Witold Kepinski - 03 juli 2023

Collectieve actie vereist voor tekort aan cyber en security talent

Er is collectieve actie vereist als het gaat om het tekort aan talent op gebied van veiligheid in onze digitaliserende samenleving. De oplossing zit niet alleen in het aantrekken van meer mensen, maar ook in efficiënter werken. Zo staat in de nieuwe Human Capital Agenda Security 2023-2026, die op 29 juni aan prof. mr. Lokke Moerel (Cyber Security Raad, Universiteit Tilburg, en Morrison & Foerster) is overhandigd tijdens het 10-jarig jubileum van Security Delta (HSD) in Den Haag (foto). Alleen door krachten te bundelen ontstaat er uitvoeringkracht om de Agenda te kunnen realiseren en is opschaling van succesvolle projecten mogelijk.

Collectieve actie vereist voor tekort aan cyber en security talent image

De Human Capital Agenda (HCA) Security is ontwikkeld door het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD) in samenwerking met het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD). Het vormt de basis om met dcypher, Topsector ICT, het ministerie van Economische Zaken en de Rijksoverheid het gesprek voort te zetten over de samenwerking op talent voor cybersecurity. Zo’n 70 partijen hebben bijgedragen aan de vorming van de agenda en de daarin voorgestelde interventies. De HCA Security legt met deze brede betrokkenheid de grondslag voor uitvoering en opschaling in de gehele beroepskolom en op regionaal en nationaal niveau.

Lokke Moerel: “Het gebrek aan cybersecurity talent is inmiddels zo nijpend dat dit zelf een belangrijk veiligheidsrisico is. Na al het onderzoek naar welke cyber competenties en skills nu precies nodig zijn, is het tijd voor gecoördineerde actie. De tekorten zijn zo groot dat geen enkele partij dit meer alleen kan. De vandaag gepresenteerde Human Capital Agenda geeft een goede roadmap voor deze gecoördineerde actie. Ik roep hierbij alle partijen op - zowel bedrijven, de overheid en opleidingsinstituten – om zich achter deze agenda te scharen en deze gezamenlijk te gaan uitvoeren.”

Knelpunten & interventies

Het talentvraagstuk is een complexe uitdaging. De HCA Security signaleert en analyseert grotere knelpunten waaraan een programmatische aanpak van 25 interventies zijn gekoppeld. Deze interventies zijn gericht op het versterken en monitoren van arbeidsmarktinzichten, de ontwikkeling van specifieke trainingsmodules en -programma’s voor professionals en carrièreswitchers, flexibilisering van de werkverdeling, het aantrekken van ondervertegenwoordigde groepen en het promoten van werken aan veiligheid in een digitaliserende wereld, ondersteuning van HR en effectieve leergemeenschappen én competentieontwikkeling op het gebied van beveiliging.

Voor sommige interventies kunnen lopende projecten worden gebundeld en opgeschaald. Interventies die nog niet gesteund zijn door lopende initiatieven vergen intensief schakelen met nationale stakeholders en regionale netwerken van kennisinstituten, opleiders en bedrijven. Samen met andere stakeholders pakken we door met een gezamenlijk financieel- en actieplan op basis van deze agenda.

Mark Ruijsendaal, programmamanager Talent van HSD: “Zorgen dat er voldoende en vaardig talent is voor de arbeidsmarktbehoefte is een complexe en grote opgave. Het vraagt inspanning en samenwerking van veel partijen. We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten met het nemen van actie, het gaat ten koste van onze veiligheid en economische kansen. We moeten diverse talenten interesseren, aantrekken, ontwikkelen en behouden. Maar ook het werk beter organiseren en verdelen. We nodigen partijen uit hieraan bij te dragen en de handen ineen te slaan."

Krachten bundelen

Om de HCA Security te realiseren zijn Security Delta (HSD) en Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) een samenwerking aangegaan gericht op het coördineren, opschalen en uitvoeren van activiteiten op gebied van talentontwikkeling en het vergroten van de cyberweerbaarheid van Nederland. Daarnaast heeft het IT Verband Zuid-Holland onlangs 7.1 miljoen euro subsidie ontvangen uit het groeifonds om een programma van 17 miljoen uit te voeren om het tekort aan IT (security) talent in het mkb terug te dringen. Ook andere programma’s met soortgelijke ambitie, waarin HSD en CVD als partners optrekken, zijn in voorbereiding. Waaronder een programma gericht op het ontwikkelen van leergemeenschappen cybersecurity tussen beroepsopleidingen en netwerken van mkb, geleid door het CVD.

Ben Kokkeler, directeur-bestuurder CVD: “Het realiseren van digitaal veilige werkplekken en veilige afstemming tussen mkb’s in netwerken en leveranciersketens vergt structurele samenwerking in publiek-private consortia. Hiervoor is het belangrijk dat werkplekleren en praktijkleren centraal staan en dat deze goed ingebed zijn in praktijkonderzoek om van de laatste inzichten gebruik te kunnen maken.”

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!