Witold Kepinski - 09 mei 2023

VNG stelt kritische vragen bij Wet digitale overheid - Wdo

De Wet digitale overheid (Wdo) treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking. Voor de implementatie voorziet men een nieuw stelsel voor digitale authenticatie. De Algemene Rekenkamer onderzocht dit en deed aanbevelingen, waarop de staatssecretaris een reactie gaf. De VNG zet vraagtekens bij een aantal punten.

VNG stelt kritische vragen bij Wet digitale overheid - Wdo image

Door de Wdo verandert het authenticatiestelsel voor digitale toegang. Dit zou gaan via een centraal aansluitpunt, de zogenaamde routeringsvoorziening. Staatssecretaris van Huffelen (Digitalisering) komt daarop terug. Er wordt nu gewerkt aan een standaard koppelvlak, zodat dienstverleners zelf een aansluitmethode kunnen kiezen.

De VNG pleit juist voor een aansluitmogelijkheid via een routeringsvoorziening. Op die manier kunnen gemeenten worden ontzorgd en via één voorziening op het gehele stelsel worden aangesloten.

Extra ondersteuning IDO's bij veranderingen DigiD

Terecht signaleert de Algemene Rekenkamer volgens VNG dat de toenemende complexiteit van DigiD en eHerkenning inwoners met minder digitale vaardigheden kan uitsluiten. De meeste vragen bij Informatiepunten digitale overheid (IDO’s) gaan over DigiD. Bij de invoering van nieuwe technologieën en updates is het daarom van belang om IDO’s met middelen toe te rusten om (tijdelijk) extra hulpvragen van het publiek te beantwoorden, aldus VNG.

Bevoegdheden IDO-medewerkers

VNG meldt verder: "Wij kunnen ons niet vinden in de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer om te onderzoeken of IDO-medewerkers meer bevoegdheden kunnen krijgen rond het aanvragen van DigiD. Veel IDO-medewerkers zijn vrijwilligers. IDO’s zijn geen formele loketten voor publieke dienstverlening met gezag bekleed. IDO’s zijn daarmee ongeschikt om digitale identiteit te verstrekken om toegang te krijgen tot de Nederlandse overheidsdienstverlening. De gemeente blijft als eerste overheid het dichtste bij inwoners de enige logische partij om deze rol te vervullen."

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!