Witold Kepinski - 13 mei 2023

Gemeente Hof van Twente verliest rechtszaak tegen Switch IT Solutions

De gemeente Hof van Twente heeft een rechtszaak verloren tegen IT-beheerder Switch IT Solutions, onderdeel van Dustin. De gemeente had Switch IT Solutions verantwoordelijk gesteld, nadat een een cyberaanval plaatsgevonden waarbij de systemen van het netwerk van de gemeente en de back-up werden versleuteld en ontoegankelijk werden gemaakt en vele virtuele servers werden verwijderd. De Rechtbank Overijssel wijst de vordering van rond de vier miljoen euro van de gemeente af. Er is niet gebleken dat bedrijf contractuele verplichtingen niet is nagekomen of onzorgvuldig heeft gehandeld, zodat van onrechtmatig handelen geen sprake kan zijn.

Gemeente Hof van Twente verliest rechtszaak tegen Switch IT Solutions image

Op 1 december 2020 heeft bij de gemeente een cyberaanval plaatsgevonden, waarbij de systemen van het netwerk van de gemeente en de back-up zijn versleuteld en ontoegankelijk zijn gemaakt en vele virtuele servers zijn verwijderd.

De gemeente hield Switch IT Solutions daarvoor verantwoordelijk en diende een claim in van ongeveer vier miljoen euro. De gemeente meent dat Switch IT tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van partijen, althans haar zorgplicht als ICT-beheerder heeft geschonden, althans onrechtmatig heeft gehandeld en vordert daarom dat Switch IT Solutions wordt veroordeeld tot terugbetaling van een deel van de vergoeding voor haar werk en tot betaling van schadevergoeding. 

In de beeldspraak van de gemeente: Switch IT diende haar kasteel (netwerk) te voorzien van een slotgracht, muren en bewakers zodat het niet kon worden binnengevallen en heeft verzuimd dat te doen. De rechtbank is van oordeel dat Switch IT Solutions, gelet op haar contractuele verplichtingen en zorgplicht, wel heeft gezorgd voor de slotgracht, muren en bewakers, maar dat de gemeente een door haar beheerde achterdeur die toegang gaf tot het kasteel, heeft opengezet door de brug neer te laten (de RDP-poort open te zetten) en een makkelijk te raden code (wachtwoord 'Welkom2020') voor het openen van de deur in te stellen, waardoor de bewakers niet ingrepen. 

De rechtbank veroordeelt de gemeente in de kosten van het geding, aan de zijde van begroot op € 8.519,- aan griffierecht en € 14.864,50 aan salaris van hun advocaat, te vermeerderen met de nakosten ad € 173,-, te verhogen met € 90,- indien de gemeente niet binnen veertien dagen na heden vrijwillig aan de veroordeling voldoet en betekening van de het vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten vanaf de vijftiende dag na heden tot aan de dag der algehele voldoening;

De rechtbank heeft in een uitspraak de vorderingen van de gemeente afgewezen.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!