Witold Kepinski - 23 mei 2023

Dell Technologies belicht vijf IT uitdagingen voor organisaties

Er zijn vijf grote uitdagingen waar klanten mee worstelen aldus Chuck Whitten, co-COO bij Dell Technologies. De uitdagingen zijn: Future of work, multicloud, AI, security en edge. Hij baseert dit op gesprekken met klanten en partners. Whitten belichtte de vijf uitdagingen tijdens het Dell Technologies World 2023 event in Las Vegas.

Dell Technologies belicht vijf IT uitdagingen voor organisaties image

De meeste organisaties voeren een multicloud-strategie voor hun workloads. Dat vraagt volgens Whitten om één beheermodel voor public, private en hybride cloud. Daarnaast is een data-driven strategie voor IT-beslissers van belang, die gedragspatronen van werknemers volgt en real-time data-inzicht geeft dat onder andere wordt versterkt door generatieve AI. Dit alles vraagt om een security laag.

De eerste uitdaging volgens Whitten is Future of Work ofwel ‘De toekomst van werk’. Dat is sterk verandert door Covid-19 toen mensen opeens massaal thuis moesten werken. Maar anno 2023 leven we in een post-Covid-19 tijdperk. Organisaties worstelen welke hybride werkmodel het best bij zich past. Daarbij is er geen ‘one size fits all’ voor werknemer. De kunst ligt onder andere om werknemers productief te houden door (virtueel) contact met collega’s en klanten te onderhouden.

Multicloud

De tweede uitdaging is multicloud. Klanten maken voor hun workloads gebruik van verschillende clouds zoals public cloud, private cloud en co-locaties waarbij keuzevrijheid en grip belangrijk is. Dell werpt zich hierbij graag op als partij die ervoor zorgt dat alles beter samenwerkt met multicloud mogelijkheden. Hierbij wordt nauw samengewerkt via een partner ecosysteem zoals met Microsoft Azure, VMware, AWS, Red Hat, VMware en Databricks.

Kunstmatige intelligentie (AI)

De derde uitdaging volgens Dell Technologies is Artificial Intelligence (AI). Volgens Whitten ervaren organisaties druk om zo snel mogelijk generatieve AI toe te passen op privédatasets. Uiteraard veilig en ethisch. Whitten belichtte tot dat taalmodellen (LLM’s) voor AI-toepassingen steeds belangrijker zullen. Organisaties gaan verschillende AI-investeringen doen zoals rond security. Denk aan een bank die AI inzet voor fraudedetectie.

AI is in staat om industrieën en de manier waarop we leven en werken te transformeren, aldus Dell Technologies ceo Michael Dell. De topman zegt dat AI voor een enorme ontsluiting van de kracht van data. Nu is ChatGPT in trek, maar later zal AI meer worden toegepast in processen en specifieke domeinen. Dell Technologies Co-COO Jeff Clarke zegt dat zijn bedrijf AI op vier manieren omhelst. AI wordt ten eerste onderdeel van producten en services Ten tweede gaat Delll toepassingen bouwen om klanten te helpen AI te implementeren. Ten derde zal Dell AI intern gebruiken. Ten vierde wordt AI-kennis met het brede partnernetwerk gedeeld.

Edge computing

De vierde uitdaging is edge computing. Uit een IDC-onderzoek blijkt dat meer dan tachtig procent van de edge-servers tegen 2025 zal worden gebruikt om AI-workloads uit te voeren. Dat vraagt om nieuwe netwerkarchitecturen en meer verwerkingskracht, aldus Whitten. Dat wordt een uitdaging. Zo is het is moeilijk om schaalbare edge-infrastructuur zomaar te exploiteren. Bestaande (edge)modellen bieden volgens Dell nog niet de ideale oplossing voor de uitdagingen van het uitvoeren van meerdere kritieke en ongelijksoortige OT-workloads in afgelegen omgevingen. Moderne edge toepassingen moeten soelaas bieden die zorgen voor een goede performance en security van gedistribueerde infrastructuur en applicaties .

Security

Security is de vijfde uitdaging, want organisaties worden geconfronteerd met steeds meer cyberdreigingen. Probleem is dat de cybersecurity markt zeer gefragmenteerd is. Klanten willen juist niet meer verschillende security toepassingen, maar liever geïntegreerde toepassingen, aldus Whitten. Daar gaat Dell Technologies verder op inspelen, met zijn ecosysteem van partners.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!