Witold Kepinski - 06 juni 2023

EU: Frankrijk mag fabriek ​STMicroelectronics en GlobalFoundries ondersteunen

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Franse steunmaatregel goedgekeurd ter ondersteuning van STMicroelectronics en GlobalFoundries bij de bouw en exploitatie van een nieuwe fabriek voor de productie van microchips in Frankrijk.

EU: Frankrijk mag fabriek ​STMicroelectronics en GlobalFoundries ondersteunen image

De maatregel zal Europa's voorzieningszekerheid, veerkracht en digitale soevereiniteit op het gebied van halfgeleidertechnologieën versterken, in overeenstemming met de doelstellingen die zijn uiteengezet in de mededeling over de Europese chipwet . De maatregel zal ook bijdragen aan het realiseren van zowel de digitale als de groene transitie.

Frankrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn plan om steun te verlenen aan het project van ST en GF voor de bouw en gezamenlijke exploitatie van een front-end halfgeleiderproductiefaciliteit in Crolles, Frankrijk. Het project bouwt onder meer voort op technologieën die zijn ontwikkeld als onderdeel van het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang ("IPCEI") voor onderzoek en innovatie op het gebied van micro-elektronica, dat op 18 december 2018 door de Commissie is goedgekeurd .

De steun zal de vorm aannemen van rechtstreekse subsidies aan ST en GF, ter ondersteuning van hun investeringen in het project ter waarde van in totaal € 7,4 miljard.

Het project, dat naar verwachting tegen 2027 op volle capaciteit zal draaien, zal de ontwikkeling mogelijk maken van een grootschalige productielocatie in Europa voor hoogwaardige chips, met name gewijd aan FD-SOI-technologie (Fully Depleted Silicon On Insulator) . Deze technologie is ontwikkeld in Europa en zorgt voor een aanzienlijk lager stroomverbruik. Het project zal het mogelijk maken om massaal energie-efficiënte en veilige chips te produceren die gericht zijn op de huidige en toekomstige belangrijke Europese markten, van de automobiel- tot industriële, 5G/6G-uitrol, beveiliging, defensie en ruimtevaartindustrieën. De fabriek zal naar verwachting per jaar 620.000 wafels met een diameter van 300 mm produceren op basis van technologieën en productieprocessen die nog niet aanwezig zijn in Europa.

In het kader van de maatregel kwamen ST en GF overeen om:

  1. voldoen aan EU-bestellingen met prioriteitsclassificatie in het geval van een voorraadtekort;
  2. blijven investeren in de ontwikkeling van de volgende generatie FD-SOI-technologieën; En
  3. enige capaciteit vrijmaken voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) en derden om hun producten te testen en te ontwikkelen in een echte industriële productieomgeving, waardoor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ("O&O") worden ondersteund en verder wordt bijgedragen aan de versterking van de Europese halfgeleider ecosysteem.

De beoordeling van de Commissie

De Commissie heeft de Franse maatregel getoetst aan de EU-staatssteunregels, met name artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), op grond waarvan de lidstaten steun kunnen verlenen om de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten onder bepaalde voorwaarden en op basis van de beginselen die zijn uiteengezet in de mededeling over de Europese Chipwet .

De Commissie stelde vast dat:

  • De maatregel vergemakkelijkt de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten door de oprichting mogelijk te maken van een nieuwe massaproductiefaciliteit voor innovatieve technologieën en chips in Europa.
  • De faciliteit is de eerste in zijn soort in Europa. Er is momenteel geen massaproductiefaciliteit in Europa voor de geplande technologieën en het beoogde productieproces is gebaseerd op geavanceerde technologieën en hulpmiddelen die de prestaties aanzienlijk verbeteren, ook op milieugebied.
  • De steun had een "stimulerend effect" , aangezien de begunstigden deze gezamenlijke investering niet zouden doen zonder overheidssteun.
  • De maatregel heeft een beperkt effect op de concurrentie en handel binnen de EU. De maatregel is noodzakelijk en passend om de veerkracht van de Europese toeleveringsketen voor halfgeleiders te waarborgen. Bovendien is de steun evenredig en beperkt tot het minimum dat nodig is op basis van een bewezen financieringstekort (dwz het steunbedrag dat nodig is om de investeringen aan te trekken die anders niet zouden plaatsvinden). Ten slotte zijn ST en GF overeengekomen om potentiële extra winsten boven de huidige verwachtingen met Frankrijk te delen.
  • De maatregel zal brede positieve effecten hebben voor het Europese halfgeleiderecosysteem en draagt ​​bij tot het versterken van de voorzieningszekerheid van Europa. Het draagt ​​bij aan de EU-doelstelling om het Europese chipecosysteem te versterken, onder meer door een O&O-corridor te bieden voor het mkb en derden om hun O&O in een industriële omgeving te testen en op te schalen. Daarnaast zal het project de ontwikkeling van hoogopgeleide arbeidskrachten in de EU en milieuvriendelijke technologieën ondersteunen.

Op basis hiervan keurde de Commissie de Franse maatregel goed op grond van de EU-staatssteunregels.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!