Martijn Kregting - 19 september 2023

DTC komt op 5 oktober met webinar over impact NIS2

Nu de invoering van Europese richtlijn NIS2 geleidelijk dichterbij komt, groeit ook het aantal vragen van bedrijven. Bijvoorbeeld of zij onder de richtlijn vallen, wat de impact is als dit zo is, wat de meldplicht voor hen inhoudt. Gelijke tred hiermee houdt het aantal initiatieven van bedrijven en instanties om met antwoorden te komen. In dit kader houdt het Digital Trust Center (DTC) op 5 oktober het webinar ‘De impact van NIS2 op jouw organisatie’. Het DTC ondersteunt niet vitale ondernemingen en mkb-bedrijven in het verbeteren van hun cyberweerbaarheid.

DTC komt op 5 oktober met webinar over impact NIS2 image

NIS2 is een Europese richtlijn op het gebied van cybersecurity en de omgang met cyberincidenten. Duizenden organisaties in Nederland zullen eind 2024 aan de wetgeving die voortkomt uit deze richtlijn moeten voldoen. NIS2 moet namelijk uiterlijk 17 oktober volgend jaar omgezet zijn in lokale wetgeving. Het Digital Trust Center (DTC) heeft als doel om zijn doelgroep zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering van deze wetgeving.

Webinar eerste stap

Dat doet het DTC onder meer door een webinar voor alle ondernemers van Nederland te organiseren op 5 oktober 2023. Het webinar is een gezamenlijk initiatief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het DTC. Michel Verhagen, manager van het DTC, noemt het webinar een eerste stap in de bewustwording van ondernemers dat de nieuwe wetgeving er aan komt.

“Veel organisaties willen weten of de nieuwe wetgeving voor hen relevant is en wat dit in de praktijk gaat betekenen. Hoewel nog lang niet alles bekend is over deze wet, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. En we gaan tijdens het webinar in op de maatregelen die je nu al kunt nemen om je organisatie digitaal veiliger te maken.”

Verschillende experts komen in het webinar aan het woord en gaan in op vragen als:

  • Wat betekent de NIS2 voor jouw organisatie?
  • Hoe zit de doorvertaling van de NIS2 naar Nederlandse wetgeving in elkaar?
  • Hoe kan jouw organisatie nu al haar digitale weerbaarheid verder versterken en anticiperen op wat de NIS2 gaat verplichten?

Actueel beeld

Het webinar moet een actueel beeld geven van de belangrijkste thema’s uit de NIS2-richtlijn die van invloed zijn op je organisatie. Dat doet het met informatie over de context en totstandkoming van de richtlijn. Ook worden in het webinar een aantal thema’s, waaronder de zorgplicht, meldplicht, registratie en toezicht behandeld.

“Voor bedrijven die onder de NIS2-richtlijn vallen, maar ook voor bedrijven daarbuiten, is het nu al van groot belang om maatregelen te treffen die je beter beschermen tegen cyberaanvallen en cybercriminelen”, vervolgt Verhagen. “Je kunt vaak zonder een al te grote investering al aan de slag met de weerbaarheid van je bedrijf door bijvoorbeeld een risicoanalyse te maken, multifactor-authenticatie in te stellen en een goede back-up te maken."

Lees ook het interview dat Dutch IT Leaders eerder dit jaar met Michel Verhagen had.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!