Wouter Hoeffnagel - 17 november 2023

AP: Wetsvoorstel voor datadeling mist belangrijke waarborg

Het is 'bijzonder ingrijpend' indien overheidsinstanties en private partijen in een samenwerkingsverband persoonsgegevens uitwisselen. Een rechter moet een dergelijke samenwerking daarom voor toetsen, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de voorgenomen regelgeving voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

AP: Wetsvoorstel voor datadeling mist belangrijke waarborg image

De WGS is een nieuwe wet die overheidsorganisaties en in sommige gevallen private partijen mogelijkheden biedt voor het delen van informatie. De AP liet zich eerder al meermaals kritisch uit over dit wetsvoorstel. Nu deelt de toezichthouder ook zijn oordeel over de uitwerking op het wetsvoorstel (BGS). Hierin zijn wijzigingen aangebracht. Zo is onder meer vastgelegd dat er sprake moet zijn van duidelijke en objectieve aanwijzingen voor mogelijke criminaliteit. Daarnaast is mogelijkheid om zonder instemming van het parlement nieuwe samenwerkingsverbanden aan te wijzen geschrapt.

'Belangrijke waarborg ontbreekt'

De AP oordeelt dat met BGS en na opeenvolgende versies van het wetsvoorstel het geheel sterk is verbeterd. Tegelijkertijd ontbreekt echter een belangrijke waarborging, namelijk de voorafgaande toetsing van de rechter.

Daarnaast wijst de AP erop dat bepalingen die burgers moeten beschermen in de wet zelf moeten staan, of de wet de regering binnen bepaalde kaders moet verplichten zulke bepalingen vast te leggen. "Het kan immers niet zo zijn dat die wezenlijke bepalingen er niet of niet voldoende komen. Betrokkenheid van de beide Kamers is op zichzelf al een belangrijke waarborg voor de bescherming van burgers", schrijft de AP op zijn website.

'Neem voorstel nog niet aan'

Indien bovenstaande punten in de WGS worden verwerkt, ontstaat volgens de waakhond een 'aanvaardbaar geheel'. De AP adviseert de Eerste Kamer daarom het voorstel nog niet aan te nemen, maar een aangepaste versie af te wachten.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!