Redactie - 17 november 2023

Centric wil dikke tachtig miljoen euro terug van Gerard Sanderink

IT-dienstverlener Centric wil dikke tachtig miljoen euro terug van oprichter en aandeelhouder Gerard Sanderink. Dit staat in het Centric jaarverslag 2022.

Centric wil dikke tachtig miljoen euro terug van Gerard Sanderink image

De IT-dienstverlener uit Gouda meldt: 'Centric heeft onverminderd een solide balans. Naast de normale kortlopende (met name crediteuren) schulden, die slechts circa de helft zijn van de kortlopende vorderingen, kent Centric geen enkele vorm van externe financiering. De solvabiliteit is hoog te noemen met meer dan 62%. Wat opvalt is de teruggang van de post Financiële vaste activa van (afgerond) 46 miljoen naar 1 miljoen euro. Dit betreft met name de afbouw van de cashpool met onze aandeelhouder Sanderink Investments B.V. In het verslagjaar is daar ongeveer 10 miljoen euro op afgelost. Het restant is per balansdatum gerubriceerd onder de kortlopende vorderingen, omdat deze post in 2023 in twee tranches geheel is afgelost op grond van een overeenkomst tussen Centric, Rabobank en de aandeelhouder Sanderink Investments B.V. Door deze aflossing in 2023 is een vordering voor een gelijk bedrag ontstaan op Sanderink Investments B.V.; Centric heeft de debetstand van Sanderink Investments B.V. bij de Rabobank immers ingelost.

Naast deze vordering is onder de kortlopende vorderingen ook een post opgenomen van 80,6 miljoen euro. Dit betreft een vordering op Sanderink Investments B.V. (inclusief per 31 december 2022 bijgeboekte rente) ter zake van een per 1 april 2023 vervallen lening. Bij het opmaken van deze jaarrekening (oktober 2023) is deze vordering nog niet voldaan. Om er zeker van te zijn dat deze vordering kan worden verhaald, heeft Centric beslag laten leggen op de aandelen Centric Holding B.V. die Sanderink Investments B.V. in bezit heeft. Nu is naast het beheer op deze aandelen, zoals bevolen door de
Ondernemingskamer en uitgevoerd door Marcel Evers, er ook beslag gelegd op deze aandelen.'

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!