Witold Kepinski - 04 september 2023

Instellingen sluiten via SURF raamovereenkomst met drie EdTech leveranciers

Negen instellingen hebben samen met SURF succesvol één perceel van de openbare Europese aanbesteding ‘e-Portfolio en Programmatisch toetsen’ afgerond. Er zijn raamovereenkomsten met een looptijd van maximaal vijf jaar afgesloten met drie EdTech leveranciers: eJournal B.V., Drieam B.V. en Pebble Learning Ltd.

Instellingen sluiten via SURF raamovereenkomst met drie EdTech leveranciers image

Voortraject met deskundigen

Verschillende deskundigen van de deelnemende instellingen hebben, begeleid door SURF, bijna twee jaar gewerkt aan onder andere de visievorming, het opstellen van (niet-)functionele wensen en eisen en andere documenten. Een onderdeel van dit proces was de uitvoering van een marktconsultatie. Hierbij hebben we bij marktpartijen getoetst of de oplossingsrichtingen en ideeën aansluiten bij wat de markt - die continu in beweging is - kan leveren. Dit heeft veel bruikbare en nieuwe informatie opgeleverd. Op basis van het resultaat van de marktconsultatie hebben we aanpassingen doorgevoerd in de documentatie voor de aanbesteding. Hierdoor sluit de aanbesteding beter aan bij de behoeften van instellingen en bij wat de markt te bieden heeft.

Scope

De aanbesteding is opgedeeld is twee percelen:

  • Perceel 1: portfolio voor Entrustable Professional Activities (EPA's)*
  • Perceel 2: ontwikkel- en assessment portfolio ter ondersteuning van formatief handelen en programmatisch toetsen

Er is gezocht naar een breed inzetbaar e-portfolio, dat geïntegreerd kan worden met een LMS en dat zowel te gebruiken is door opleidingen die op zoek zijn naar een flexibele, laagdrempelige oplossing voor het formatief handelen, longitudinaal volgen en flexibel en gepersonaliseerd leren en toetsen als door opleidingen die (elementen van) programmatisch toetsen willen inzetten.

Gecontracteerde leveranciers perceel 2

Voor perceel 2 zijn er raamovereenkomsten afgesloten met de volgende leveranciers:

  • eJournal met het product eJournal;
  • Drieam met het product Portflow en
  • Pebble Learning met het product PebblePad

De raamovereenkomsten zijn afgesloten voor vier jaar, met een optie deze nog een keer met één jaar te verlengen.

Minicompetitie

Om oplossingen beschikbaar te maken die voldoen aan de voorwaarden, wensen en behoeften van de deelnemende instellingen is er gekozen voor de uitvoering van een minicompetitie. Deelnemende instellingen selecteren door middel van één of meerdere minicompetities de leverancier(s) die het beste aansluiten bij de behoefte van de instelling. Dit biedt de mogelijkheid om, binnen vooraf vastgestelde kaders, sturing te geven aan de uitvraag en zo de best passende oplossing te selecteren.

In de aanbestedingsfase zijn de oplossingen van de gecontracteerde leveranciers al getoetst op functionele eisen en wensen, maar ook op het gebied van privacy, security, inclusiviteit, visie op het onderwijs, een roadmap en het onderhoud/beheer. Instellingen kunnen de oplossing dus afstemmen op de processen van de instelling. De eerste minicompetitie is inmiddels van start gegaan.

Heraanbesteding perceel 1

Op perceel 1 zijn niet voldoende inschrijvingen van leveranciers binnengekomen. Dit perceel is dus nog niet gegund en is via een heraanbesteding opnieuw gepubliceerd.

* EPA’s zijn kernhandelingen van de health professional, die zij in het kader van hun beroep moeten kunnen uitvoeren. Het EPA portfolio ondersteunt programmatisch toetsen.

ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!