Floris Hulshoff Pol - 19 juni 2023

CCEP belicht transitie naar SAP IBP

Een onderdeel van de digitale transitie van een bedrijf is het optimaliseren van zijn supply chain. Dit is vaak een langdurig en complex proces. Coca-Cola-bottelaar en -distributeur Coca-Cola EuroPacific Partners (CCEP) is bezig dit traject tot een goed einde te brengen met behulp van SAP. “Belangrijk is dat alle neuzen daarvoor dezelfde kant op staan”, zegt IT-director Supply Chain Tim Marsden (foto) van de bottelaar en distributeur.

CCEP belicht transitie naar SAP IBP image

Coca-Cola EuroPacific Partners is de grootste bottelaar en distributeur van het bekende frisdrankmerk ter wereld. Het bedrijf bedient jaarlijks ongeveer 1,75 miljoen klanten ter wereld die zelf weer 600 miljoen mensen de producten van het Coca-Cola-concern leveren.

De internationale bottelaar heeft wereldwijd over 80 productie- en 200 pakhuislocaties in 29 verschillende landen. In Europa is het bedrijf vooral actief in de regio’s Zuid- en Midden-Europa, maar ook in Nederland.

“De omvang van ons bedrijf laat zien dat de supply chains een grote rol spelen”, zegt IT-director Supply Chain Tim Marsden van CCEP. “Deze staan constant onder druk door marktontwikkelingen en vergen daardoor aandacht op planningsgebied.”

“De afgelopen jaren hebben is ons productenportfolio flink gegroeid, maar ook het klantengedrag is flink veranderd. Gecombineerd met het streven naar meer duurzaamheid, is geconstateerd dat we deze supply chains moesten optimaliseren. Dit om de klantenservice te verbeteren.”

CCEP inventariseerde de via de overnames verkregen legacy-technologie en hoe deze kon bijdragen aan de nieuwe organisatie. “Het bleek dat we hiermee niet konden schalen naar onze ambities. Daarom zijn we met een ambitieus en grootschalig capaciteitenprogramma gestart. Vooral voor onze supply chainplanningswerkzaamheden”, zegt Marsden.

Samenwerking met partner

CCEP ging, samen met integrator Deloitte, op zoek naar uit welk werkmodel hiervoor moest worden ontwikkeld. Meer concreet, het definiëren van de nieuwe en toekomstige zakelijke processen voor de planning van de supply chains. Dit was nodig voor het selecteren van het juiste technologieplatform.”

“Voor dit platform hadden we een aantal belangrijke criteria. In de eerste plaats een cloud-native architectuur. Dit vanwege de schaalbaarheid die de cloud met zich meebrengt. Daarnaast moest het platform meegroeien met de toekomstige zakelijke ambities. Denk aan machine learning, AI en gebruik van grotere datasets als aanvulling op eigen interne datasets.”

SAP IBP en implementatiefase

Na een selectieproces kwam uiteindelijk de SAP IBP-oplossing als beste uit de bus. Vooral vanwege de onderliggende technologie en de toegevoegde waarde voor de businesszijde.

Voor de in twee fases geplande implementatie werd ook de expertise van Deloitte ingeroepen. “De eerste fase, voor de pandemie, bepaalde de zakelijke ambities voor de processen en het juiste operationele model voor de organisatie. Op basis van hiervan werden alle legacy-applicaties door het SAP IBP-platform vervangen.”

“De tweede fase, de daadwerkelijke ontwikkeling en uitrol, werd -tot ons grote geluk- uitgesteld vanwege de pandemie. Dit gaf ons de kans binnen CCEP meer aandacht te schenken aan procesdiscipline. Zodat we ons alvast konden voorbereiden en anticiperen op de in de eerste fase vastgestelde best practices. Dit maakte ons beter georganiseerd en ‘responsive’ toen we na de pandemie gingen uitrollen.”

“Tijdens de pandemie versnelden we ook andere werkzaamheden. Vooral het verandermanagement binnen het hele bedrijf. Niet alleen voor de keten, maar ook onder andere op financieel gebied. Denk verder aan het vaststellen van de juiste boodschap over waarom zaken veranderen, het uitvoeren van de juiste, voor iedere regio cultureel aangepaste, communicatie en de productie van een grote hoeveelheid trainingsmateriaal. Alles gericht op een mentaliteitsverandering. Dit is echt heel belangrijk voor het slagen van een dergelijk traject én een goede implementatie.”

Inmiddels is CCEP halverwege het SAP IBP-implementatieproces. “Het proces verloopt stap voor stap. Als deze implementatie is afgerond, willen we continu doorontwikkelen. Vooral om nieuwe technologie, zoals van SAP, te implementeren. Zo willen we na de transitie SAP S4/HANA en al onze logistieke applicaties boven op het SAP IBP-platform zetten. Hiermee hebben we dan een compleet end-to-end applicatielandschap met de juiste oplossingen.”

Doe goed huiswerk

Wanneer bedrijven een transitieproces starten, zijn er een aantal zaken om goed op te letten, zegt Tim Marsden. “In de eerste plaats moet je goed je huiswerk doen en zowel naar procesveranderingen, als toekomstige ambities kijken. Dit is de basis voor de uiteindelijke technische platformkeuze. Kijk ook naar de datakwaliteit. Deze moet betrouwbaar zijn, voordat de data in het nieuwe systeem terecht komen. Hoe eerder je hiernaar kijkt, hoe makkelijker je dataproblemen voorkomt.

“Gebruik de SAP Data Audit-diensten. Hiermee kunnen SAP IBP-gebruikers hun huidige applicatielandschap scannen op datacomptabiliteit met de toekomstige IBP-modellen. De uitkomsten gaven ons goede inzichten en op basis van de aanbevelingen hebben we de comptabiliteit verbeterd. Andere belangrijke tips zijn de juiste experts aan boord halen en een goede relatie met het SAP-productieteam onderhouden.”

“Last, but not least is dit een verandering op bedrijfsniveau. Je gaat transformeren en je hele bedrijf veranderen. Dit betekent dat voor het verandermanagement alle neuzen dezelfde kant op moeten staan. Niet alleen op directieniveau, maar in de hele organisatie. Zorg dat iedereen ervan doordrongen is en hoe de nieuwe manier van werken de bedrijfsontwikkelingen beïnvloeden”, besluit Marsden.

Door: Floris Hulshoff Pol

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!