Witold Kepinski - 26 september 2023

AWS ondersteunt HBO studenten met cloud skills

Hoewel hogescholen een kweekvijver zijn voor nieuw IT-talent, ontbreekt het nog aan onderwijs dat is gericht op de ontwikkeling van cloud skills. Op de arbeidsmarkt is een grote behoefte aan zulke vaardigheden en is sprake van een groeiend tekort aan cloudprofessionals. Om deze ‘Cloud Skills Gap’ te dichten, heeft Amazon Web Services (AWS) een aanbod ontwikkeld dat het hbo in staat stelt de cloud te integreren in hun curricula. Met dit doel lanceert AWS een Education Landing Zone. Deze worden allereerst ingezet bij InHolland, Hogeschool Windesheim, Fontys en Hogeschool Utrecht.

AWS ondersteunt HBO studenten met cloud skills image

Een Landing Zone is een preconfigureerde AWS-omgeving die is ontworpen om te helpen voldoen aan beveiligings- en compliance-eisen. Met deze Education Landing Zone kunnen hbo’s en universiteiten met AWS samenwerken om cloudinfrastructuur te implementeren waarmee hun studenten veilig kunnen oefenen met de cloudtechnologie.

Integratie cloud skills in curricula hoger onderwijs

AWS heeft in de afgelopen periode een rondgang gemaakt langs hbo-opleidingen om in kaart te brengen welke behoeftes er zijn om IT-studenten te kunnen opleiden in cloudtechnologie. In Nederland volgen per jaar ruim vijfduizend studenten een IT-opleiding. Docenten geven aan dat zij graag ondersteund worden in het vertrouwd raken met de cloud en mogelijkheden willen creëren om hbo-studenten toegang te bieden tot gereedschappen die ze nodig hebben op hun toekomstige werkplek of tijdens stages. Uit de gesprekken met AWS blijkt dat docenten en studenten met opdrachten aan de slag willen gaan die een afspiegeling zijn van situaties waarin ze tijdens of na hun opleiding mee te maken kunnen krijgen.

AWS heeft inmiddels een begin gemaakt met het integreren van de cloud in het hoger beroepsonderwijs, onder meer bij InHolland, Hogeschool Windesheim, Fontys en Hogeschool Utrecht. Zij heeft hiervoor de krachten gebundeld met FourCo. Samen met AWS ontwikkelde deze IT-consultant de Education Landing Zone, volledig afgestemd op de behoeftes van specifieke IT-opleidingen. Met dit aanbod stelt AWS de hogescholen in staat om aan de slag te gaan met hun cloudtechnologie, zodat zij tijd, geld en middelen kunnen besparen. Hiermee is het mogelijk een veilige AWS-omgeving in te richten die bestaat uit meerdere accounts. Zo wordt gehoor gegeven aan de groeiende behoefte aan IT-professionals die beschikken over cloud skills.

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!