiseert het 'open, tenzij'-beleid.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!