Witold Kepinski - 10 juni 2023

NEN: XLA-norm zorgt voor meerwaarde

De XLA-methode (Experience Level Agreement) voegt waarde toe aan een organisatie door te kijken naar wat voor gebruikers effectief en waardevol is. Om bedrijven te helpen bij het toepassen van deze systematiek is er nu een nieuwe norm: NEN 8038. De norm is interessant voor iedereen die met ICT werkt, in de gehele keten en of dat nu aan de kant van de klant is of aan de kant van de leverancier. De norm is nu beschikbaar bij NEN.

NEN: XLA-norm zorgt voor meerwaarde image

Traditioneel ging het bij het leveren van ICT-diensten met name over technische aspecten binnen een SLA en de beoordeling of de diensten volgens de verwachting(en) worden geleverd: voldoen we aan de vooraf bepaalde functionele en technische eisen? Maar de vraag is nu juist ook of degene die met de dienst moet werken wel tevreden is en optimaal gefaciliteerd wordt in zijn of haar werk. Kan de eindgebruiker ermee uit de voeten? Wordt die persoon op de juiste momenten en op de juiste manier ondersteund? Dat is het uitgangspunt van XLA. XLA is een waardevolle toevoeging aan SLA. Niet alleen vanuit de techniek, maar de gebruiker voorop stellen, en zo de beleving van een geleverde dienst verhogen.

Norm voor hogere tevredenheid over ICT-diensten

De norm is bedoeld voor alle organisaties die de ICT-diensten leveren of ermee werken, ook organisaties, die nog niet bekend zijn met XLA kunnen de norm als leidraad gebruiken. Met de norm krijgen organisaties handvatten hoe zij XLA binnen een organisatie kunnen toepassen en uitvragen. Hiermee kunnen zij gerichter toewerken naar klanttevredenheid.

Breder draagvlak

De norm is gebaseerd op NTA 8038, maar heeft een breder draagvlak, omdat de norm is ontwikkeld door 12 organisaties, in plaats van drie. Bovendien beschrijft de norm niet alleen het framework maar ook zaken als offreren, aanbesteden en contracteren op basis van XLA.

Download de norm

Is het onderwerp XLA voor u wellicht interessant en wilt u ermee aan de slag? Dan kunt u de norm downloaden via NEN Connect of de NEN shop. NEN 8038 kost €48,-.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!