Witold Kepinski - 04 juli 2023

ING: Groeitempo IT-dienstensector blijft hoger dan bbp-groei

De IT-dienstensector groeit in 2023 en 2024 naar verwachting met 4,5% en 2,5% respectievelijk. Daarmee daalt het groeitempo iets ten opzichte van 2021 en 2022, waarin de coronapandemie zorgde voor snelle adoptie van digitale producten en diensten, maar de sector groeit nog altijd hard ten opzichte van het BBP.

ING: Groeitempo IT-dienstensector blijft hoger dan bbp-groei image

De groei wordt gedreven door onder andere cyberbeveiligingsdiensten die in trek blijven, maar ook door vraag naar automatisering en door het uitbesteden van IT-diensten en IT-infrastructuur zoals off-premise datacenters. Dat blijkt uit onderzoek van ING Research.

IT-dienstensector groeit ook door in 2023 en 2024
Veel bedrijvenverwachten in 2023 meer uit te geven aan IT-dienstverlening en cloudinfrastructuur. Nederlandse IT-dienstverleners profiteren van deze trends doordat Nederland een belangrijke spil in de Europese cloudinfrastructuur is. Toch kan de sector niet ongeremd doorgroeien. Redenen hiervoor zijn de iets langzamer draaiende Nederlandse economie, het nog altijd prangende arbeidstekort en de stijgende lonen. Even leek de Nederlandse IT-sector zelfs te krimpen in het eerste kwartaal van 2023 door afnemende vraag naar IT-apparatuur. Maar na revisie van het CBS, bleek dat de sector zelfs een bescheiden groei doormaakt. Wij verwachten dus dat de sector doorgroeit in zowel 2023 als in 2024.

Het arbeidstekort blijft de belangrijkste uitdaging voor de IT-dienstensector
Het percentage bedrijven dat het personeelstekort als een rem op groei ervaart blijft hoog. In het tweede kwartaal van 2023 gaf maar liefst 42% van de ondernemers aan dat het personeelstekort de belangrijkste belemmering is voor groei. Dat is marginaal lager dan op het hoogtepunt in het derde kwartaal van 2022 (46%). Het vinden van goede arbeidskrachten blijft dus een structurele uitdaging in de IT-sector. Toch zien de meeste IT-ondernemers de toekomst zonnig in. Zo verwacht het overgrote deel (88%) van de ondernemers hun investeringen gelijk te kunnen houden of te kunnen verhogen in 2023.

Aantal openstaande vacatures stijgt licht
Gezien het nijpende personeelstekort is het niet verrassend dat het aantal vacatures in de TMT sector hoog is. Het aantal openstaande vacatures steeg licht (met ongeveer 300) in het eerste kwartaal van 2023. Vooral aan developers is een tekort. Bij verschillende IT-dienstverleners speelt dan ook de discussie of een deel van dit tekort in de toekomst niet op te lossen is met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Generatieve AI is bijvoorbeeld al in staat om code te schrijven. AI biedt kansen om het arbeidstekort het hoofd te bieden, maar zal op korte termijn geen oplossing zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over de betrouwbaarheid en veiligheid van AI-toepassingen. Bijvoorbeeld waar aansprakelijkheid ligt als er iets misgaat.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!