Witold Kepinski - 17 november 2023

OpenAI CEO Sam Altman exit

De raad van bestuur van OpenAI, die fungeert als het algemene bestuursorgaan voor alle OpenAI-activiteiten, heeft aangekondigd dat Sam Altman zal vertrekken als CEO en de raad van bestuur zal verlaten. Mira Murati, de chief technology officer van het bedrijf, zal met onmiddellijke ingang dienen als interim-CEO.

OpenAI CEO Sam Altman exit image

Er is een zoekproces aan de gang om een permanente opvolger aan te stellen.

Mira is vijf jaar lang lid van het leiderschapsteam van OpenAI en heeft een cruciale rol gespeeld in de evolutie van OpenAI tot een wereldwijde AI-leider. Ze brengt een unieke vaardigheden, begrip van de waarden, activiteiten en zaken van het bedrijf en leidt al de onderzoeks-, product- en veiligheidsfuncties van het bedrijf. Gezien haar lange ambtstermijn en nauwe betrokkenheid bij alle aspecten van het bedrijf, inclusief haar ervaring in AI-governance en -beleid, is het bestuur van mening dat ze uniek gekwalificeerd is voor de rol en anticipeert op een naadloze overgang terwijl het een formele zoektocht uitvoert naar een permanente CEO.

Het vertrek van de heer Altman volgt op een deliberatief beoordelingsproces door het bestuur, dat concludeerde dat hij niet consequent openhartig was in zijn communicatie met het bestuur, waardoor het zijn vermogen om zijn verantwoordelijkheden uit te oefenen belemmerde. Het bestuur heeft geen vertrouwen meer in zijn vermogen om OpenAI te blijven leiden.

In een verklaring zei de raad van bestuur: "OpenAI is opzettelijk gestructureerd om onze missie vooruit te helpen: ervoor te zorgen dat kunstmatige algemene intelligentie de hele mensheid ten goede komt. Het bestuur blijft volledig toegewijd aan het dienen van deze missie. We zijn dankbaar voor Sam's vele bijdragen aan de oprichting en groei van OpenAI. Tegelijkertijd geloven we dat nieuw leiderschap nodig is naarmate we verder gaan. Als leider van de onderzoeks-, product- en veiligheidsfuncties van het bedrijf is Mira uitzonderlijk gekwalificeerd om in de rol van interim-CEO te stappen. We hebben het grootste vertrouwen in haar vermogen om OpenAI te leiden tijdens deze overgangsperiode.

De raad van bestuur van OpenAI bestaat uit OpenAI-hoofdwetenschapper Ilya Sutskever, onafhankelijke directeuren Quora CEO Adam D'Angelo, technologie-ondernemer Tasha McCauley en Helen Toner van Georgetown Center for Security and Emerging Technology.

Als onderdeel van deze overgang treedt Greg Brockman af als voorzitter van de raad van bestuur en blijft hij in zijn rol bij het bedrijf, rapporterend aan de CEO.

OpenAI werd in 2015 opgericht als een non-profit met als kernmissie om ervoor te zorgen dat kunstmatige algemene intelligentie de hele mensheid ten goede komt. In 2019 herstructureerde OpenAI om ervoor te zorgen dat het bedrijf kapitaal kon aantrekken bij het nastreven van deze missie, met behoud van de missie, het bestuur en het toezicht van de non-profitorganisatie. De meerderheid van het bestuur is onafhankelijk en de onafhankelijke bestuurders hebben geen eigen vermogen in OpenAI. Hoewel het bedrijf een dramatische groei heeft doorgemaakt, blijft het de fundamentele bestuurlijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om de missie van OpenAI te bevorderen en de principes van het Handvest te behouden.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!