Martijn Kregting - 21 september 2023

Externe inhuur ICT’ers bij overheid blijft ruim boven Roemer-norm

Nederlandse ministeries en uitvoerende instanties blijven ook in 2023 vaak te veel ICT’ers inhuren. Dat schrijft Computable. Ook voor volgend jaar worden nog hoge inhuurpercentages verwacht. Een van de oorzaken is dat men er niet in slaagt voldoende ICT-medewerkers in dienst te nemen.

Externe inhuur ICT’ers bij overheid blijft ruim boven Roemer-norm image

Computable somt een aantal percentages op die ruim boven de Roemer-norm liggen. Volgens die uit 2010 stammende norm (vernoemd naar toenmalig SP-leider Emile Roemer) moeten de uitgaven aan externe inhuur onder de 10 procent van de totale personele uitgaven moeten blijven.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorziet voor 2023 een percentage externe inhuur van ‘ruim boven de 10 procent’. Voor diverse instanties die onder EZK vallen, liggen de percentages ook hoog: 17,7 procent voor de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur; 24,1 procent voor de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Beide instanties verwachten nog ‘aanzienlijk hogere’ percentages voor 2024.

Krapte op arbeidsmarkt

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) claimt dat het percentage externe ICT’ers bij de instantie (56,6%) te maken heeft met het feit dat ICT-beheer en -ontwikkeling voor het rijksbreed actieve agentschap een kerntaak is. 'Dit maakt externe inhuur boven de Roemer-norm onvermijdelijk’, aldus de instantie, ‘gegeven de bestaande krapte op de arbeidsmarkt en de wisselende behoefte aan gespecialiseerde ICT-kennis.’ Voor 2024 verwacht DICTU een percentage externe ICT-inhuur van bijna 48 procent.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een uitvoeringsinstantie van het ministerie van OCW, slaagt er ook niet in om zelf voldoende ICT’ers aan te trekken. Als redenen voert DUO schaarste van ICT-personeel en de toename van het eigen takenpakket aan. Momenteel liggen de kosten voor externe inhuur van ICT’ers op bijna 40 miljoen euro per jaar. DUO geeft wel aan dat het probeert relatief dure externe medewerkers te ‘verambtelijken’(oftewel in dienst te nemen). Zo kan het ook meer eigen ICT-kennis in huis halen.

Externe inhuur blijvend nodig

Het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) – onderdeel van het ministerie van BZK, laat weten dat externe inhuur blijvend nodig is. Ook hier wordt toenemende vraag naar ICT-talent in combinatie met schaarste op de arbeidsmarkt genoemd als oorzaak. Percentages worden hier niet genoemd.

Bij Logius, dat digitale diensten en producten voor de digitale overheid beheert en ontwikkelt, stijgen de kosten voor externe inhuur tot slot in 2024 van 36 miljoen euro naar 51,6 miljoen euro. Volgens Logius heeft deze stijging te maken door een verschuiving van uitbesteed werk naar externe inhuur.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!