Witold Kepinski - 28 september 2023

AI Chatbot verheldert standpunten Politieke Partijen voor Verkiezingen 2023

Met de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 in aantocht introduceert WijsStemmer.nl een platform dat kiezers helpt zich te verdiepen in de exacte standpunten van politieke partijen. Door middel van geavanceerde chatbots kunnen kiezers elke, voor hen belangrijke, vraag direct stellen aan de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen.

AI Chatbot verheldert standpunten Politieke Partijen voor Verkiezingen 2023 image

WijsStemmer.nl is een combinatie van snelheid, nuance en transparantie. In plaats van te vertrouwen op algemene stemadviezen, samenvattingen en oneliners, krijgen kiezers directe antwoorden uit de originele verkiezingsprogramma’s zo melden de  initiatiefnemers.

Elk antwoord is vergezeld van een bronvermelding, zodat kiezers precies kunnen zien op welke delen van het verkiezingsprogramma het antwoord is gebaseerd. Deze transparantie zorgt ervoor dat kiezers een helder en onbevooroordeeld beeld krijgen van de standpunten van de partijen.

“Met WijsStemmer.nl willen we kiezers de mogelijkheid bieden om zich te richten op de onderwerpen die zij persoonlijk belangrijk vinden, in plaats van te vertrouwen op de prioriteiten van een stemadvies systeem. Tegelijkertijd besparen we kiezers de moeite om verkiezingsprogramma’s van kaft tot kaft door te nemen”, zegt Sjoerd van Tilburg van WijsStemmer.nl

Een van de innovatieve features van WijsStemmer.nl is de mogelijkheid om vragen in verschillende talen te stellen. De chatbot herkent automatisch de taal en geeft antwoord in dezelfde taal.

“Met deze functie willen we ook het deel van de Nederlandse bevolking dat de taal minder goed beheerst, de kans geven om de juiste informatie te verkrijgen,” voegt Sjoerd toe.

Als een verkiezingsprogramma geen antwoord geeft op een gestelde vraag omdat het onderwerp niet wordt behandeld, zal de chatbot dit duidelijk aangeven. Echter, als er wel antwoord gegeven kan worden, is het heel eenvoudig voor gebruikers om te zien op welke tekstdelen van de originele tekst het antwoord gebaseerd is.

Dit zorgt ervoor dat de nuance van antwoorden, vooral bij complexe vraagstukken, overeind blijft. Het is een belangrijk aspect, aangezien sommige verkiezingsprogramma’s veel uitgebreider zijn en een breder scala aan onderwerpen behandelen, terwijl andere beperkter zijn en mogelijk niet op alle vragen antwoord kunnen geven.

WijsStemmer.nl belooft volgens CVan Tilburg een game changer te zijn in de aanloop naar de verkiezingen, door kiezers een nieuw niveau van inzicht en begrip te bieden over waar politieke partijen echt voor staan.

https://wijsstemmer.nl/

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!