Witold Kepinski - 17 november 2023

Nederland klaar voor een Minister van Digitale Zaken

Een week voor de verkiezingen maken we de balans op: hoe denken Nederlanders over de toekomst van onze digitale samenleving? “Een interessant gegeven is dat veel burgers voor een Minister van Digitale Zaken kiezen. Ook bij politieke partijen wint dit idee aan populariteit”, aldus Rudy van Belkom, directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en initiatiefnemer van de Technologie Kieswijzer.

Nederland klaar voor een Minister van Digitale Zaken image

Genuanceerd beeld
Tijdens de verkiezingscampagnes is er nauwelijks aandacht voor digitale onderwerpen. Terwijl het om thema’s gaat die voor veel mensen belangrijk zijn. Denk aan nepnieuws, digitale inclusie en het gebruik van technologie in het onderwijs. In de kieswijzer beantwoordt de gebruiker vragen over de rol van technologie in de samenleving. Van Belkom legt uit: “Een traditionele stemhulp werkt vaak met stellingen, waarmee je het wel of niet eens bent. De Technologie Kieswijzer doet dat niet. Per vraag kies je uit vijf mogelijke oplossingen voor een probleem. Zo krijg je een genuanceerder beeld van jouw politieke voorkeur. En heb je beter inzicht in hoe jij wilt stemmen.”

Politiek is kritischer
Uit de Technologie Kieswijzer blijkt dat partijen ten opzichte van 2021 kritischer zijn geworden over digitale thema’s. Zo willen de meeste partijen Artificiële Intelligentie (AI) strenger reguleren en zijn ze kritisch op de inzet van digitale technologie in het onderwijs en tijdens demonstraties. “Een interessante verschuiving is dat partijen meer dan in 2021 los willen komen uit de greep van Big Tech. Zowel partijen als burgers vinden dat we moeten investeren in Europese alternatieven en een betere infrastructuur, zodat Europa minder afhankelijk wordt van Big Tech”, aldus Van Belkom. De verantwoordelijkheid voor deze ontwikkelingen zou volgens gebruikers van de Technologie Kieswijzer bij een Minister van Digitale Zaken moeten liggen. Van Belkom: “Het belang van digitalisering rechtvaardigt een eigen ministerie, al kun je je afvragen of dit niet leidt tot verkokering.”

Van Belkom maakte tijdens het 25e ECP Jaarfestival bekend dat op dit moment bijna 9000 personen de Technologie Kieswijzer hebben ingevuld. Op de vraag waar de verantwoordelijkheid voor digitalisering moet liggen, antwoordden het merendeel van de invullers ‘een Minister voor Digitale Zaken.’ Verder willen invullers een ethische toets voor AI-systemen, wetten om desinformatie aan te pakken, en moet Nederlandse data in Nederlandse datacenters worden opgeslagen.

https://technologiekieswijzer.nl/

Meest Digibewuste Kamerlid
Tijdens het ECP Jaarfestival werd ook Barbara Kathmann uitgeroepen tot het ‘Meest Digibewuste Kamerlid’ van 2023.
Dat maakte juryvoorzitter Tineke Netelenbos bekend. Volgens de jury “heeft Kathmann zich al vanaf de start van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken laten zien als een betrokken en bevlogen lid, met veel kennis van zaken op een scala van digitale thema.” Andere genomineerden waren Hawre Rahimi (VVD), Hind Dekker-Abdulaziz (D66) en Queeny Rajkowski (VVD).

De verkiezing voor ‘Meest Digibewuste Kamerlid’ wordt sinds 2021 georganiseerd door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met de Digitale Binnenhof Academy. Het is een belangrijk moment om aandacht te vragen voor Kamerleden die zorgen voor een meer diepgaand debat over de verschillende aspecten van digitalisering. Queeny Rajkowski won vorig jaar de titel. “Het is een enorme eer om het Meest Digibewuste Kamerlid van 2022 te zijn geweest. Het geeft erkenning voor het harde werken en extra energie om Nederland digitaal nog vrijer, veiliger en sterker proberen te maken.”

Juryrapport
De jury koos Barbara Kathmann als Meest Digibewuste Kamerlid om een aantal redenen. Naast haar brede kennis draagt ze nadrukkelijk het belang uit van digitalisering voor de verduurzaming van de Nederlandse economie. Haar motie voor een integraal plan voor duurzame digitalisering zette twee onderzoeken in gang, enerzijds naar de impact van digitalisering op het klimaat en anderzijds de bijdrage van digitalisering aan de Nederlandse verduurzamingsopgave. Daarmee toont ze aan dat ze oog heeft voor beide kanten van die ontwikkeling.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!