Witold Kepinski - 14 juli 2023

Atos lanceert Technology Consulting

Atos lanceert Technology Consulting: een nieuwe reeks adviesdiensten om topfunctionarissen van bedrijven in staat te stellen bestaande en nieuwe technologieën maximaal in te zetten en hun strategische doelstellingen te realiseren. Technology Consulting wordt gelanceerd in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar zal wereldwijd actief zijn. Deze nieuwe dienstverlening is een belangrijke pijler van de transformatiestrategie van Atos Tech Foundations.

Atos lanceert Technology Consulting image

Tijdens de Analistendag die op 7 juni in Parijs op het programma stond, kondigde Atos een herijking aan van het aanbod van Tech Foundations om beter te kunnen inspelen op veranderende klantbehoeften. Zo moeten bedrijven innovatief en wendbaar blijven om effectief te opereren in de complexe omgeving van edge en cloud computing. Dit vereist onder meer een goede afstemming van de IT-besluitvorming en -implementatie op de bedrijfsstrategie. Technology Consulting is synoniem aan een nieuw aanbod dat organisaties zowel op strategisch als technologisch niveau ondersteuning biedt en hen in staat stelt snel en flexibel te anticiperen op nieuwe technologische ontwikkelingen en te innoveren.

Als onderdeel van Atos, een wereldwijde IT-dienstverlener, beschikt Technology Consulting over de schaalgrootte om klanten in alle regio’s te ondersteunen en te begeleiden tijdens hun digitale transitie. Klanten kunnen hierbij een beroep doen op het omvangrijke ecosysteem van Atos, inclusief technologische partners, hyperscalers en wetenschappers. Technology Consulting wordt geleid door een internationaal team van experts, dat in de komende periode verder wordt uitgebreid. Dit team richt zich op de maximale inzet van generatieve kunstmatige intelligentie, data-analytics, automatisering en het Internet of Things. Zo stelt Technology Consulting klanten in staat steeds complexere digitale omgevingen te beheren en tegelijkertijd rekening te houden met specifiekemarktomstandigheden.

"Technology Consulting bouwt voort op Atos' strategische expertise en lange staat van dienst als internationale IT-dienstverlener. Onze experts maken gebruik van bewezen methodologieën, we hebben een wereldwijde aanwezigheid en beschikken over het vermogen lokale markten met op maat gemaakte oplossingen te bedienen. Onze organisatie wordt gekenmerktdoor een ‘hands on’-mentaliteit en is een betrouwbare partner van organisaties. Zo kunnen we veel bedrijven al meer dan twintig jaar tot onze klanten rekenen”, vertelt Stéphane Richard, Global Head of Technology Advisory & Customized Services van Atos. “Technology Consulting biedt een ondersteuning die goed aansluit op het multidisciplinaire karakter van digitale transformaties. Zij zorgt dat technologie ten volle wordt benut en kan zo een stevig fundament creëren onder veranderende bedrijfsstrategieën."

"Met Technology Consulting bouwen we aan een moderne en aantrekkelijke dienstverlening voor onze klanten, wijzen we hen de weg tijdens transformaties naar een nieuwe omgeving en helpen hen daarbij risico's en kansen te identificeren. Ons uitgebreide portfolio - van assessment tot strategieontwikkeling - staat aan de basis van een roadmap waarmee klanten invulling geven aan hun zakelijke transformaties”, zegt Aleksandra Tyszkiewicz - Hoofd Technology Consulting van Atos. “We hebben een wereldwijde aanwezigheid, maar zijn tegelijkertijd stevig verankerd in lokale markten. Technology Consulting richt zich op het geleidelijk en consistent uitbouwen van onze klantrelaties, gebaseerd op de rijke ervaring die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd in uiteenlopende sectoren en door onze samenwerking met verschillende organisaties."

Technology Consulting maakt - samen met Customized Services, Integration Services en Maintenance & Support Services - deel uit van de business unit Tech Foundations' "Technology Advisory & Customized Services", dat in 2022 een omzet realiseerde van 0,9 miljard euro

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!