Martijn Kregting - 03 juli 2023

Regio Rijnmond werkt Digizorg-app voor ondersteuning tijdens behandeltraject

Van patiënt naar ontwikkelaar: dat is het proces dat Merel doormaakte vanaf het moment dat er bij haar borstkanker werd vastgesteld. Na aanvankelijke verbazing bij de destijds 28-jarige UX-designer bij KLM over de technologische achterstand die zij in de zorg tegenkwam, besloot zij om haar ervaringen in te zetten voor anderen. Vier jaar later werkt Merel met een team specialisten aan Digizorg, een platform om patiënten te ondersteunen tijdens hun behandeltraject.

Regio Rijnmond werkt Digizorg-app voor ondersteuning tijdens behandeltraject image

In een artikel op Amazing Erasmus vertelt Merel (links op de foto) haar verhaal. Hoe haar wereld in 2028 op zijn kop stond na de ontdekking van een knobbeltje in haar borst. Hoe ze een jaar lang een reeks behandelingen en operaties onderging in het Erasmus MC. Hoe ze op zoek moest naar een nieuwe invulling van haar leven toen ze moest stoppen met werken. En hoe moeilijk het was om alle informatie van de diverse behandelaars in haar zorgtraject te bewaken. Want vanaf het moment van de diagnose werd Merel naar eigen zeggen overspoeld met informatie. “Ik was blij dat ik kon inloggen in het patiënten-portaal van het Erasmus MC om te zien waar en met wie mijn afspraak was. Maar door de beperkte functies van het portaal voelde het alsof ik terugging in de tijd.”

Verbeteren informatievoorziening

Die overvloed aan informatie maakte soms dat Merel belangrijke stappen in het zorgproces over het hoofd zag. Bijvoorbeeld de cruciale stap om bloed te laten prikken voorafgaand aan chemotherapie. “Er zijn talloze processen die ineenstorten als je dat ene zinnetje over het hoofd ziet. Je realiseert je dit pas als je die fout maakt. Hierdoor begon ik me steeds meer af te vragen of de informatievoorziening niet beter kon.”

Vanuit deze ervaring en haar professionele achtergrond, zag Merel veel ruimte voor verbetering van de communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten. Het eerste resultaat was concept voor een app om patiënten te ondersteunen gedurende hun behandeltraject. Bijvoorbeeld om updates te ontvangen in het ziekenhuis of thuis wachtend op de volgende stap, zoals over de uitslag van de bloedcontrole voorafgaand aan de chemotherapie. Maar ook een app die informatie bood over de behandelaars en hun rollen, alternatieven voor het moeten wachten (zoals voor Merel het bedenken van de app), digitaal aanmelden en vragenlijsten invullen.

Via haar artsen - Linetta Koppert en Agnes Jager – bereikte het concept zelfs de Raad van Bestuur van het Erasmus. “Dat was echt heel bijzonder”, vertelt Koppert: “Merel die met haar telefoon een zelfontworpen doorkijk gaf naar passende zorg, aansluitend op de behoefte van patiënten en zorgverleners!”

Digizorg geeft overzicht en controle

Inmiddels, vier jaar later, ziet Merel haar concept – en droom – werkelijkheid worden in de vorm van Digizorg. Dit platform moet in de vorm van een app alle gezondheidszaken bundelen en de patiënt de controle geven over zijn of haar behandeltraject. Eén compleet overzicht van de informatie en medische geschiedenis van de patiënt in plaats van losse dossiers. Voor die informatie-uitwisseling leunt Digizorg op CumuluZ. Dit platform maakt dat alle gezondheidsdata systeemonafhankelijk beschikbaar voor zorgverlener en patiënt.

Merel benadrukt dat het platform nog aan het begin staat. “Maar ik ben ongelooflijk trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Digizorg is meer dan alleen een app. Het verbindt patiënten en zorgverleners op de momenten dat ze elkaar het meest nodig hebben. Of het nu gaat om het stellen van vragen, het delen van antwoorden, het voeren van moeilijke gesprekken of het doen van eenvoudige controles.”

Dr. Koppert noemt als voordeel van de app onder meer dat zij patiënten door middel van 'kwaliteit van leven'-vragenlijsten gedurende het traject kan volgen. “Hierdoor kan de patiënt niet alleen de regie nemen, maar kunnen zorgverleners ook gerichter inspelen op specifieke behoeften. Een ziekenhuisbezoek is niet altijd nodig, soms is een berichtje of notificatie voldoende. Dit biedt ook voordelen voor zorgverleners, omdat zij hun tijd efficiënter kunnen inzetten.”

Ontwikkeling in brede samenwerking

Momenteel wordt de app uitgetest onder patiënten van het Erasmus MC. Er wordt echter al samengewerkt met andere ziekenhuizen in de regio Rijnmond, ouderenzorgorganisaties, eerste lijn en medische diagnostiek om de app door te ontwikkelen voor complete netwerkzorg.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!