Redactie - 09 november 2023

Hardware handelaar krijgt cel en boete voor overtreden sancties Rusland

De rechtbank in Rotterdam heeft een man uit Rusland veroordeeld tot 18 maanden cel en het bedrijf waaraan hij leiding gaf tot een boete van 200.000 euro. Vast is komen te staan dat zij sancties hebben overtreden die van toepassing zijn op de handel met Rusland. Deze sancties zijn in februari 2022 afgekondigd. De verdachte was geboren in Rusland, handelde al zes jaren in microchips en elektronische goederen en was op de hoogte van de afgekondigde sancties op 25 februari 2022.

Hardware handelaar krijgt cel en boete voor overtreden sancties Rusland image

De rechtspraak.nl meldt: 'De verdachte heeft zich als feitelijke leidinggever van een bedrijf gedurende een periode van ruim zeven maanden schuldig gemaakt aan het in strijd met (Europese) sanctiewetgeving opzetten en uitvoeren van een constructie om elektronische goederen voor tweeërlei gebruik en goederen die kunnen bijdragen aan militaire versterking uit te voeren naar in Rusland gevestigde bedrijven. Deze bedrijven waren actief of stonden in nauw verband met de Russische wapenindustrie en defensiebedrijven.

Omzeilingsroute

De verdachte was een essentiële schakel in deze omzeilingsroute. Hij bestelde, al dan niet in opdracht van deze Russische bedrijven de gesanctioneerde goederen bij leveranciers/producenten, in sommige gevallen nota bene met “End User Statement formulieren" met een fictief bedrijf in Oekraïne als eindgebruiker.

Valse documenten

De verdachte controleerde bij ontvangst van de goederen deze op juistheid en volledigheid en maakte na afstemming met medewerkers van Russische bedrijven voor de uitvoeraangiften valse commercial invoices, waarop een bedrijf op de Malediven als klant is vermeld. De gesanctioneerde goederen werden bij hem thuis opgehaald en de valse facturen werden gebruikt voor de uitvoer ervan via de Malediven, met Rusland als werkelijke eindbestemming.

Kritieke technologie

De verdachte heeft met zijn handelswijze bewust en opzettelijk de door de Europese Unie in het leven geroepen beperkingen omzeild en heeft daarmee internationale en nationale wetgeving ondermijnd. Hij heeft het beoogde doel van de sancties, te weten het afsnijden van kritieke technologie voor Rusland die een bijdrage kunnen leveren aan de technologische verbetering van de defensie- en veiligheidssector in Rusland, op een ernstige wijze geschaad.

Daarbij heeft de verdachte met de valselijk opgemaakte facturen het vertrouwen, dat binnen het maatschappelijk verkeer en - in het bijzonder - binnen de internationale handel gesteld moet kunnen worden in dergelijke documenten, ernstig beschaamd.

Microchips

De verdachte was geboren in Rusland, handelde al zes jaren in microchips en elektronische goederen en was op de hoogte van de afgekondigde sancties op 25 februari 2022. Niettemin ging de verdachte, ten minste vanuit economisch motief, door met deze handel en uitvoer van deze goederen. De verdachte had na het afkondigen van de sancties in feite als 'verdienmodel' het ontwijken van de sancties.

Oorlog in Oekraïne

De verdachte heeft zich niet bekommerd om de bovengenoemde ernstige gevolgen van zijn handelen. Een dergelijk handelen in de omstandigheden dat Rusland een aanvalsoorlog voert tegen Oekraïne rekent de rechtbank de verdachte dan ook ernstig aan.'

Lees ook: OM eist celstraf voor handelaar in sanctie- en dual-use goederen naar Rusland

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!