Wouter Hoeffnagel - 05 november 2023

Topsector ICT presenteert eerste Kennis- en Innovatieagenda Digitalisering

De KIA Digitalisering is vandaag gepresenteerd als onderdeel van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) voor de periode 2024-2027. Bedrijven, kennispartijen en overheden bekrachtigen in het convenant hun inzet op belangrijke innovatiethema’s voor de komende jaren binnen het zogeheten Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid van het Ministerie van EZK.

Topsector ICT presenteert eerste Kennis- en Innovatieagenda Digitalisering image

Het is voor het eerst dat er een aparte Kennis- en Innovatieagenda (KIA) is voor digitalisering en informatietechnologieën (DIT’s). Topsector ICT is coördinator van de KIA Digitalisering. Nederland zet hiermee een belangrijke stap om een strategisch kader te schetsen voor de programmering van kennis en innovatie op het gebied van digitalisering in de komende vier jaar.

Met behulp van de KIA worden inspanningen van verschillende kennisinstellingen en bedrijven beter op elkaar afgestemd en wordt publiek-private samenwerking bevorderd. “Dit is nodig om tot slimme oplossingen te komen voor belangrijke economische én maatschappelijke uitdagingen waar niet alleen Nederland, maar ook de rest van de wereld, voor staat”, licht Frits Grotenhuis, directeur van Topsector ICT, toe.

Vijftal missies

Het kabinet heeft onlangs de missies in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid herijkt. Er zijn nu vijf centrale missies op het gebied van gezondheid & zorg, landbouw, water & voedsel, veiligheid, energietransitie en tot slot de circulaire economie. Digitalisering en informatietechnologie zijn essentieel om tot innovatieve oplossingen te komen voor de gigantische uitdagingen binnen die missies. Topsector ICT, initiator en coördinator van de KIA Digitalisering krijgt dan ook steeds meer vragen van andere (top)sectoren om kennis en innovatie samen verder te brengen en zo invulling te geven aan de digitale transitie.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “We willen graag dat Nederland innovatief aan de top blijft. Alleen zo kunnen we grote uitdagingen op het gebied van technologie, klimaat, digitalisering en veiligheid aan. Door hier kennis om te zetten in innovatie kunnen we maatschappelijke uitdagingen oplossen, verminderen we onze afhankelijkheid van niet-EU-landen én zorgen we voor banen en inkomsten van toekomstige generaties. Publieke en private partijen die gemotiveerd samen willen werken: dát is de kracht van een sterk en innovatief Nederland bijvoorbeeld als het gaat om digitale technologieën en -infrastructuur.”

Digitale sleuteltechnologieën

Van de vierenveertig sleuteltechnologieën waarop het kabinet inzet bij het uitvoeren van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid zijn er zeven digitaal. Het gaat om:

  • Artificial Intelligence
  • Data science, data analytics & data spaces
  • Cyber security technologies
  • Software technologies & computing
  • Digital connectivity technologies
  • Digital Twinning & Immersive technologies
  • Neuromorphic technologies

Drie luiken

In de KIA Digitalisering wordt onderscheid gemaakt tussen drie luiken op het gebied van Digital and Information Technologies (DIT’s):

  • Innoveren MET DIT’s (ten behoeve van het ontwikkelen van oplossingen binnen de vijf missies)
  • Reflectie OP DIT’s (zorgen voor verantwoorde ontwikkeling en toepassing van de digitale transformatie en de zeven sleuteltechnologieën)
  • Innoveren MET DIT’s (fundamentele kennisontwikkeling en verdere ontwikkeling van de zeven digitale sleuteltechnologieën in samenwerking met de KIA Sleuteltechnologieën)

Deze drie luiken vormen één geheel, grijpen op elkaar in en versterken elkaar.

Bij de totstandkoming van de KIA Digitalisering zijn in de zomer van 2023 tientallen stakeholders uit kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven geraadpleegd. Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de overige KIA’s. De KIA Digitalisering 2024-2027 is hier beschikbaar.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!